Lars Urban Larsson (40p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Lars Mats Runar Söderström (7) Lars Peter Hornegård (7) Ulla Kristina Hedström (5) Huge Henrik Schütz (5) Sture Håkan Sturesson (5) Amanda Margareta Anna C Schütz (5) Stefan Palmier (5) Jan Fredrik Westerlund (5) Kent Niklas Jonsson (4) Joakim Stig Gösta Söderberg (2) Carl Ludvig Jonas Larsson (2) Ulf Christer Ingmar Näslund (2) Hans Mikael Johansson (2) Peter Magnus Kangas (1) Ulrika A M Eek Eberharter (1) Tommy Keller (1) Ulf Jöransson Rosenlund (1) Sven Gunnar Håkansson (1) Björn Sture Henriksson (1) Sara Kristina Persson (1) Per Birger Mases (1) Lars Olov Östlin (1) Eric Gunnar Peter Mattisson (1) Jan Einar Åbjörn (1) Leif Gunnar Hässel (1) Rolf Sigfrid Grip (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Ulf Jonas Kopparmalms (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Peder Eric Johnson (1) Jesper Kristoffer Bjarnhagen (1) Bengt Gustaf Haraldson Ager (1) Lars Gösta Sverin (1) Tage Ingemar Skalk (1) Peter Thomas Thuman (1) Bo Lennart Henriksson (1) Lars Thomas Lind (1) Gesar Anders Fredrik Hansson (1) Per Göran Arvestål (1) Jan Olov Stobby (1) Jens Erik Fredriksson (1) Börje Kaj-Gunnar Hoof (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Guy Lars-Erik Pernersten (1) Robert Per Gustav Eek (1) Berndt Axel Berglund (1) Ingrid Margaretha Erling (1) Olof Göran Skoog (1) Stefan Sebö (1) Jan Olof Olofsson (1) Barbro Ulrika Hagberg (1) Tomas Jonsson (1) Linda Maria Löfgren Andersson (1) Bernt Raine Fransson (1) Paul Lennart Schuss (1) Siv Nina Inger Ollesson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Paul Lennart Schuss (77p) Leif Gunnar Hässel (69p) Ulf Jonas Kopparmalms (47p) Amanda Margareta Anna C Schütz (41p) Huge Henrik Schütz (40p) Lars Mats Runar Söderström (40p) Stefan Palmier (40p) Lars Peter Hornegård (40p) Jan Fredrik Westerlund (40p) Karl-Johan Staffan Tångby (39p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Stefan Sebö (34p) Ulla Kristina Hedström (33p) Carl Ludvig Jonas Larsson (33p) Jesper Kristoffer Bjarnhagen (32p) Robert Per Gustav Eek (31p) Per Birger Mases (26p) Peder Eric Johnson (26p) Sven Gunnar Håkansson (23p) Eric Gunnar Peter Mattisson (23p) Bengt Gustaf Haraldson Ager (23p) Tage Ingemar Skalk (23p) Peter Thomas Thuman (23p) Bo Lennart Henriksson (23p) Berndt Axel Berglund (23p) Hans Mikael Johansson (23p) Ulf Jöransson Rosenlund (22p) Björn Sture Henriksson (22p) Gesar Anders Fredrik Hansson (22p) Ingrid Margaretha Erling (22p) Olof Göran Skoog (22p) Jan Olof Olofsson (22p) Linda Maria Löfgren Andersson (22p) Ulrika A M Eek Eberharter (21p) Ulf Christer Ingmar Näslund (20p) Joakim Stig Gösta Söderberg (19p) Peter Magnus Kangas (17p) Lars Thomas Lind (17p) Guy Lars-Erik Pernersten (16p) Lars Olov Östlin (15p) Sture Håkan Sturesson (15p) Per Göran Arvestål (15p) Jens Erik Fredriksson (15p) Tommy Keller (14p) Lars Gösta Sverin (14p) Börje Kaj-Gunnar Hoof (14p) Barbro Ulrika Hagberg (14p) Kent Niklas Jonsson (14p) Rolf Sigfrid Grip (11p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.