Åke Christer Schön

Man, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Per Stockhaus (7) Thomas Alexander Mc Guire (6) Lars Birger Jolérus (5) Milan Todoran (4) Nils Magnus Nilsson (4) Gösta Kenneth Mårtensson (3) Anna Catarina Ericsson (3) Sture Rudmar Eckeskog (3) Mats Mikael Skog (2) Leif Reinhold Hansson (2) Hans Erik Salomonsson (2) Marcela Ellenis Del T Arosenius (2) Karl Anders Peter Ocklind (2) Åke Peter Edholm (2) Björn Sigmund Bränngård (2) Martin Carl Börje Karlsson (2) Lars Gustaf Åke Åkesson (2) Ulf Thomas Åsbrink (2) Sven Johan Gunnar Ljuslin (2) Jan Robert Falck (2) Bo Kenneth Åsell (2) Per Johan Stefan Persson (2) Per Göran Alvar Delvin (2) Carl-Håkan Bjarne Staaf (2) Jonas Eilert Berg (2) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (2) Arvid Torbjörn Nylén (2) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (2) Johan Torbjörn Sterndal (2) Bengt Erik Sjöholm (2) Lisen Maria Herrgård (2) Ansgar Ulrich Toscha (2) Carl Johan Wahlstedt (2) Veronica Margaretha Nordström (2) Monika Elisabeth Eriksson (2) Sara Hamida Kukka Salam (1) Ingrid Christina Wikström (1) Maria Margaretha Cecilia Thiessen (1) Alf Kenneth Stjernström (1) Bengt-Olof Nystrand (1) Anna Kerstin Maria Paulson (1) Torsten Svenonius (1) Siv Catja Maria Kaloudis (1) Nils Arne Öberg (1) Björn Gustaf Holmström Leifland (1) Claes Robert Gidehag (1) Agneta Elisabeth Fohlström (1) Vida Basti (1) Sara Johanna Nilsson (1) Sven Anders Bergman (1) Gunbritt Lööw (1) Signe Margareta Westling Levin (1) Anders Simon Ohlsson (1) Kristofer Hahne (1) Lise-Lotte Constance Berthrand (1) Erik Joakim Edhborg (1) Per Anders Hedkvist (1) Siv Harriet Monica Carlsson (1) Philip Kristoffer Lantz (1) Anders Erik Petter Karlsson (1) Karl Håkan Vilhelm Sandh (1) Carl Rune Curt Fredriksson (1) Ulf Schröder (1) Jan Stig Ingvar Ekholm (1) Bernhard Huber (1) Marianne Elisabeth Damström Gereben (1) Per Eric Gunnar Engström (1)Ökend (1) Thomas Harald Helleday (1) Faradj Koliev (1) Lars Joar af Ekenstam (1) Fredrik Hahne (1) Peter Piotr Alexander Walz (1) Johan Christofer Sköld (1) Lars Axel Yngve Rådén (1) Bo Nilsson (1) Anna Gannéus (1) Adi Bader Anani (1) Maj-Britt Magnusson (1) Anders Ekegren (1) Christian Fredrik Lamrin (1) Ingela Elin Viktoria Selin (1) Gustav Erik Johannes Stark (1) Karl Thomas Magnusson (1) Nazar Edwar Nashat (1) Leif Gösta Bergmark (1) Eva Carin Magdalena Wesslau (1) Laszlo Istvan Farago (1) Ebbe Lennart Adolfsson (1) Marie Arnevi Agmén (1) Alessandra Wallman (1) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (1) Jan Holger Roland Jacobsson (1) Anna Maria Attergren Granath (1) Thomas Harland (1) Georgios Kontorinis (1) Bo Vilhelm Karlsson (1) Mikael Anders Vannesjö (1) Hanna Maria Rönnberg (1) Tiina Katriina Rönnberg (1) Alexander Canizares Dahlström (1) Monir Pauliina Rinne (1) Michèle France Harland (1) Gerhard Ingemar Allan Rundquist (1) Kent-Rune Emanuel Sjöholm (1) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (1) Eva Elisabeth Gustavsson (1) Urban Engerstedt (1) Anna Elisabet Bonta Anger (1) Berend André Van Der Kaay (1) Martin Marmgren (1) Thomas Tagesson Wallin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Anders Peter Ocklind (65p) Mats Mikael Skog (64p) Siv Catja Maria Kaloudis (64p) Vida Basti (64p) Milan Todoran (64p) Ansgar Ulrich Toscha (64p) Mikael Anders Vannesjö (64p) Ulf Schröder (63p) Ulf Thomas Åsbrink (63p) Jan Robert Falck (63p) Lars Joar af Ekenstam (63p) Johan Christofer Sköld (63p) Johan Torbjörn Sterndal (63p) Bengt Erik Sjöholm (63p) Alexander Canizares Dahlström (63p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Karl Thomas Magnusson (57p) Nils Magnus Nilsson (55p) Berend André Van Der Kaay (53p) Björn Sigmund Bränngård (52p) Erik Joakim Edhborg (52p) Philip Kristoffer Lantz (52p) Anders Erik Petter Karlsson (52p) Gustav Erik Johannes Stark (52p) Eva Carin Magdalena Wesslau (52p) Kent-Rune Emanuel Sjöholm (52p) Sara Hamida Kukka Salam (51p) Signe Margareta Westling Levin (51p) Adi Bader Anani (51p) Anders Ekegren (51p) Eva Elisabeth Gustavsson (51p) Martin Marmgren (51p) Veronica Margaretha Nordström (49p) Leif Reinhold Hansson (48p) Gösta Kenneth Mårtensson (48p) Marcela Ellenis Del T Arosenius (48p) Åke Peter Edholm (48p) Martin Carl Börje Karlsson (48p) Lars Gustaf Åke Åkesson (48p) Sven Johan Gunnar Ljuslin (48p) Sture Rudmar Eckeskog (48p) Per Göran Alvar Delvin (48p) Carl-Håkan Bjarne Staaf (48p) Jonas Eilert Berg (48p) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (48p) Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (48p) Lisen Maria Herrgård (48p) Carl Johan Wahlstedt (48p) Thomas Harland (45p) Bengt-Olof Nystrand (44p) Torsten Svenonius (44p) Björn Gustaf Holmström Leifland (44p) Per Eric Gunnar Engström (44p)Ökend (44p) Faradj Koliev (44p) Jan Holger Roland Jacobsson (44p) Kristofer Hahne (40p) Jan Stig Ingvar Ekholm (31p) Peter Piotr Alexander Walz (28p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Marie Arnevi Agmén (23p) Ingrid Christina Wikström (21p) Anna Kerstin Maria Paulson (21p) Sara Johanna Nilsson (21p) Gunbritt Lööw (21p) Lise-Lotte Constance Berthrand (21p) Siv Harriet Monica Carlsson (21p) Marianne Elisabeth Damström Gereben (21p) Thomas Harald Helleday (21p) Fredrik Hahne (21p) Anna Gannéus (21p) Maj-Britt Magnusson (21p) Nazar Edwar Nashat (21p) Laszlo Istvan Farago (21p) Anna Maria Attergren Granath (21p) Monir Pauliina Rinne (21p) Anna Elisabet Bonta Anger (21p) Monika Elisabeth Eriksson (21p) Per Stockhaus (20p) Nils Arne Öberg (20p) Sven Anders Bergman (20p) Carl Rune Curt Fredriksson (20p) Bernhard Huber (20p) Ingela Elin Viktoria Selin (20p) Leif Gösta Bergmark (20p) Ebbe Lennart Adolfsson (20p) Susanne Maria I Holtzberg Anderlid (20p) Georgios Kontorinis (20p) R Kerstin Maria Henriksson Gillman (20p) Maria Margaretha Cecilia Thiessen (19p) Thomas Tagesson Wallin (19p) Bo Kenneth Åsell (18p) Arvid Torbjörn Nylén (17p) Michèle France Harland (16p) Bo Vilhelm Karlsson (15p) Per Anders Hedkvist (13p) Tiina Katriina Rönnberg (12p) Claes Robert Gidehag (10p) Bo Nilsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.