Ulla Elisabeth Nilsdotter Westling (48p)

Kvinna, Född: 1942
Rangordningen antal relationer
Marcela Ellenis Del T Arosenius (3) Per Stockhaus (2) Sven Johan Gunnar Ljuslin (2) Sture Rudmar Eckeskog (2) Per Göran Alvar Delvin (2) Carl-Håkan Bjarne Staaf (2) Jonas Eilert Berg (2) Louisa Jayne Yin Chun Cheung (2) Lars Gustaf Åke Åkesson (2) Milan Todoran (2) Åke Christer Schön (2) Nils Magnus Nilsson (2) Lars Birger Jolérus (2) Carl Johan Wahlstedt (2) Veronica Margaretha Nordström (2) Leif Reinhold Hansson (2) Gösta Kenneth Mårtensson (2) Lisen Maria Herrgård (2) Åke Peter Edholm (2) Anna Catarina Ericsson (2) Thomas Alexander Mc Guire (2) Martin Carl Börje Karlsson (2) Linda Ida Maria Cigéhn (1) Britt Märta Lingbert (1) Jan Valfrid Ersson (1) Britt Alice Törnberg (1) Louise M Sinclair Fredriksson (1) Anna Haldis Margaretha Nordin (1) Monika Elisabeth Eriksson (1) Lisbeth Marie Gustâv (1) Nils Per-Ove Nelstrand (1) Christian Fredrik Lamrin (1) Kjell Roland Johansson (1) Olle Carl Olof David Broberg (1) Marie Janette Svensson (1) Ulf Christopher Denker (1) Karl Gustaf Franzén (1) Signe Margareta Westling Levin (1) Carin Margareta Bäfverfeldt (1) Inga-Lena Tofte (1) Thomas Hans Stenrup (1) Eva Karin Gustafsson (1) BO CHRISTER SCHWARTZ (1) Claes Gunnar Bidebo (1) Daga Rigmor Anette Rosenqvist (1) Maj-Lis Anita Eriksson (1) Ola Jan Erik Billger (1) Johan Olof Niklas Lång (1) Jens Åke Persson (1) Roland Bjurling (1) Lars Göran Ander (1) Thomas Tagesson Wallin (1) Ann-Charlotte Viklund (1) Kajsa Gun Vendela Olsson (1) Eva Elisabet Berggård (1) Göran Birger Nord (1) HANS GREGER WALLIN (1) Ewa Margareta Engman Zappalá (1) Tove Amy Kristina Sjödin Griffin (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.