Milan Todoran (64p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Per Stockhaus (4) Åke Christer Schön (4) Leif Reinhold Hansson (2) Sture Rudmar Eckeskog (2) Lisen Maria Herrgård (2) Åke Peter Edholm (2) Jonas Eilert Berg (2) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (2) Lars Gustaf Åke Åkesson (2) Sven Johan Gunnar Ljuslin (2) Marcela Ellenis Del T Arosenius (2) Carl-Håkan Bjarne Staaf (2) Carl Johan Wahlstedt (2) Veronica Margaretha Nordström (2) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (2) Gösta Kenneth Mårtensson (2) Lisbeth Marie Gustav (2) Per Göran Alvar Delvin (2) Lars Birger Jolérus (2) Thomas Alexander Mc Guire (2) Martin Carl Börje Karlsson (2) Jan Robert Falck (1) Nils Magnus Nilsson (1) Per Johan Stefan Persson (1) Nils Arne Öberg (1) Lars Joar af Ekenstam (1) Claes Robert Gidehag (1) Johan Christofer Sköld (1) Sara Johanna Nilsson (1) Anna Gannéus (1) Maj-Britt Magnusson (1) Ingela Elin Viktoria Selin (1) Nazar Edwar Nashat (1) Christian Fredrik Lamrin (1) Laszlo Istvan Farago (1) Arvid Torbjörn Nylén (1) Marie Arnevi Agmén (1) Johan Torbjörn Sterndal (1) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (1) Bengt Erik Sjöholm (1) Bo Kenneth Åsell (1) Ansgar Ulrich Toscha (1) Thomas Harald Helleday (1) Mikael Anders Vannesjö (1) Fredrik Hahne (1) Alexander Canizares Dahlström (1) Lars Axel Yngve Rådén (1) Gerhard Ingemar Allan Rundquist (1) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (1) Anna Elisabet Bonta Anger (1) Monika Elisabeth Eriksson (1) Marija Todoran (1) Ingrid Christina Wikström (1) Mats Mikael Skog (1) Alf Kenneth Stjernström (1) Hans Erik Salomonsson (1) Anna Kerstin Maria Paulson (1) Siv Catja Maria Kaloudis (1) Anna Maria Attergren Granath (1) Karl Anders Peter Ocklind (1) Georgios Kontorinis (1) Thomas Harland (1) Hanna Maria Rönnberg (1) Gunbritt Lööw (1) Monir Pauliina Rinne (1) Kristofer Hahne (1) Lise-Lotte Constance Berthrand (1) Siv Harriet Monica Carlsson (1) Karl Håkan Vilhelm Sandh (1) Ulf Schröder (1) Jan Stig Ingvar Ekholm (1) Ulf Thomas Åsbrink (1) Marianne Elisabeth Damström Gereben (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Anders Peter Ocklind (65p) Ansgar Ulrich Toscha (64p) Mikael Anders Vannesjö (64p) Mats Mikael Skog (64p) Siv Catja Maria Kaloudis (64p) Jan Robert Falck (63p) Lars Joar af Ekenstam (63p) Johan Christofer Sköld (63p) Johan Torbjörn Sterndal (63p) Bengt Erik Sjöholm (63p) Alexander Canizares Dahlström (63p) Ulf Schröder (63p) Ulf Thomas Åsbrink (63p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Nils Magnus Nilsson (55p) Veronica Margaretha Nordström (49p) Leif Reinhold Hansson (48p) Sture Rudmar Eckeskog (48p) Lisen Maria Herrgård (48p) Åke Peter Edholm (48p) Jonas Eilert Berg (48p) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (48p) Lars Gustaf Åke Åkesson (48p) Sven Johan Gunnar Ljuslin (48p) Marcela Ellenis Del T Arosenius (48p) Carl-Håkan Bjarne Staaf (48p) Carl Johan Wahlstedt (48p) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (48p) Gösta Kenneth Mårtensson (48p) Lisbeth Marie Gustav (48p) Per Göran Alvar Delvin (48p) Martin Carl Börje Karlsson (48p) Kristofer Hahne (40p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Marie Arnevi Agmén (23p) Jan Stig Ingvar Ekholm (22p) Sara Johanna Nilsson (21p) Anna Gannéus (21p) Maj-Britt Magnusson (21p) Nazar Edwar Nashat (21p) Laszlo Istvan Farago (21p) Thomas Harald Helleday (21p) Fredrik Hahne (21p) Anna Elisabet Bonta Anger (21p) Monika Elisabeth Eriksson (21p) Ingrid Christina Wikström (21p) Anna Kerstin Maria Paulson (21p) Anna Maria Attergren Granath (21p) Gunbritt Lööw (21p) Monir Pauliina Rinne (21p) Lise-Lotte Constance Berthrand (21p) Siv Harriet Monica Carlsson (21p) Marianne Elisabeth Damström Gereben (21p) Per Stockhaus (20p) Nils Arne Öberg (20p) Ingela Elin Viktoria Selin (20p) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (20p) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (20p) Georgios Kontorinis (20p) Arvid Torbjörn Nylén (17p) Bo Kenneth Åsell (16p) Claes Robert Gidehag (10p) Marija Todoran (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.