Milan Todoran (64p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Per Stockhaus (4) Åke Christer Schön (4) Thomas Alexander Mc Guire (3) Nils Magnus Nilsson (3) Leif Reinhold Hansson (2) Sture Rudmar Eckeskog (2) Marcela Ellenis Del T Arosenius (2) Åke Peter Edholm (2) Anna Catarina Ericsson (2) Martin Carl Börje Karlsson (2) Lars Gustaf Åke Åkesson (2) Sven Johan Gunnar Ljuslin (2) Per Göran Alvar Delvin (2) Carl-Håkan Bjarne Staaf (2) Jonas Eilert Berg (2) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (2) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (2) Gösta Kenneth Mårtensson (2) Lisen Maria Herrgård (2) Lars Birger Jolérus (2) Carl Johan Wahlstedt (2) Veronica Margaretha Nordström (2) Jan Robert Falck (1) Bo Kenneth Åsell (1) Per Johan Stefan Persson (1) Thomas Harald Helleday (1) Lars Joar af Ekenstam (1) Fredrik Hahne (1) Johan Christofer Sköld (1) Lars Axel Yngve Rådén (1) Anna Gannéus (1) Maj-Britt Magnusson (1) Ingela Elin Viktoria Selin (1) Nazar Edwar Nashat (1) Laszlo Istvan Farago (1) Arvid Torbjörn Nylén (1) Marie Arnevi Agmén (1) Johan Torbjörn Sterndal (1) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (1) Bengt Erik Sjöholm (1) Anna Maria Attergren Granath (1) Ansgar Ulrich Toscha (1) Georgios Kontorinis (1) Mikael Anders Vannesjö (1) Hanna Maria Rönnberg (1) Alexander Canizares Dahlström (1) Monir Pauliina Rinne (1) Gerhard Ingemar Allan Rundquist (1) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (1) Anna Elisabet Bonta Anger (1) Monika Elisabeth Eriksson (1) Christian Fredrik Lamrin (1) Ingrid Christina Wikström (1) Mats Mikael Skog (1) Alf Kenneth Stjernström (1) Hans Erik Salomonsson (1) Anna Kerstin Maria Paulson (1) Siv Catja Maria Kaloudis (1) Nils Arne Öberg (1) Karl Anders Peter Ocklind (1) Claes Robert Gidehag (1) Vida Basti (1) Sara Johanna Nilsson (1) Gunbritt Lööw (1) Kristofer Hahne (1) Lise-Lotte Constance Berthrand (1) Siv Harriet Monica Carlsson (1) Karl Håkan Vilhelm Sandh (1) Ulf Schröder (1) Jan Stig Ingvar Ekholm (1) Ulf Thomas Åsbrink (1) Marianne Elisabeth Damström Gereben (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Anders Peter Ocklind (65p) Ansgar Ulrich Toscha (64p) Mikael Anders Vannesjö (64p) Mats Mikael Skog (64p) Siv Catja Maria Kaloudis (64p) Vida Basti (64p) Jan Robert Falck (63p) Lars Joar af Ekenstam (63p) Johan Christofer Sköld (63p) Johan Torbjörn Sterndal (63p) Bengt Erik Sjöholm (63p) Alexander Canizares Dahlström (63p) Ulf Schröder (63p) Ulf Thomas Åsbrink (63p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Nils Magnus Nilsson (55p) Veronica Margaretha Nordström (49p) Leif Reinhold Hansson (48p) Sture Rudmar Eckeskog (48p) Marcela Ellenis Del T Arosenius (48p) Åke Peter Edholm (48p) Martin Carl Börje Karlsson (48p) Lars Gustaf Åke Åkesson (48p) Sven Johan Gunnar Ljuslin (48p) Per Göran Alvar Delvin (48p) Carl-Håkan Bjarne Staaf (48p) Jonas Eilert Berg (48p) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (48p) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (48p) Gösta Kenneth Mårtensson (48p) Lisen Maria Herrgård (48p) Carl Johan Wahlstedt (48p) Kristofer Hahne (40p) Jan Stig Ingvar Ekholm (31p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Marie Arnevi Agmén (23p) Thomas Harald Helleday (21p) Fredrik Hahne (21p) Anna Gannéus (21p) Maj-Britt Magnusson (21p) Nazar Edwar Nashat (21p) Laszlo Istvan Farago (21p) Anna Maria Attergren Granath (21p) Monir Pauliina Rinne (21p) Anna Elisabet Bonta Anger (21p) Monika Elisabeth Eriksson (21p) Ingrid Christina Wikström (21p) Anna Kerstin Maria Paulson (21p) Sara Johanna Nilsson (21p) Gunbritt Lööw (21p) Lise-Lotte Constance Berthrand (21p) Siv Harriet Monica Carlsson (21p) Marianne Elisabeth Damström Gereben (21p) Per Stockhaus (20p) Ingela Elin Viktoria Selin (20p) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (20p) Georgios Kontorinis (20p) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (20p) Nils Arne Öberg (20p) Bo Kenneth Åsell (18p) Arvid Torbjörn Nylén (17p) Claes Robert Gidehag (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.