Hans-Peder Richter (50p)

Man, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Öjvind Kåre Norberg (6) Daniel José Riddez (5) Anders Nils-Olof Sahlin (5) Camilla Mariette Leopoldson (5) Ingvar Arne Nilsson (5) Lisbet Knudsen (5) Bo Peter Christian Friberg (5) Margareta Eva B Norell Bergendahl (5) Inga Maria Goldmann Hübinette (5) Anette Elisabeth Lindblom (5) Marie Elisabeth Ella Lindgren (4) Canan Rosén (4) Lars Sven Åke Österlind (3) Eva Suzanne Sandler (3) Christer Gunnar Ridström (3) Bengt Ivar Beergrehn (3) Nils Yngve Bergqvist (2) Christophe Jean Alfred Risenius (2) Ulf Markus Skog Olsson (2) Pontus Joakim Gårdinger (2) Göran Gunnar Andersson (2) Peter Torbjörn Rexhammar (2) Mats Engelbrekt Svensson (2) Selver Krpuljevic (2) Bo Patrik Kristian Rees (2) (2) Anna Katarina Enbom (2) Jan Christer Karlsson (2) Sven Tommy Enstedt (2) Karin Charlotte Weding Bode (2) Bo Johan Henrik Månsson (2) Lars-Erik Gustafsson (2) Henrik Sund (2) Hans Gunnar Björkborg (1) Peter van Lienden (1) Eva Catharina Svensson (1) Niclas Roland Ek (1) Cathrine Ulfsdotter Odenberg (1) Joakim Patrik Lundeborg (1) Erik Olof Mikael Lönn (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) Lena Birgitta Kardefelt (1) Bengt Nils Erik Gustavsson (1) Sven Torbjörn Larsson (1) Ingrid Jeanette Fransson (1) Jan Lennart Hamnered (1) Sven Inge Gustav Kjell (1) Kaj Johnny Rolf Bergstedt (1) Johan Peter Stjernberg (1) Ulf Erik Lindberg (1) Folke Stefan Tärnell (1) (1) Anders Christian Arvidson (1) Lars Bertil Ågren (1) Stefan Thore Samuelsson (1) Gabriel Choong Won Rådö (1) Jessica Elisabeth Örn (1) (1) Inger Margareta Dahle (1) Nils Gösta Franzén (1) Lars Stefan Redebo (1) Per Gustaf Vilhelm Granath (1) Jan Anders Glisén (1) Erik Bengt Jens Gustavsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Karl Erik Anders Eklund (1) Jan Hendrik Karl-Gustav Rosenholm (1) Knut Håkan Kilström (1) Hans Ola Brorsson (1) Nils Peter Julius Groning (1) Örjan Mattias Lindberger (1) Lena Maria Arvidson (1) Mats Erik Löfgren (1) Ulf Lennart Olofsson (1) Per Henrik Schyffert (1) (1) Gunnar Karl Emanuel Glifberg (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Björn Olof Henning Berg (1) Eva Birgitta Landin (1) Eva M P Tigerschiöld Richter (1) Anneli Christina Richardsson (1) Erik Martin Menckel (1) Claes Herbert Levin (1) Thomas Jansson (1) Roy Erhardt Ytre-Eide (1) Anders Ulfhielm (1) Peter Vallentin Lundell (1) Eric Niklas Nordström (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Engelbrekt Svensson (82p) Erik Olof Mikael Lönn (72p) Inger Margareta Dahle (63p) (58p) Ulf Markus Skog Olsson (57p) Per Gustaf Vilhelm Granath (57p) Lars Sven Åke Österlind (56p) Bo Patrik Kristian Rees (52p) Marie Elisabeth Ella Lindgren (52p) Eva Birgitta Landin (50p) Nils Yngve Bergqvist (49p) Anders Nils-Olof Sahlin (49p) Ingvar Arne Nilsson (49p) Lisbet Knudsen (49p) Bo Peter Christian Friberg (49p) Bo Johan Henrik Månsson (49p) Henrik Sund (49p) Margareta Eva B Norell Bergendahl (49p) Anette Elisabeth Lindblom (49p) Canan Rosén (49p) Mats Erik Löfgren (47p) Nils Peter Julius Groning (46p) Öjvind Kåre Norberg (45p) Niclas Roland Ek (44p) (44p) Jan Christer Karlsson (42p) Johan Peter Stjernberg (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Jan Hendrik Karl-Gustav Rosenholm (39p) Bengt Nils Erik Gustavsson (35p) Nils Gösta Franzén (35p) Jan Anders Glisén (35p) Erik Bengt Jens Gustavsson (35p) Cathrine Ulfsdotter Odenberg (34p) Björn Olof Henning Berg (34p) Lars Bertil Ågren (33p) Gunnar Karl Emanuel Glifberg (33p) Göran Gunnar Andersson (32p) Sven Inge Gustav Kjell (32p) Claes Herbert Levin (32p) Ulf Erik Lindberg (31p) Bengt Ivar Beergrehn (31p) Erik Martin Menckel (31p) Peter Vallentin Lundell (31p) Eva Suzanne Sandler (30p) Knut Håkan Kilström (30p) Christer Gunnar Ridström (30p) Hans Gunnar Björkborg (29p) Jan Lennart Hamnered (29p) Karl Erik Anders Eklund (29p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Lena Birgitta Kardefelt (25p) Selver Krpuljevic (25p) Per Henrik Schyffert (25p) Joakim Patrik Lundeborg (24p) Peter Torbjörn Rexhammar (24p) Jessica Elisabeth Örn (24p) (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anneli Christina Richardsson (24p) Anders Ulfhielm (23p) Gabriel Choong Won Rådö (22p) Hans Ola Brorsson (21p) (21p) Kaj Johnny Rolf Bergstedt (20p) Thomas Jansson (20p) Lena Maria Arvidson (18p) Peter van Lienden (17p) Eva Catharina Svensson (17p) Pontus Joakim Gårdinger (17p) Anders Christian Arvidson (17p) Stefan Thore Samuelsson (17p) (17p) Örjan Mattias Lindberger (17p) Ulf Lennart Olofsson (17p) Roy Erhardt Ytre-Eide (17p) Camilla Mariette Leopoldson (16p) Lars-Erik Gustafsson (16p) Eva M P Tigerschiöld Richter (15p) Sven Tommy Enstedt (14p) Ingrid Jeanette Fransson (12p) Christophe Jean Alfred Risenius (10p) Folke Stefan Tärnell (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.