Cecilia Wallgren Forss (75p)

Kvinna, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Paul Kristofer Eskilsson (7) Hans Edlund (7) Torbjörn Sjöström (6) Elnaz Alizadeh Ebadi (6) Nils Anders Toll (6) Stefan Patrik Sandberg (6) Maria Kristina Wigenfeldt (5) Alf Elving Karlsson (5) Bo Gunnar Östen Ädel (4) Susanne Maria Eriksson (4) Lars Johan Wadman (3) Jenny Kristina Lundström (3) Lena Agneta Rönnberg (3) Jonas Lars Skovgaard (3) Rolf Johan Örjes (3) Per Folke Norstedt (3) Rolf Peter Book (3) Torbjörn Toro Westerlund (3) Troels Nielsen (3) Niclas Fredrik Olof Malmberg (3) Joel Viktor Näsvall (3) Lars Olof Axel Lindell (2) Ingela Elisabeth L Ekrelius (2) Lennart Ingemar Rindstig (2) Benny Stig-Lennart Enholm (2) Annika Elisabet Rapp (1) Lars Victor Zhao Jansson (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Sixten Fredrik Elias Svanberg (1) Johan Martin Löfstrand (1) Björn Gustav Wall (1) Karin Birgitta Maria Gustafsson (1) Jan-Erik Tillman (1) Knut Gunnar Daniel Rexed (1) Mårten Åke Thorstensson (1) John Jacob Magnus Spangenberg (1) Jan Olof Morén (1) Mimmi Marie Westerlund (1) Anna Maria Engholm (1) Carina Cia Maria Gad Böckman (1) Lars Valdemar Johansson (1) Anna Carin Maria Nordström (1) Erik Christer Solander (1) Bo Lennart Johansson (1) Percy Rudolf Feiff (1) Anders Evan Vesterlind (1) Eva Marie Alriksson (1) Lars Mikael Rådegård (1) Ulla Maria Elisabeth Norman (1) Maris Rasul (1) Anna Sofia Landerholm Granberg (1) Maria Lisette Stenberg (1) Per-Åke Andreas Fredriksson (1) Christopher Larsson (1) Karl Erik Peter Nordgren (1) Roger Karl Hedlund (1) Berit Anne-Marie Danielsson (1) Lene Schill (1) Rolf Göran Lundwall (1) Anders Joakim Hedberg (1) Alexander Mats Bengtsson (1) Paula Maria Hägg (1) Lars Göran Ferlin (1) Nils Åke Peder Nilsson (1) Anna Erika Wikestedt Fällmar (1) Per Folke Staffan Linder (1) Carl Roger Wärn (1) Ervin Romuald Hudecek (1) Anders Torgny Nordstrand (1) Lars Göran Forss (1) Magnus Krister Åhrgren (1) Saila Birgitta Piesanen (1) Sven Jörgen Hellman (1) Per-Markus Fredrik Risman (1) Johan Fredrik Zandin (1) Tor Vilhelm Bergman (1) Åsa Birgitta Leontine Johansson (1) Bengt Fredrik Rönning (1) Anna Kristina Jonsson (1) Anna Christina Norrström (1) Kijan Karimi (1) Bengt-Åke Ljudén (1) Bengt Johan Sundman (1) Nils Erland Nilsson (1) Inderpal Singh (1) Carin Gertrud Ingegärd Ramneskär (1) Maria Helena Sonnert (1) Leif Curt Lennart Lundgren (1) Ann Katarina Lindqvist (1) Eva Marianne Thalén Finné (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karin Birgitta Maria Gustafsson (95p) Johan Martin Löfstrand (81p) Elnaz Alizadeh Ebadi (77p) Paul Kristofer Eskilsson (75p) Lars Victor Zhao Jansson (75p) Sixten Fredrik Elias Svanberg (75p) Carina Cia Maria Gad Böckman (75p) Erik Christer Solander (75p) Anders Evan Vesterlind (75p) Maris Rasul (75p) Maria Lisette Stenberg (75p) Lars Göran Ferlin (75p) Per Folke Staffan Linder (75p) Magnus Krister Åhrgren (75p) Per-Markus Fredrik Risman (75p) Leif Curt Lennart Lundgren (75p) Per-Åke Andreas Fredriksson (73p) Lars Valdemar Johansson (71p) Bo Lennart Johansson (71p) Johan Fredrik Zandin (71p) Ulla Maria Elisabeth Norman (70p) Christopher Larsson (67p) Carl Roger Wärn (67p) Roger Karl Hedlund (63p) Anna Kristina Jonsson (63p) Sven Jörgen Hellman (60p) Rolf Peter Book (59p) Eva Marianne Thalén Finné (58p) Lena Agneta Rönnberg (57p) Jan Olof Morén (57p) Per Folke Norstedt (57p) Torbjörn Toro Westerlund (57p) Anders Joakim Hedberg (57p) Susanne Maria Eriksson (57p) Troels Nielsen (57p) Niclas Fredrik Olof Malmberg (57p) Joel Viktor Näsvall (57p) Jan-Erik Tillman (56p) Mimmi Marie Westerlund (56p) Lene Schill (56p) Alexander Mats Bengtsson (56p) Anna Christina Norrström (56p) Björn Gustav Wall (55p) Karl Erik Peter Nordgren (55p) Ingela Elisabeth L Ekrelius (55p) Rolf Göran Lundwall (55p) Tor Vilhelm Bergman (55p) Kijan Karimi (55p) Nils Åke Peder Nilsson (53p) Bengt Fredrik Rönning (52p) Åsa Birgitta Leontine Johansson (51p) Saila Birgitta Piesanen (50p) Lars Johan Wadman (49p) Carin Gertrud Ingegärd Ramneskär (49p) Jenny Kristina Lundström (47p) Eva Marie Alriksson (47p) Rolf Johan Örjes (47p) Nils Erland Nilsson (42p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Inderpal Singh (37p) John Jacob Magnus Spangenberg (35p) Anna Maria Engholm (35p) Anna Carin Maria Nordström (35p) Paula Maria Hägg (35p) Anna Erika Wikestedt Fällmar (35p) Knut Gunnar Daniel Rexed (22p) Lars Mikael Rådegård (21p) Annika Elisabet Rapp (20p) Bengt Johan Sundman (19p) Björn Fredrik Sjölander (17p) Torbjörn Sjöström (17p) Anders Torgny Nordstrand (17p) Ann Katarina Lindqvist (15p) Percy Rudolf Feiff (14p) Alf Elving Karlsson (14p) Ervin Romuald Hudecek (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.