Björn Staffan Råberg (42p)

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
Hans Anders Ahl (8) Jan Håkan Urban Davidsson (8) Jessica Therése Skarstedt (4) Zandra Caroline Ahl (4) Ulf Thomas Jönsson (3) Björn Henrik Edvard Bergljung (3) Per-Åke Hugo Wallentin (2) Sven Johan Michael Johansson (2) Bernt Roland Lundqvist (2) Jan-Erik Ingvar Larsson (2) Patrik Anders Ivar Hansén (2) Hans Rode Petersson (2) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (2) Lars Erik Håkansson (2) Sven Erik Håkan Kroon (2) Tommy Daniel Gräns (1) Karin Birgitta Osslind (1) Per Anders Carlsson (1) Hans Anders Åman (1) Mats Jörgen Wahlberg (1) Göran Anders Ivan Atmer (1) Per Fredrik Persson (1) Karina Pitzner (1) Lars Tage Tagesson (1) Mats Nils-Olof Birgersson (1) Claes Wessberg (1) Karl Sören Thunström (1) (1) Lars Olov Wallin (1) Anders Tommy Berglund (1) Pernilla Paulina Kristin Landley (1) Lars Gunnar Anders Bergman (1) Per Ronny Rosén (1) Rune Oscar Ingemar Olsson (1) John David Bertil Olow (1) John Tony Mattias Pedersen (1) Kjell Åke Ingvar Olsson (1) Carl Christoffer Knutsson (1) Bo Ingemar Bengt Lörgård (1) Ulf Lennart Rosén (1) Nils-Johan Fredrik Emanuelsson (1) Eva Helene Bergman Råberg (1) Leif Tony West (1) Thomas Lars-Gustav Svensson (1) Lennart Torsten Burde (1) Håkan Erik Gunnar Gunnarsson (1) Karl Gustav Lennart Svensson (1) Carl Göran Lindquist (1) Kent Mikael Axenbrant (1) Lars Bengt Torbjörn Gustafsson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Björn Christer Svensson (1) Mats Olov Larsson (1) Bengt Eskil Sellö (1) Karim Salim Sahibzada (1) Loritz Michael Brunosson (1) Hans Göran Nordström (1) Ove Tomas Gustafsson (1) Patrik Nils Göran Dahlberg (1) Sven Peter Jonsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) (1) Dan Stefan Fagerberg (1) Barbro Jeanette Sandquist (1) Nils Ire Lindstrand (1) Mats Erik Mikael Lundmark (1) Lars Ivar Gustaf Wennerholm (1) (1) Torben Mikael Salander (1) (1) Rex Henrik Påhlsson (1) Nils Johan Ove Edmark (1) (1) Tomas Birger Lindgren (1) Sven Erik Lennart Alftrén (1) Yvonne Hertha Linnéa Wennerholm (1) Sven Åke Lennart Svensson (1) Karl Robert Wikholm (1) Gustav Ingmar Persson (1) Jan Tomas Sturesson (1) Jens Engvall (1) Nils Henrik Svensson (1) Per Mikael Hjalmar Weiland (1) Stig Tore Nyström (1) Ragnar Christoffer Knutsson (1) Lars Anders Helgesen (1) Lars Mattias Johansson (1) Hans Örjan Söderlund (1) Barbro Marianne Finn (1) (1) Hans Peter Fredrik Iburg (1) Hans-Åke Angtoft (1) Eva Margareta Eljans (1) Karl Stefan Artur Fridell (1) Leif Roland Lage Lilja (1) Marie Anette Krüeger (1) Claes-Eric Ragnar Larsson (1) Per Åke Bois (1) Lars Magnus Hultin (1) Karin Charlotta Linnéa Wennerholm (1) Gudrun A C Albertsson Gärdshagen (1) Erik Sture Hammarström (1) Leif Allan Altner (1) Leif Börje Persson (1) Karl Håkan Lindström (1) Anne-Charlotte Maria Tengwall Burde (1) Carina Britt-Marie Dahlén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(79p) (75p) Lars Anders Helgesen (73p) Rex Henrik Påhlsson (71p) Jens Engvall (71p) Karim Salim Sahibzada (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Thomas Lars-Gustav Svensson (60p) Lars Bengt Torbjörn Gustafsson (60p) Karl Sören Thunström (59p) Mats Olov Larsson (57p) Leif Tony West (53p) (52p) (50p) (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Hans Anders Ahl (41p) Björn Christer Svensson (41p) Jessica Therése Skarstedt (41p) Nils Henrik Svensson (41p) Lars Erik Håkansson (41p) Zandra Caroline Ahl (41p) Karin Birgitta Osslind (40p) Sven Peter Jonsson (40p) Lars Tage Tagesson (39p) Lars Olov Wallin (39p) Hans Örjan Söderlund (39p) Claes Wessberg (38p) Lars Gunnar Anders Bergman (38p) Bernt Roland Lundqvist (38p) Hans Rode Petersson (38p) Per-Åke Hugo Wallentin (37p) Carl Christoffer Knutsson (37p) Nils-Johan Fredrik Emanuelsson (37p) Dan Stefan Fagerberg (37p) Ragnar Christoffer Knutsson (37p) Marie Anette Krüeger (37p) Lars Magnus Hultin (37p) Hans Peter Fredrik Iburg (36p) Lennart Torsten Burde (35p) Patrik Nils Göran Dahlberg (35p) (35p) Anne-Charlotte Maria Tengwall Burde (35p) Mats Erik Mikael Lundmark (34p) Leif Allan Altner (33p) Anders Tommy Berglund (32p) Carl Göran Lindquist (32p) Nils Johan Ove Edmark (32p) Sven Erik Lennart Alftrén (32p) Torben Mikael Salander (29p) Sven Erik Håkan Kroon (28p) Tommy Daniel Gräns (26p) Gustav Ingmar Persson (26p) Tomas Birger Lindgren (25p) Pernilla Paulina Kristin Landley (24p) Karl Gustav Lennart Svensson (24p) Jan Tomas Sturesson (24p) Erik Sture Hammarström (24p) Carina Britt-Marie Dahlén (24p) Per Anders Carlsson (22p) Hans Anders Åman (20p) Rune Oscar Ingemar Olsson (20p) Ulf Lennart Rosén (20p) Per Åke Bois (20p) Kjell Åke Ingvar Olsson (19p) Yvonne Hertha Linnéa Wennerholm (19p) Leif Börje Persson (19p) Per Fredrik Persson (18p) Mats Nils-Olof Birgersson (18p) Håkan Erik Gunnar Gunnarsson (18p) Kent Mikael Axenbrant (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Lars Ivar Gustaf Wennerholm (18p) Göran Anders Ivan Atmer (17p) John David Bertil Olow (17p) Gudrun A C Albertsson Gärdshagen (17p) Per Ronny Rosén (16p) John Tony Mattias Pedersen (16p) Barbro Jeanette Sandquist (16p) Björn Henrik Edvard Bergljung (16p) Lars Mattias Johansson (16p) Jan Håkan Urban Davidsson (16p) Barbro Marianne Finn (16p) Karl Stefan Artur Fridell (16p) Leif Roland Lage Lilja (16p) Eva Helene Bergman Råberg (15p) Nils Ire Lindstrand (15p) Mats Jörgen Wahlberg (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Claes-Eric Ragnar Larsson (14p) Karina Pitzner (12p) Sven Johan Michael Johansson (12p) Bo Ingemar Bengt Lörgård (12p) Per Mikael Hjalmar Weiland (12p) Bengt Eskil Sellö (11p) Karin Charlotta Linnéa Wennerholm (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.