Inga-Lill Petersson (12p)

Kvinna, Född: 1940
Roller

Kommanditdelägare

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Rune Anders Lennart Larsson (1) Christer Lennart Dovermar (1) Bibbi Ragna-Lill Sköld (1) Ernst Stig-Olof Rysén (1) Ewa Caroline Felix (1) Kurt Albin Andersson (1) Björn Mikael Nilsson (1) Lars Peter Erik Österdahl (1) Gun-Britt Viola Irene Karlsson (1) Kjell Roger Pettersson (1) Jarl Christer Boweden (1) Kjell Åke Svensson (1) Carina Johannesson (1) Eva Lena Marianne Skogfeldt (1) Edit Irene Modig (1) Lars Uno Jonasson (1) Ulf Börje Conny Andersson (1) Ingrid Anette Johansson (1) Karl Göran Mars (1) Ingalill Margareta Lundin (1) Astrid Birgitta Viklund (1) Una Charlott Modig (1) Bengt Erland Gustafsson (1) Patricia Fortes (1) Lars Peter Tjernudd (1) Kjell Ronny Niklas Forsberg (1) Lars Erik Olof Österdahl (1) Sven Olle Larsson (1) Ulf Kjell Stefan Fryk (1) Folke Olof Olsson (1) Erik Anders Eriksson (1) Hans Olof Viberg (1) Kjell Åke Hasselström (1) Bengt Karl Johan Nilsson (1) Inger Yvonne Kristoffersson (1) Bengt Ove Serner Andersson (1) Maria Samuelsson (1) Mats Fredrik Zetterlund (1) Lars Thomas Söderkvist (1) Hans Rune Bjurbäck (1) Elisabeth Iréne Eklo (1) Per Olov Helge Wiig (1) Bengt Anders Erik Alm (1) Bengt Ragnar Andersson (1) Marie Helena Hofling (1) Kjell Anders Rudolf (1) Jan Wolmer Ingemar Edqvist (1) Kjell Inge Fransson (1) Eva Gunilla Larsson (1) Bernt Harry Svensson (1) ANTONIO JORGE BAIA DIAS LEIRIA (1) Bo Patrik Stål (1) Sven Anders Johansson (1) Kurt Reidar Persson (1) John Christer Valentin Andersson (1) Per Holger Mikael Flodman (1) Stefan Erik Edvard Lundh (1) Knut Anders Boström (1) Bertil Jörgen Broman (1) Lars-Göran Karlsson (1) Jouko Olavi Rintala (1) Sten Magnus Mikael Nybelin (1) Nils Leif Westlund (1) Terttu Annikki Silfvast (1) Ulla Birgitta Jakobsson (1) Kjell Åke F Augustsson-Hellström (1) Per-Ola Hedlund (1) Kent Erik Sjöström (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.