Bo Ingemar Ingemarson (63p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Berndt Tommy Vilhelm Karlsson (3) Lars Lennart Liw (3) Mats Erik Blennå (3) Roger Valentin Runesson (3) Bo Gabriel Ingemarson (3) Per Jonas Grahn (2) Per Håkan Vestlund (1) Karl Ulf Holmlund (1) Claes-Erik Alexander Jonsson (1) Karl Gunnar Holmqvist (1) Gunnar Ragnar André Åkerblom (1) Karl Olof Cederberg (1) Karl Svante Forsberg (1) Madeleine Marie Endre (1) Inger Lillemor Smedenvall (1) Dan Mikael Roos (1) Kjell Walfridsson (1)Ökend (1) Marie Madeleine Louise L Ramel (1) Erik Lennart Berglund (1) Per Henrik Joelsson (1) Ronald Viktor Bergman (1) Karin Margareta Sandström (1) Cecilia Elisabeth Lundberg (1) Per Kurt Lodenius (1) David Johannes Nilsson (1) Fritz Anders Göran Collert (1) Erik Peter Larsson (1) Bo Erland Forslund (1) Klas Henrik Bustersson Björklund (1) Hans Laufeld (1) Jan Olof Richard Carendi (1) Monica Hanna Viola Ulfhielm (1) Amund Skarholt (1) Lars Christer Thore Eggefors (1) Per Olof Nilsson (1) Gerhard Lars-Åke Dons (1) Christina Maria Backman (1) Eva Carina Raderman (1) Mikael Peter Hellberg (1) Jan Erik Larsson (1) Bo Ingmar Jungner (1) Hans Olof Hagén (1) Anna Birgitta Svanfeldt (1) Nils Gunnar Inge Stormby (1) Sven Mannervik (1) Lars Johan Benckert (1) Bengt Adolf Skoglund (1) Susanne Westman (1) Leif Ingemar Lewin (1) Malin Christina Linnea Emmoth (1) Ulf Tage Egenäs (1) Sven-Erik Peter Andersson (1) Lars Erik Nordström (1) Peter Martin Valberg (1) Hans Ingvar Olsson (1) Björn Carl Håkan Andersson (1) Torbjörn Hanson (1) Sven-Olof Morgan Olsson (1) Per Olof Westlin (1) Ansgar Olov Lydén (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Nils Olof Sköld (1) Carl Håkan Källåker (1) Per Anders Hellström (1) Jacob Wilson Chikuhwa (1) Mats Börje Allan Samuelsson (1) Claes Göran Valfrid Ericsson (1) Bengt Niclas Forsman (1) Rolf Bertil Westergren (1) Vida Mawuko Afua Attah (1) Nils Henrik Lif (1) Bengt Gustaf Adolf Rosén (1) Sune Samuel Borg (1) Per Torsten Göran Nyberg (1) Bengt Ivar Beergrehn (1) Klas Sören Eriksson (1) Inge Stefan Svensson (1) Anna Karin Bratt (1) Fredrik Kristofer Runnquist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Christina Maria Backman (82p) Sven Mannervik (65p) Erik Lennart Berglund (63p) Karin Margareta Sandström (63p) David Johannes Nilsson (63p) Hans Olof Hagén (63p) Malin Christina Linnea Emmoth (63p) Claes Göran Valfrid Ericsson (63p) Vida Mawuko Afua Attah (63p) Sune Samuel Borg (63p) Fredrik Kristofer Runnquist (63p) Dan Mikael Roos (62p) Mikael Peter Hellberg (62p) Erik Peter Larsson (61p) Klas Henrik Bustersson Björklund (61p) Sven-Erik Peter Andersson (61p) Karl Gunnar Holmqvist (58p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Nils Henrik Lif (58p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Bo Gabriel Ingemarson (55p)Ökend (52p) Fritz Anders Göran Collert (52p) Björn Carl Håkan Andersson (47p) Per Henrik Joelsson (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Jan Olof Richard Carendi (41p) Amund Skarholt (41p) Nils Olof Sköld (41p) Karl Ulf Holmlund (40p) Claes-Erik Alexander Jonsson (40p) Cecilia Elisabeth Lundberg (40p) Monica Hanna Viola Ulfhielm (40p) Carl Håkan Källåker (40p) Mats Börje Allan Samuelsson (40p) Per Olof Westlin (39p) Inge Stefan Svensson (36p) Karl Svante Forsberg (35p) Gerhard Lars-Åke Dons (34p) Bengt Niclas Forsman (33p) Bengt Ivar Beergrehn (31p) Lars Christer Thore Eggefors (30p) Ulf Tage Egenäs (30p) Hans Laufeld (28p) Mats Erik Blennå (28p) Gunnar Ragnar André Åkerblom (26p) Peter Martin Valberg (22p) Roger Valentin Runesson (22p) Berndt Tommy Vilhelm Karlsson (21p) Per Olof Nilsson (21p) Eva Carina Raderman (21p) Lars Lennart Liw (21p) Bengt Adolf Skoglund (21p) Leif Ingemar Lewin (21p) Rolf Bertil Westergren (21p) Klas Sören Eriksson (21p) Per Håkan Vestlund (20p) Inger Lillemor Smedenvall (20p) Marie Madeleine Louise L Ramel (20p) Ronald Viktor Bergman (20p) Per Kurt Lodenius (20p) Bo Erland Forslund (20p) Nils Gunnar Inge Stormby (20p) Lars Erik Nordström (20p) Hans Ingvar Olsson (20p) Bengt Gustaf Adolf Rosén (20p) Per Torsten Göran Nyberg (20p) Anna Karin Bratt (20p) Lars Johan Benckert (17p) Per Jonas Grahn (16p) Susanne Westman (14p) Anna Birgitta Svanfeldt (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.