Inga-Lill Petersson (12p)

Kvinna, Född: 1940
Roller

Kommanditdelägare

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Rune Anders Lennart Larsson (1) Christer Lennart Dovermar (1) Ernst Stig-Olof Rysén (1) Ewa Caroline Felix (1) Bibbi Ragna-Lill Sköld (1) Björn Mikael Nilsson (1) Kurt Albin Andersson (1) Kjell Roger Pettersson (1) Gun-Britt Viola Irene Karlsson (1) Kjell Åke Svensson (1) Jarl Christer Boweden (1) Eva Lena Marianne Skogfeldt (1) Carina Johannesson (1) Lars Uno Jonasson (1) Edit Irene Modig (1) Ingrid Anette Johansson (1) Ulf Börje Conny Andersson (1) Ingalill Margareta Lundin (1) Karl Göran Mars (1) Astrid Birgitta Viklund (1) Una Charlott Modig (1) Bengt Erland Gustafsson (1) Patricia Fortes (1) Lars Peter Tjernudd (1) Kjell Ronny Niklas Forsberg (1) Sven Olle Larsson (1) Ulf Kjell Stefan Fryk (1) Lars Erik Olof Österdahl (1) Erik Anders Eriksson (1) Folke Olof Olsson (1) Kjell Åke Hasselström (1) Hans Olof Viberg (1) Inger Yvonne Kristoffersson (1) Bengt Karl Johan Nilsson (1) Maria Samuelsson (1) Bengt Ove Serner Andersson (1) Lars Thomas Söderkvist (1) Mats Fredrik Zetterlund (1) Elisabeth Iréne Eklo (1) Hans Rune Bjurbäck (1) Bengt Anders Erik Alm (1) Per Olov Helge Wiig (1) Bengt Ragnar Andersson (1) Marie Helena Hofling (1) Kjell Anders Rudolf (1) Jan Wolmer Ingemar Edqvist (1) Kjell Inge Fransson (1) Eva Gunilla Larsson (1) ANTONIO JORGE BAIA DIAS LEIRIA (1) Bo Patrik Stål (1) Bernt Harry Svensson (1) Kurt Reidar Persson (1) Sven Anders Johansson (1) Per Holger Mikael Flodman (1) John Christer Valentin Andersson (1) Knut Anders Boström (1) Stefan Erik Edvard Lundh (1) Lars-Göran Karlsson (1) Bertil Jörgen Broman (1) Sten Magnus Mikael Nybelin (1) Jouko Olavi Rintala (1) Terttu Annikki Silfvast (1) Nils Leif Westlund (1) Kjell Åke F Augustsson-Hellström (1) Ulla Birgitta Jakobsson (1) Per-Ola Hedlund (1) Kent Erik Sjöström (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.