Jan Ove Gustavsson (35p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Johan Fredrik Axel Eklund (31) Magnus Andersson (20) Evelyn Anna-Lena Eriksson (14) Nils Sture Emanuelsson (10) Bo Torsten Patrik Nilsson (7) Bo Torsten Nilsson (7) Marta Maria Kristina Frykblom (7) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (6) Peter Jonas Michael Carlborg (6) Steve Roger Benny Orebjörk (5) Kent Donald Johansson (5) Claes Henrik Torén (4) Bo Börje Thorson (4) Knut Göran Lundin (4) Johan Koch (4) Per Johan Olof Lundquist (4) Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (4) Claes Adolf Roger Dinkelspiel (4) Bo Ulfsson Ribers (4) Knut Göran Tuvstedt (4) Claes Douglas de Neergaard (4) Curt Ove Marklund (4) Lars Evald Öjefors (4) Jan Anders Eklund (4) Staffan Åke Zackrisson (4) Björn Erik Magnus Ogenstam (4) Helena Maria Arvidsson Älgne (4) Sture Tobias Emanuelsson (4) Tage Anders Auoja (3) Jack Peter Wangenheim (3) Jan Henrik Fredrik Björk (3) Per Morgan Sandström (3) Gösta Sigurd Auoja (3) Kent Erland Jonsson (3) Per Anders Frennberg (3) Per Thomas Andreas Dansk (3) Anna Hesselman (3) Per Anders Kindstedt (3) Carl Fredrik Palm (3) Per-Olof Lennart Andersson (2) Eric Wilhelm Martin (2) Margareta Wennerström (2) Maria Els-Mari Lilja (2) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (2) Lilian Marita Larsson (1) Hans Åke Rosendal (1) John Conny Larsson (1) Urban Tor Erik Johansson (1) Karl Bo Stefan Nilsson (1) Jimmy Mattias Bodum (1) Alf Stefan Zetterström (1) Johan Mikael Gustafsson (1) Tobias Arne Lilja (1) Niklas Roger Sandegård (1) Anders Erik Engström (1) Jan Birger Widlund (1) Johan Daniel Berg (1) Bengt Sven Magni Carlsson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Carina Elisabet Johansson (1) Per Arne Smeds (1) Nils Lennart Palm (1) Alf Jörgen Rickard Sivertsson (1) Björn Anders Larsson (1) Karl Ola Torgny Wikström (1) Per Johan Anders Roos (1) Linda Christina Marie Blom (1) Kerstin Marianne Lenger (1) Johny Mikael Nilsson (1) Hans Johan Skantz (1) Olof Waern (1) Hans Olov Igelström (1) Krister Folkesson (1) Bernt Gunnar Nordin (1) Erik Herbert Esbjörn Löfstrand (1) Ulla Margareta Rhodén (1) Anna Bodil Elisabeth Bjerkelund (1) Lena Maria Wenngren (1) Tor Sixten Ökvist (1) Hans Johan Föhr (1) Bengt Arvid Carlberg (1) Karl Stefan Andersson (1) John Fredrik Herman Eneljung (1) Eriknils Anders Thomas Karlsson (1) Göran Olle Johansson (1) Hans Hugo Andersson (1) Mats Ragnar Nilsson Rudqvist (1) Anders Per Olof Lundgren (1) Kerstin Marianne Haaster (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Palm (77p) Kent Erland Jonsson (75p) Claes Douglas de Neergaard (71p) Jan Henrik Fredrik Björk (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (65p) Kent Donald Johansson (65p) Sture Tobias Emanuelsson (61p) Johan Koch (60p) Per Thomas Andreas Dansk (57p) Erik Herbert Esbjörn Löfstrand (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Nils Sture Emanuelsson (50p) Per Anders Kindstedt (50p) Bo Börje Thorson (49p) Hans Olov Igelström (49p) Anna Bodil Elisabeth Bjerkelund (47p) Per-Olof Lennart Andersson (45p) Staffan Åke Zackrisson (45p) Per Johan Olof Lundquist (42p) Margareta Wennerström (42p) Bengt Arvid Carlberg (42p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Bengt Sven Magni Carlsson (40p) Jan Anders Eklund (39p) Björn Anders Larsson (38p) Hans Johan Skantz (37p) Anders Erik Engström (36p) Evelyn Anna-Lena Eriksson (35p) Magnus Andersson (35p) Lars Evald Öjefors (35p) Alf Stefan Zetterström (34p) Anders Per Olof Lundgren (34p) Johan Mikael Gustafsson (33p) Knut Göran Lundin (33p) Claes Adolf Roger Dinkelspiel (33p) Gösta Sigurd Auoja (33p) Claes Henrik Torén (32p) Per Arne Smeds (32p) Knut Göran Tuvstedt (32p) Steve Roger Benny Orebjörk (32p) Tor Sixten Ökvist (32p) Maria Els-Mari Lilja (32p) John Conny Larsson (30p) Karl Ola Torgny Wikström (30p) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (29p) Urban Tor Erik Johansson (28p) Eric Wilhelm Martin (25p) Lilian Marita Larsson (24p) Jimmy Mattias Bodum (24p) Niklas Roger Sandegård (24p) John Fredrik Herman Eneljung (24p) Hans Åke Rosendal (23p) Nils Lennart Palm (23p) Per Johan Anders Roos (23p) Linda Christina Marie Blom (23p) Per Anders Frennberg (23p) Johny Mikael Nilsson (23p) Curt Ove Marklund (23p) Krister Folkesson (23p) Bernt Gunnar Nordin (23p) Lena Maria Wenngren (23p) Hans Johan Föhr (23p) Göran Olle Johansson (23p) Kerstin Marianne Haaster (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Tage Anders Auoja (21p) Marta Maria Kristina Frykblom (20p) Anna Hesselman (18p) Helena Maria Arvidsson Älgne (18p) Tobias Arne Lilja (17p) Bo Ulfsson Ribers (17p) Johan Fredrik Axel Eklund (17p) Per Morgan Sandström (16p) Jack Peter Wangenheim (15p) Karl Bo Stefan Nilsson (12p) Carina Elisabet Johansson (12p) Kerstin Marianne Lenger (11p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.