Ove Olov Oscar Agri (59p)

Man, Född: 1938
Roller

Verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Per Martin Viktor By (29) LEIF ÅKE ALMHORN (27) Lars Håkan Brodin (27) Lars Anders Åke Holm (27) Carl Johan Theodor Hugosson (13) Conny Fredric Hävrén (8) Erik Wilhelm Tomson Rune (7) Per Rickard Langerfors (7) Carl Fredrik Westin (7) Dan Fredrik Lidjan (7) Lars Anders Larsson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Per-Arne Rudbert (3) Lars Hugo Andersson (3) Per Magnus Tängerstad (3) Johan Olof Sverker Zachrisson (3) Lina Charlotta Lundberg (3) Sven Bertil Evert Johansson (3) Knut Jan-Ove Brandt (3) (3) (3) Carl David Johansson (3) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Daniel Tuomas Lyckhammar (3) Alf Gustav Stefan Älgne (3) Per Gunnar Lindell (3) Lars Gunnar Möller (3) (3) (3) Sten Torsten Åsbjer (3) John Lennart Nordlund (3) Lars Johan Karlsson (3) Lars Ragnar Hallin (2) Jan Totte Dahlin (2) Tore Johan Strandgård (2) Anne Caroline Margaretha Säwensten (2) Sven Svante Gerhard Tuvlind (2) Sven Thomas Schanning (2) Jan Erik Olof Edberg (2) Carl Fredrik Niring (2) R Anna-Karin Granberg Glimström (2) Sven Gösta Helgesson Rödén (2) Loyd Stefan Lövblom (2) Carl Per-Martin Bengtsson (2) John Olof Kajerdt (2) Kerstin Maj-Britt Lundgren (2) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (1) Johan Olof Abel Humble (1) Raili Inkeri Marja-Leena Agri (1) Hans Göran Einar Lindblad (1) Henning Rickard Strand (1) Erik Andreas Rutili (1) Sören Nils Gustav Swärd (1) Knut Jonas Bergh (1) Ulf Strauss (1) Lars Martin Daniel Dagermark (1) Jan Olov Agri (1) Jan Wilhelm Fredrik Tibell (1) Lars Johan Fredrik Lindberg (1) Mats Per Olof Bolin (1) Anna Karin Björk (1) Carl Fredrik Gunnar Kusoffsky (1) Karin Birgitta Mebius (1) Lars Fredrik Holmström (1) Christopher Jonas Dan Blomberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Wilhelm Fredrik Tibell (72p) Lars Fredrik Holmström (71p) Erik Andreas Rutili (69p) (65p) Knut Jonas Bergh (64p) (64p) Dan Fredrik Lidjan (63p) Erik Wilhelm Tomson Rune (62p) Per Rickard Langerfors (62p) Carl Fredrik Westin (61p) Carl Fredrik Niring (61p) Karin Birgitta Mebius (58p) Johan Olof Abel Humble (57p) Carl Fredrik Gunnar Kusoffsky (57p) Sten Torsten Åsbjer (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Lars Johan Karlsson (52p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) LEIF ÅKE ALMHORN (49p) Lars Håkan Brodin (49p) Lars Anders Åke Holm (49p) Lars Ragnar Hallin (48p) Tore Johan Strandgård (47p) Anne Caroline Margaretha Säwensten (47p) Jan Erik Olof Edberg (47p) (47p) Carl David Johansson (47p) Loyd Stefan Lövblom (47p) Carl Per-Martin Bengtsson (47p) Per-Arne Rudbert (45p) Per Magnus Tängerstad (45p) Sven Thomas Schanning (45p) Lars Hugo Andersson (44p) Johan Olof Sverker Zachrisson (44p) Lina Charlotta Lundberg (44p) Sören Nils Gustav Swärd (44p) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (44p) Per Gunnar Lindell (44p) Lars Gunnar Möller (44p) (44p) John Lennart Nordlund (44p) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Daniel Tuomas Lyckhammar (40p) Sven Svante Gerhard Tuvlind (38p) R Anna-Karin Granberg Glimström (38p) John Olof Kajerdt (38p) Hans Göran Einar Lindblad (34p) Lars Johan Fredrik Lindberg (34p) Christopher Jonas Dan Blomberg (34p) Raili Inkeri Marja-Leena Agri (22p) Jan Olov Agri (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Per Martin Viktor By (16p) Lars Martin Daniel Dagermark (15p) Ulf Strauss (14p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Kerstin Maj-Britt Lundgren (12p) Anna Karin Björk (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.