Patrik Persson Brummer (56p)

Man, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Jan-Åke Glommen (14)Ökend (11) Dan Valter Eriksson (11) Paul Henrik Toll (10) Carl Erling Wilhelm Sebastian Tham (10) Nils Fredrik Sebastian Tham (10) Mats Johan Jörgen Sandell (8) Robin Erik Englén (7) Lars Jonny Isaksson (6) Ulf Magnus Ingmar Clacton (5) Ann-Charlotte Englén Brummer (4) Per Svante Elfving (4) Jan Anders Bäckström (4) Nils Patrik Lundqvist (4) Karl Peter Thelin (3) Klaus Juhani Jäntti (3) Carl Erik Anders von Schéele (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Lars Olov Ragnar Helgesson (2) Carl Håkan Lindgren (2) Richard Bertil Edward Montgomery (2) Per Olof Josefsson (2) Tomas Fredrik Lindberg (2) Lars Anders Larsson (2) Claes Ola Paulsson (2) Karl Ragnar Kämpe (1) Sven Per Björn Aspling (1) Kent Börje Janér (1) Jan Mikael Spångberg (1) Hans Gunnar Ulinder (1) Sven Ola Ulrik Björkmo (1) Hans Jonas Fredriksson (1) Per Johan Persson (1) Lars Johan Dyrefors (1) Per Erik Magnus Nilsson (1) Petra Kristina Lindström (1) Claes Göran Werkell (1) Karl Sören Thunström (1) Eva Margareta Eljans (1) Susanne Helena Tegnér (1) Mats Brunstedt (1) Lars Magnus Birger Angenfelt (1) Patrik Sjunne Sjunnesson (1) Ann Charlott Bouvin (1) Bo Niklas Frost (1) Åsa Sofie Söderström (1) Henrik Andreas Johansson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Karl Ruben Kvist (1) Carl Hampus Oscar Fahlgren (1) Hans Göran Nordström (1) Gunnar Sigvard Roos (1) Helena Birgitta Palmgren (1) Karl Markus Wiklund (1) Mats Olof Nordebäck (1) Nalini Yamdagni Bonnier (1) Viveka Marianne Ekberg (1) Mattias Eriksson (1) Olov Rickard Tony Sjölund (1) Joakim Schaaf (1) Per Håkan Gunnar Ehrenblad (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Håkan Lindgren (69p) Per Olof Josefsson (69p) Viveka Marianne Ekberg (69p) Karl Sören Thunström (63p) Hans Jonas Fredriksson (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Per Svante Elfving (55p) Karl Peter Thelin (54p) Klaus Juhani Jäntti (54p) Kent Börje Janér (54p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (54p) Claes Ola Paulsson (53p) Jan-Åke Glommen (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Carl Erling Wilhelm Sebastian Tham (50p)Ökend (50p) Tomas Fredrik Lindberg (50p) Lars Anders Larsson (50p) Dan Valter Eriksson (49p) Paul Henrik Toll (47p) Nils Fredrik Sebastian Tham (46p) Richard Bertil Edward Montgomery (46p) Robin Erik Englén (44p) Ann-Charlotte Englén Brummer (43p) Hans Gunnar Ulinder (43p) Sven Ola Ulrik Björkmo (43p) Claes Göran Werkell (43p) Lars Magnus Birger Angenfelt (43p) Patrik Sjunne Sjunnesson (43p) Bo Niklas Frost (43p) Henrik Andreas Johansson (43p) Nalini Yamdagni Bonnier (43p) Gunnar Sigvard Roos (39p) Helena Birgitta Palmgren (38p) Carl Erik Anders von Schéele (33p) Karl Markus Wiklund (30p) Per Erik Magnus Nilsson (29p) Per Håkan Gunnar Ehrenblad (25p) Karl Ragnar Kämpe (23p) Mats Brunstedt (22p) Susanne Helena Tegnér (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Carl Hampus Oscar Fahlgren (19p) Mats Olof Nordebäck (19p) Lars Johan Dyrefors (17p) Per Johan Persson (16p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Jan Mikael Spångberg (14p) Jan Anders Bäckström (14p) Åsa Sofie Söderström (10p) Nils Patrik Lundqvist (10p) Joakim Schaaf (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.