Eva-Britt Agneta Gustafsson (73p)

Kvinna, Född: 1950
Roller
Rangordningen antal relationer
Hans Thomas Sjöberg (7) Claes Magnus Trygg Kjellander (7) Stefan George Erik de Hevesy (7) Bo Patrik Forslund (7) Hans Hugo Andersson (7) Stefan Lennart Carlsson (5) John Erik Åström (5) Per Anders Rune Matses (5) Sven Mathias Leander Engdahl (3) Bo Magnus Svensson Henryson (3) Eva Birgitta Landin (3) Edvard Sebastian Ehrnrooth (3) Fredrik Mikael Söderberg (3) Lars Göran Carlson (3) Percival Hugo Calissendorff (3) Peter Axel Gunnar Elving (3) Karl Robert Wikholm (2) Carlos Saiquita Esterling (2) Philip Eric Tobias Sevelius (2) Tommy Wahlberg (2) David Andrew James (1) Per Håkan Wardhammar (1) Johan Daniel Bergheden (1) Ivar Peter Zell (1) Anna Louise Romboli (1) Jan-Mikael Anders Bexhed (1) Reza Ebrahimzadeh Pirshahid (1) Hashem Ebrahimzadeh (1) (1) Jörgen Mikael Gustafsson (1) Nils Gunnar Holmgren (1) Klas Johan Brand (1) (1) Dag Ingemar Sundström (1) Hans Åke Brändström (1) Anna-Carin Andersson (1) (1) Mia Ulrika Rutenius (1) Charlotta Elisabeth Lindmark (1) (1) (1) Bertil Karl Gösta Forsslundh (1) Johan Anders Ågren (1) Jonny George Capor (1) Lars Arne Nilsson (1) Hans Krister Nilsson (1) (1) Henry Mikael Franzén (1) Bo Axel Lennart Holmlund (1) Monika Helén Löfberg (1) Eva Maria Stoppel (1) Ulla-Maj Andersson (1) Göran Hesseborn (1) Ruth Linnea Marianne Lindblom (1) Per Urban Sahlin (1) Fritz Lennart Westberg (1) (1) Jens Christian Schlyter (1) Kjell Milton Nilsson (1) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (1) Dan Östen Olsson (1) Björn Peter Tommy Bladh (1) Sven Peter Andersson (1) Britt-Mari Löfgren Olovsson (1) Gösta Niklas Malmgren (1) (1) Laila Hawaszadeh (1) Björn Olof Östlund (1) Ingegärd Kristina Maria Hallberg (1) (1) Lars Krister Widström (1) Carin Ann-Charlotte Rytoft Drangel (1) Hans Manfred Krieger (1) (1) Alf Ove Forslund (1) Alice Ulrika Rosenberg Sand (1) Britt Margaretha Olsson (1) (1) Bo Erik Johansson (1) (1) Gurli Gunilla Herlitz (1) Eva Elisabeth Annell Åhlund (1) Stefan Lambert (1) Carl Joachim Mörnefält (1) Ingrid Helena Lefvert (1) Simon Petter Falk (1) Göran Fredrik Wastensson (1) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (1) Peter Nils Gunnar Mörsell (1) (1) Patrik Eduard Hofbauer (1) Britt Lena Birgitta Johansson Reis (1) Lars Magnus Wallin (1) Maria Carolina Swaffer (1) Bo Helge Vikström (1) Karl Andreas Olofsson (1) Martina Ravn (1) Elvy Margareta Söderström (1) Leif David Werner Elf Holmgren (1) Lars Hugo Gustafsson (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Margareta Caroline Magnusson (1) (1) Maryam Ebrahimzadeh Pirshahid (1) Torbjörn Per Rune Wängemar (1) Björn Gunnar Örås (1) Rolf Lennart Cassergren (1) Eva Cecilia Marlow (1) (1) Anna Hedvig B Lefevre Skjöldebrand (1) Stig Johan Erik Barkelius (1) (1) (1) Sven Rikard Bårström (1) Anna Maria Grönlund Krantz (1) (1) Stig Erik Strand (1) Jan Östen Birger Johansson (1) (1) Britt Eivor Andersson (1) Rolf Ingemar Sandström (1) Sven Anders Nyberg (1) Rolf Jonas Levin (1) Gun Maria Zalamans Furenmo (1) Bo Magnus Bylund (1) (1) Per Håkan Jaldung (1) Sven Axel Staffan Nyström (1) Hamish Stuart Mabon (1) Klas Anders Holmgren (1) Johan Olof Strid (1) Lars Peter Nygårds (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Anders Rune Matses (86p) Lars Arne Nilsson (82p) Britt Eivor Andersson (82p) Johan Anders Ågren (81p) (81p) Hans Manfred Krieger (79p) (79p) Bo Patrik Forslund (78p) (77p) Bo Magnus Svensson Henryson (76p) Stig Erik Strand (75p) David Andrew James (74p) Jörgen Mikael Gustafsson (74p) Per Urban Sahlin (74p) Jens Christian Schlyter (73p) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (73p) Sven Peter Andersson (73p) Laila Hawaszadeh (73p) Gurli Gunilla Herlitz (73p) Martina Ravn (73p) Johan Olof Strid (73p) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (72p) (69p) Stefan Lennart Carlsson (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Jonny George Capor (67p) Britt Margaretha Olsson (67p) Stefan Lambert (67p) Anna-Carin Andersson (66p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Monika Helén Löfberg (66p) Ruth Linnea Marianne Lindblom (66p) Ingegärd Kristina Maria Hallberg (66p) Claes Magnus Trygg Kjellander (66p) (66p) (66p) (66p) (66p) Björn Gunnar Örås (64p) Dag Ingemar Sundström (62p) Eva Cecilia Marlow (61p) (60p) Mia Ulrika Rutenius (59p) Lars Göran Carlson (59p) Peter Axel Gunnar Elving (59p) Bo Axel Lennart Holmlund (58p) Fredrik Mikael Söderberg (58p) Lars Peter Nygårds (58p) Anna Hedvig B Lefevre Skjöldebrand (57p) Björn Olof Östlund (56p) Edvard Sebastian Ehrnrooth (55p) Eva Elisabeth Annell Åhlund (55p) (54p) Patrik Eduard Hofbauer (54p) (53p) Rolf Lennart Cassergren (52p) Sven Anders Nyberg (52p) Eva Maria Stoppel (51p) (51p) Sven Mathias Leander Engdahl (50p) Göran Hesseborn (50p) Eva Birgitta Landin (50p) Percival Hugo Calissendorff (50p) (48p) Elvy Margareta Söderström (47p) Nils Gunnar Holmgren (45p) (45p) (45p) Anna Maria Grönlund Krantz (43p) Bo Magnus Bylund (43p) Tommy Wahlberg (43p) Jan-Mikael Anders Bexhed (42p) Hans Åke Brändström (42p) Charlotta Elisabeth Lindmark (42p) Hans Krister Nilsson (42p) Ulla-Maj Andersson (42p) Kjell Milton Nilsson (42p) Dan Östen Olsson (42p) Britt-Mari Löfgren Olovsson (42p) Alf Ove Forslund (42p) Alice Ulrika Rosenberg Sand (42p) Bo Erik Johansson (42p) Ingrid Helena Lefvert (42p) Britt Lena Birgitta Johansson Reis (42p) Margareta Caroline Magnusson (42p) Stig Johan Erik Barkelius (42p) Sven Rikard Bårström (42p) Jan Östen Birger Johansson (42p) Rolf Ingemar Sandström (42p) Carl Joachim Mörnefält (40p) Maryam Ebrahimzadeh Pirshahid (37p) Reza Ebrahimzadeh Pirshahid (36p) Hashem Ebrahimzadeh (36p) Philip Eric Tobias Sevelius (36p) Peter Nils Gunnar Mörsell (35p) John Erik Åström (33p) (29p) (29p) Johan Daniel Bergheden (27p) (27p) Karl Andreas Olofsson (27p) Klas Anders Holmgren (27p) Leif David Werner Elf Holmgren (24p) Simon Petter Falk (23p) Lars Magnus Wallin (23p) Göran Fredrik Wastensson (18p) Henry Mikael Franzén (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Hamish Stuart Mabon (16p) Lars Krister Widström (15p) Karl Robert Wikholm (14p) Carlos Saiquita Esterling (14p) Gösta Niklas Malmgren (14p) Lars Hugo Gustafsson (13p) Fritz Lennart Westberg (11p) (11p) Gun Maria Zalamans Furenmo (10p) Klas Johan Brand (8p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.