Hans-Jacob Bonnier (47p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Mats Karl-Evert Johansson (4) Lars Anders Eriksson (4) Sven Bertil Evert Johansson (4) Mats Anders Lodin (3) Jonas Olof Eriksson (3) Susanne Maria Kristina Nygren (3) Ulf Peter Nyllinge (3) Casten Åke Loritz Almqvist (3) Knut Martin Theodor Ahrend (3) Hans Vilhelm Stenberg (3) Jonas Christer Angur von Hedenberg (3) Ingegärd Margareta Berndtsson (3) Bertil Magnus Lidholm (2) Mikael Bogislaus Nestius (2) Tor Jonas Gunnar Bonnier (2) (2) Eva Birgitta Fällén (2) Lars Peter Fellman (2) Hans Olov Dyhlén (2) Ulf Christer Sundborg (2) Hugo Ticciati (2) Per Gunnar Holmgren (2) Karin Johansson (2) Bo Staffan Scheja (2) Bengt Anders Andersson (2) Hans Bohman (2) Anna Sofia Landerholm Granberg (2) Nina Balabina (2) Emelia Maria Gardemar (2) Stig Helge Ingemar Lundqvist (1) Hans Olov Johansson (1) Nils Anders Bengt Lundin (1) Torsten Frey (1) Börje Sixten Hag (1) Kjell Thomas Jönsson (1) Lars Richard Wärnberg (1) Eva Margareta Landén (1) Carl Gustav Martin Vårdstedt (1) Per Christer Mårdbrant (1) Eugen Wikström (1) Ingvor Helen Sundbom (1) Anna Maria Hammar (1) JOHAN GUSTAV DU RIETZ (1) Hans Sören Sunmo (1) Christofer Henrik Elghorn (1) Mats Ingemar Göthlin (1) Hans Tomas Franzén (1) Patricia Deyna (1) Sara Anna Christina Öhrvall (1) Carl Samuel Bonnier (1) Gunnar Andreas Molin (1) Erik Linus Paulsson (1) Eva Margareta Eljans (1) Jerzy Ralowski (1) Nils Holger Holgerson (1) Lars Herbert Gunnar Eriksson (1) Dag Holger Eriksson Sundberg (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Lars Peter Elam Håkansson (1) Lars-Eric Gustav Holm (1) Per Jonas Nyrén (1) Mats Yngve Tägt (1) Carl Johan Bonnier (1) Åsa Ulrika Virén Linder (1) Anna-Lena Bengtsson Engwall (1) Nils Jakob Hansson (1) Hans Allan Olsson (1) Bengt Viggo Frejlif Cavling (1) LARS JOAKIM HEDELL (1) Hans Anders Davidson (1) Per Gunnar Anner (1) Anna Charlotta Eriksson Kjellberg (1) Maria Johanna Saldert (1) (1) Sven Emil Viklund (1) Christine Marita Pålsson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Mats Olof Gullström (1) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (1) Anita Helena Berggren (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) KARL WILHELM KENT LINDSTRÖM (1) Mats Ragnar Carleson (1) Lars Evert Christer Jansson (1) Göran Olof Tommy Persson (1) Gerard Åke Pontus Bonnier (1) Maria Kristina Ingram (1) Tom Juhani Rönnlund (1) Per Axel Skedung (1) Hansjons Lars Tomas Hermansson (1) Anna Ulrika Larsson Saxon (1) (1) PEDER GEORG DU RIETZ (1) Lisa Birgitta Larsdotter Blohm (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Hanna Sophie Maria Odelfors (1) Gurli Gunilla Herlitz (1) Björn Olof Olsson (1) Per Gustaf Bouveng (1) Henrik Bo Gustaf Stangel (1) David Gustaf Hylander (1) Ingrid Susanne Thorell (1) Annika Karin Elisabeth Bohm (1) Philip Alexander Morris (1) Anders Stefan Ronander (1) Tor Fabian Bonnier (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Ulrika Larsson Saxon (94p) Hans Tomas Franzén (88p) Carl Johan Bonnier (81p) Åsa Ulrika Virén Linder (81p) Gerard Åke Pontus Bonnier (81p) Eva Margareta Landén (79p) Mats Karl-Evert Johansson (77p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Sara Anna Christina Öhrvall (71p) Lars Anders Eriksson (71p) Lars Peter Fellman (69p) Lars Peter Elam Håkansson (69p) Tom Juhani Rönnlund (69p) Per Gunnar Anner (66p) Anita Helena Berggren (64p) Casten Åke Loritz Almqvist (63p) (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Per Gustaf Bouveng (61p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Mats Ragnar Carleson (55p) Gurli Gunilla Herlitz (55p) Kjell Thomas Jönsson (53p) Ingvor Helen Sundbom (53p) Jonas Christer Angur von Hedenberg (53p) Hans Vilhelm Stenberg (52p) Hansjons Lars Tomas Hermansson (52p) Sven Emil Viklund (51p) Nils Anders Bengt Lundin (50p) Jonas Olof Eriksson (50p) Lars Richard Wärnberg (49p) Per Jonas Nyrén (47p) Maria Johanna Saldert (47p) Björn Olof Olsson (47p) David Gustaf Hylander (47p) Gunnar Andreas Molin (45p) Carl Samuel Bonnier (42p) Anders Stefan Ronander (42p) Ulf Peter Nyllinge (41p) Mikael Bogislaus Nestius (40p) (39p) Tor Jonas Gunnar Bonnier (37p) Eugen Wikström (37p) Mats Anders Lodin (36p) Bertil Magnus Lidholm (36p) Per Christer Mårdbrant (36p) Anna Maria Hammar (36p) Christofer Henrik Elghorn (36p) Patricia Deyna (36p) Erik Linus Paulsson (36p) Susanne Maria Kristina Nygren (36p) Anna-Lena Bengtsson Engwall (36p) LARS JOAKIM HEDELL (36p) Anna Charlotta Eriksson Kjellberg (36p) Knut Martin Theodor Ahrend (36p) Bengt Anders Andersson (36p) Ingegärd Margareta Berndtsson (36p) Lisa Birgitta Larsdotter Blohm (36p) Hanna Sophie Maria Odelfors (36p) (33p) Christine Marita Pålsson (33p) Henrik Bo Gustaf Stangel (33p) Ingrid Susanne Thorell (33p) Nina Balabina (33p) Hans Olov Dyhlén (32p) Hugo Ticciati (32p) Bo Staffan Scheja (32p) Emelia Maria Gardemar (32p) Karin Johansson (31p) Mats Yngve Tägt (30p) Carl Gustav Martin Vårdstedt (29p) Hans Allan Olsson (28p) Hans Olov Johansson (27p) Hans Sören Sunmo (27p) Mats Ingemar Göthlin (27p) Mats Olof Gullström (27p) Annika Karin Elisabeth Bohm (27p) Tor Fabian Bonnier (24p) Börje Sixten Hag (22p) Pär-Göran Mikael Winkvist (21p) Conny Fredric Hävrén (19p) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (18p) Hans Bohman (18p) Torsten Frey (17p) Lars-Eric Gustav Holm (17p) JOHAN GUSTAV DU RIETZ (16p) Eva Birgitta Fällén (16p) Maria Kristina Ingram (14p) Göran Olof Tommy Persson (12p) Per Axel Skedung (12p) Bengt Viggo Frejlif Cavling (11p) Jerzy Ralowski (8p) Per Gunnar Holmgren (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.