Carl Erik Axel Hirsch (47p)

Man, Född: 1950
Roller

Kommanditdelägare

Rangordningen antal relationer
Niclas Johan Anders Sontagh (25) Claes Birger Bergmark (22) Bo Peter Sandberg (16) Fredrik Reinhold Geijer (14) Ulf Göran Westerberg (13) Olof Carl Sjöström (6) Frank Sture Werner (6) Olof Mattias Wästberg (6) Kenny Frank Frohde (5) Simon Elias Wästberg (5) Ulf Anders Nilsson (5) Per Henrik Alexander Ahnkron (3) Lars Henrik Söderberg (3) Ina Madeleine Engström Kling (3) Per Johan Olof Söderberg (3) (3) Bertil Rickard Effe Villard (2) Ulf Bertil Folke Pettersson (2) Ulf Strauss (2) Mattias Sung Hoon Mattsson (2) Nils Wilhelm Sperling Kuylenstierna (2) Nils Ola Daniel Nilsson (2) Erik Johan Uhlén (2) Bengt Valfrid Bergshem (2) Stina Maria Carlson (2) Carl Fredrik Åke Eliasson (2) Nils Erik Sixten Lindberg (2) Markus Petter Hallenberg (2) Karl Johan Lukas Önnesjö (2) Lena Margareta Billing (2) Lars Henrik Buss (2) Lars Anders Wärulf (1) Axel Björn Erik Forssell (1) Lars Åke Appelstål (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Jan Gunnar Åstrand (1) Lisa Margareta Niclazon (1) Nils Petter Nilsson (1) Bengt Ivan Martinsson (1) Jonas Björklid (1) Sven Roland Karlsson (1) Carl-Johan Henrik Kjellman (1) Per-Uno Michael Sandberg (1) Håkan Göran Lennart Göransson (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Mats Christer Johannes Odell (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Eva Katarina Wredmark (1) Bengt Olov Tomas Kilström (1) Björn Erik Ordell (1) Lars Erik Lennart Thorén (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Sten Tomas Gejrot (1) Anders Erik Borg (1) Erik Ola Sandström (1) Markus E J Liikanen Lilldalen (1) Tor Anders Fredriksson (1) Kurt Birger Högnelid (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Åke Bois (1) Ingvar Gunder Borg (1) Per Daniel Englund Rydberg (1) Sven Daniel Löfström (1) Dominique Colette Jacqueline Hirsch (1) Johan Rolf Wall (1) Sven Mattias Liljedahl (1) Solveig Ann-Kristin Bäckman (1) Kjell Johan Uno Hedman (1) Gunnel Elisabeth Odell (1) Kaj Olof William Strömberg (1) Eva Christina Asséus Sylvén (1) Carl Oskar Hellqvist (1) Per Johan Schjelderup Monsén (1) Johan Richard Kaijser (1) Ulf Adelsohn (1) Rune Hans-Ulric Josefsson (1) Åsa Ulrika Malmberg Livijn (1) Carl Fredrik Niring (1) Jonathan Daniel Lajos Körösi (1) Lars Anders Larsson (1) Anna Marie Caroline Berman (1) Nils Kenny Bengtsson (1) Urban Gunnar Hielte (1) Rolf Harry Hildeberth Wall (1) Lars Martin Urban Lidén (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Karl Magnus Karlström (1) Hans Arvid Thornell (1) Jon Efraim Bäcklund (1) Anna Hesselman (1) Helmer Jörgen Olofsson (1) Jan Gregor Råssjö (1) Roy Erhardt Ytre-Eide (1) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (1) Hans Göran Einar Lindblad (1) Per-Olov Lydmar (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Sofia Helena Sandström (1) Henrik Nils Gunnar Boman (1) Dan Nils Torsten Sehlberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Erik Sixten Lindberg (75p) Ulf Anders Nilsson (73p) Ulf Adelsohn (68p) Ulf Göran Westerberg (65p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Bertil Rickard Effe Villard (63p) Carl Fredrik Niring (59p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Sten Tomas Gejrot (49p) Stina Maria Carlson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Anders Erik Borg (48p) Frank Sture Werner (47p) Kenny Frank Frohde (47p) Olof Mattias Wästberg (47p) Simon Elias Wästberg (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Lars Erik Lennart Thorén (44p) Erik Ola Sandström (44p) Sofia Helena Sandström (44p) Per-Uno Michael Sandberg (42p) Mattias Sung Hoon Mattsson (42p) Claes Birger Bergmark (41p) Nils Wilhelm Sperling Kuylenstierna (41p) Nils Ola Daniel Nilsson (41p) Solveig Ann-Kristin Bäckman (41p) Hans Arvid Thornell (41p) Jon Efraim Bäcklund (41p) Kjell Johan Uno Hedman (39p) Per-Olov Lydmar (39p) Björn Erik Ordell (38p) Lars Henrik Söderberg (38p) Per Johan Olof Söderberg (37p) Lisa Margareta Niclazon (35p) Mats Christer Johannes Odell (35p) Kaj Olof William Strömberg (35p) Markus Petter Hallenberg (35p) Helmer Jörgen Olofsson (34p) Per Daniel Englund Rydberg (33p) Tom Nikolaus Thorén (33p) Lars Åke Appelstål (32p) Johan Rolf Wall (32p) Per Johan Schjelderup Monsén (31p) Rolf Harry Hildeberth Wall (31p) Lars Henrik Buss (31p) Dan Nils Torsten Sehlberg (30p) Bertil Gunnar Johansson (29p) Per Henrik Alexander Ahnkron (28p) Jan Gregor Råssjö (28p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) Lars Anders Wärulf (25p) Jonas Björklid (25p) Erik Johan Uhlén (25p) Sven Daniel Löfström (25p) Carl Fredrik Åke Eliasson (25p) Carl Oskar Hellqvist (25p) Jonathan Daniel Lajos Körösi (25p) Niclas Johan Anders Sontagh (25p) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (25p) Hans Göran Einar Lindblad (25p) Ingvar Gunder Borg (24p) Åsa Ulrika Malmberg Livijn (24p) Bo Peter Sandberg (24p) Håkan Göran Lennart Göransson (23p) Gunnel Elisabeth Odell (23p) Jan Gunnar Åstrand (22p) Kurt Birger Högnelid (22p) Fredrik Reinhold Geijer (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Axel Björn Erik Forssell (20p) Per Åke Bois (20p) Dominique Colette Jacqueline Hirsch (20p) Lars Martin Urban Lidén (20p) Lena Margareta Billing (20p) Roy Erhardt Ytre-Eide (20p) Nils Petter Nilsson (18p) Eva Katarina Wredmark (17p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (17p) Nils Kenny Bengtsson (17p) Henrik Nils Gunnar Boman (17p) Carl-Johan Henrik Kjellman (16p) Bengt Valfrid Bergshem (16p) Karl Johan Lukas Önnesjö (16p) Karl Magnus Karlström (16p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Rune Hans-Ulric Josefsson (15p) Ulf Strauss (14p) Markus E J Liikanen Lilldalen (14p) Urban Gunnar Hielte (14p) Anna Marie Caroline Berman (13p) Anna Hesselman (13p) Bengt Ivan Martinsson (12p) Sven Roland Karlsson (12p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Bengt Olov Tomas Kilström (11p) Sven Mattias Liljedahl (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.