Jan Ove Gustavsson (35p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Johan Fredrik Axel Eklund (30) Magnus Andersson (18) Nils Sture Emanuelsson (10) Marta Maria Kristina Frykblom (5) Sture Tobias Emanuelsson (5) Claes Adolf Roger Dinkelspiel (4) Evelyn Anna-Lena Eriksson (4) Bo Ulfsson Ribers (4) Knut Göran Tuvstedt (4) Claes Douglas de Neergaard (4) Steve Roger Benny Orebjörk (4) Curt Ove Marklund (4) Kent Donald Johansson (4) Lars Evald Öjefors (4) Jan Anders Eklund (4) Staffan Åke Zackrisson (4) Björn Erik Magnus Ogenstam (4) Helena Maria Arvidsson Älgne (4) Claes Henrik Torén (4) Bo Börje Thorson (4) Knut Göran Lundin (4) Johan Koch (4) Per Johan Olof Lundquist (4) Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (4) Tage Anders Auoja (3) Jack Peter Wangenheim (3) Jan Henrik Fredrik Björk (3) Per Morgan Sandström (3) Gösta Sigurd Auoja (3) Kent Erland Jonsson (3) Per Anders Frennberg (3) Per Thomas Andreas Dansk (3) Anna Hesselman (3) Per Anders Kindstedt (3) Carl Fredrik Palm (3) Margareta Wennerström (2) Maria Els-Mari Lilja (2) Per-Olof Lennart Andersson (2) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (2) Eric Wilhelm Martin (2) Urban Tor Erik Johansson (1) Alf Jörgen Rickard Sivertsson (1) Jimmy Mattias Bodum (1) Alf Stefan Zetterström (1) Johan Mikael Gustafsson (1) Tobias Arne Lilja (1) Johan Daniel Berg (1) Jan Birger Widlund (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Nils Lennart Palm (1) Krister Folkesson (1) Björn Anders Larsson (1) Erik Herbert Esbjörn Löfstrand (1) Per Johan Anders Roos (1) Anna Bodil Elisabeth Bjerkelund (1) Linda Christina Marie Blom (1) Bengt Arvid Carlberg (1) Kerstin Marianne Lenger (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lars-Erik Gunnar Olsson (1) Olof Waern (1) Bernt Gunnar Nordin (1) Göran Olle Johansson (1) Ulla Margareta Rhodén (1) Anders Per Olof Lundgren (1) Lena Maria Wenngren (1) Lilian Marita Larsson (1) Hans Johan Föhr (1) Karl Bo Stefan Nilsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Karl Stefan Andersson (1) Maria Victoria Bergqvist (1) Hans Hugo Andersson (1) Kerstin Marianne Haaster (1) Bengt Sven Magni Carlsson (1) Hans Åke Rosendal (1) Per Arne Smeds (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Henrik Fredrik Björk (76p) Kent Donald Johansson (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Sture Tobias Emanuelsson (67p) Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (67p) Claes Douglas de Neergaard (65p) Carl Fredrik Palm (63p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Nils Sture Emanuelsson (50p) Bo Torsten Nilsson (50p) Anna Bodil Elisabeth Bjerkelund (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Per Anders Kindstedt (48p) Lars-Erik Gunnar Olsson (46p) Staffan Åke Zackrisson (45p) Per-Olof Lennart Andersson (45p) Margareta Wennerström (42p) Bengt Arvid Carlberg (42p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Bengt Sven Magni Carlsson (40p) Jan Anders Eklund (39p) Björn Anders Larsson (38p) Per Thomas Andreas Dansk (37p) Claes Adolf Roger Dinkelspiel (36p) Magnus Andersson (35p) Johan Mikael Gustafsson (35p) Kent Erland Jonsson (35p) Alf Stefan Zetterström (34p) Anders Per Olof Lundgren (34p) Per Johan Olof Lundquist (34p) Gösta Sigurd Auoja (33p) Lars Evald Öjefors (33p) Knut Göran Lundin (33p) Johan Koch (33p) Knut Göran Tuvstedt (32p) Steve Roger Benny Orebjörk (32p) Maria Els-Mari Lilja (32p) Claes Henrik Torén (32p) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (31p) Evelyn Anna-Lena Eriksson (30p) Erik Herbert Esbjörn Löfstrand (25p) Eric Wilhelm Martin (25p) Jimmy Mattias Bodum (24p) Lilian Marita Larsson (24p) Krister Folkesson (23p) Nils Lennart Palm (23p) Per Johan Anders Roos (23p) Linda Christina Marie Blom (23p) Per Anders Frennberg (23p) Bernt Gunnar Nordin (23p) Göran Olle Johansson (23p) Lena Maria Wenngren (23p) Hans Johan Föhr (23p) Kerstin Marianne Haaster (23p) Hans Åke Rosendal (23p) Tage Anders Auoja (21p) Maria Victoria Bergqvist (21p) Marta Maria Kristina Frykblom (18p) Bo Ulfsson Ribers (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Per Morgan Sandström (16p) Curt Ove Marklund (16p) Johan Fredrik Axel Eklund (16p) Helena Maria Arvidsson Älgne (16p) Jack Peter Wangenheim (15p) Per Arne Smeds (14p) Bo Börje Thorson (13p) Anna Hesselman (13p) Tobias Arne Lilja (12p) Urban Tor Erik Johansson (11p) Kerstin Marianne Lenger (10p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.