Björn Erik Olander (29p)

Man, Född: 1938
Roller

Innehavare

Extern firmatecknare

Rangordningen antal relationer
Jan Erik Nordlöv (2) Conny Börje Bogentoft (2) Lars Daniel Christer Andersson (2) Sten Magnus Precht (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Stig Lennart Hansson (2) Erik Andreas Hager (2) (2) Jonas Göran Ekblom (1) Jan Peter Mikael Åkerud (1) Kjell Lennart Carlsson (1) Alf Thomas Strömberg (1) Lars Peter Evander (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Hilding Tomas Alexander Östin (1) Linda Maria Härsjö (1) Yvonne Edit Elisabeth Petersson (1) Bengt Thomas Andersson (1) Claes Johan Gustaf Adolphson (1) Mats Johan Andersson (1) Stig Bengt Anders Petersson (1) Clas Stellan Tjernström (1) Hans Thomas Belfrage (1) Mats Olof Strömkvist (1) Anders Fredrik Björkenbo (1) Anne Marie Svedare (1) Mats Anders Lundqvist (1) Karl Arne Bengt Bengtsson (1) Lars Sune Andersson (1) Björn Littorin (1) Patrik Leif Ljungmark (1) Lars Bertil Danielsson (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Thomas Almqvist (1) Ulf Göran Richenberg (1) Karl Erik Henric Fransson (1) Torbjörn Mathisen (1) Stig Tore Mellstrand (1) Sven Thomas Grönlund (1) Erik Bertil Rydevik (1) Tor Erik Roger Ny (1) Eva Margareta Eljans (1) Margareta Elisabeth Johagen (1) Erik Ragnar Madeyski Bengtson (1) Åsa Helena Åkerud (1) Sven Arne Engvall (1) Tor Jörgen Lönngren (1) Karl Johan Kristian Perlhagen (1) Thomas Görling (1) Margit Mahlapuu (1) Pär Olof Abrahamsson (1) Karl Fredrik Sjövall (1) Per-Anders Karl Johansson (1) Bo Erik Qwarnström (1) Karl Sören Thunström (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Hans Göran Nordström (1) Sven Per Björn Aspling (1) Annika Thérese Holmerin (1) Kjell Stefan Olmarker (1) (1) Jinan Li (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Margareta Elisabeth Johagen (67p) Per-Anders Karl Johansson (65p) Erik Bertil Rydevik (63p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Stig Lennart Hansson (55p) Karl Erik Henric Fransson (54p) Karl Johan Kristian Perlhagen (51p) (47p) Yvonne Edit Elisabeth Petersson (45p) Thomas Almqvist (45p) Conny Börje Bogentoft (43p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Patrik Leif Ljungmark (39p) Erik Andreas Hager (39p) Björn Littorin (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Lars Bertil Danielsson (35p) Bo Erik Qwarnström (35p) Kjell Lennart Carlsson (34p) Tor Jörgen Lönngren (34p) Karl Fredrik Sjövall (34p) Thomas Görling (33p) Pär Olof Abrahamsson (33p) Ulf Göran Richenberg (31p) Tor Erik Roger Ny (31p) Mats Olof Strömkvist (29p) Mats Anders Lundqvist (29p) Stig Tore Mellstrand (29p) Erik Ragnar Madeyski Bengtson (29p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Sten Magnus Precht (28p) Anders Fredrik Björkenbo (28p) Lars Sune Andersson (28p) Margit Mahlapuu (28p) Kjell Stefan Olmarker (28p) (28p) Jonas Göran Ekblom (26p) Anne Marie Svedare (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Karl Arne Bengt Bengtsson (23p) Hilding Tomas Alexander Östin (20p) Åsa Helena Åkerud (20p) Jan Peter Mikael Åkerud (19p) Lars Peter Evander (19p) Sven Thomas Grönlund (18p) Alf Thomas Strömberg (17p) Mats Johan Andersson (17p) Sven Arne Engvall (16p) Bengt Thomas Andersson (15p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Stig Bengt Anders Petersson (12p) Hans Thomas Belfrage (12p) Torbjörn Mathisen (12p) Annika Thérese Holmerin (12p) Jinan Li (11p) Claes Johan Gustaf Adolphson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.