Nils Håkan Ahlqvist (62p)

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
(2) (2) Lars Erik Mikael Wallin (2) Carl Magnus Krook (1) Signe Linnéa Christina Liffner (1) Lars-Erik Lundgren (1) (1) Mats Erik Johansson (1) Markus Nils Daniel Lugnet (1) Bo Gunnar Olofsson (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) (1) Per Olof Nils Kullberg (1) Hans Gösta Gustafsson (1) Per Anders Haglund (1) Eva Gunilla Calderon (1) (1) Erik Christer Larsson (1) Jens-Fredrik Louis Spendrup (1) Bo Gösta Suneson (1) Jan Olof Andersson (1) Berndt Thomas Evertsson (1) Hans Lennart Åkervall (1) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (1) Maria Birgitta Schyllander (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) Peter Axel Gunnar Elving (1) Erik Anders Asp (1) Laszlo Kriss (1) (1) (1) Hans Hugo Andersson (1) Kent Olof Carlsson (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) (1) Per-Olof Lodin (1) Per John Strand (1) (1) Bo Olof Liljegren (1) Björn Arne Bäckvall (1) Maria Christina Skårberg (1) Sven Gösta Rådén (1) (1) Inger Kristina Lundqvist (1) Marie Anna-Carin Bjelkeby (1) Anna Kristina Stenberg (1) Inger Kristina Wallander (1) Catharina Mari Andersson (1) Ulla Viveka Litzén (1) (1) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (1) Leif Roland Larsson (1) (1) Jon Anders Henriksson (1) (1) Leif Henry Lundin (1) Lena Miranja Ingren (1) (1) Rolf Axel Lindskog (1) Jan Petter Dennis Lindmark (1) Lena Elisabet Johansson (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Sven Bertil Olsson (1) Svend Holst-Nielsen (1) Tore Karl Erik Claesson (1) (1) Bengt Håkan Olovsson (1) (1) Hans Johan Gösta Bohman (1) Sven Arne Georgsson (1) (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Ingrid Agneta Dreber (1) Stefan Erik Bratt (1) Nina Vibeke Jarlbäck (1) Jonny George Capor (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) Per Bertil Stenström (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Sven Roger Gehrman (1) (1) Hans Robert Mårtensson (1) Lars Dicander (1) Bengt Olof Ahremark (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) (1) Ernst Göran Holm (1) Björn Peter Petersson (1) (1) Bo Erik Näsström (1) Marita Elisabet Ahlström (1) Anna Maria Nordin (1) Anton Lennart Edvin Stuxberg (1) Lars Inge Härenstam (1) Bengt Göran Undén (1) Björn Einar Håkan Lundstedt (1) Bo Robert Ingemar Dockered (1) Jan Erik Christer Johansson (1) (1) Jorge Daniel Biazzi (1) Jan Rickard Martin Lundström (1) Filip Öiar Cassel (1) Jan Tore Jakobsson (1) Anders Göran Lindblå (1) Ali Afsar Nazari (1) Åsa Maria Larsson (1) (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Hans Ingemar Bergenram (1) Bertil Ingvar Pettersson (1) Åsa Elisabeth Domeij (1) Sven Börje Fors (1) (1) (1) Stig Villy Bernhard Bengtsson (1) Tonny Bengt Lauritz Sandell (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) (1) Karin Monika Olsson (1) Jan-Mikael Christer Ankers (1) (1) (1) Jan Gustav Carreman (1) Henrik Mogens Treschow (1) Tord Herbert Görling (1) (1) (1) Per Anders Lindahl (1) Bengt Uno Levinsson (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) (1) Jan Magnus Möller (1) Per Gustaf Sandberg (1) Jens Åke Ragnar Kronblad (1) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (1) (1) Lena Ahlqvist (1) Regina Marie-Louise Norrby (1) Håkan Erik Sten (1) Bernt Torsten Södling (1) (1) Sten Eric Larson (1) Karin Eva Jonsson (1) Åsa Helene Stenbjelke (1) Karin Birgitta Ekstrand (1) Nils Svante Nilsson (1) Anna Karin Furevik (1) Karl Kristian Vincent Hawby (1) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (1) (1) John Tomas Björnson Backman Backman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulla Viveka Litzén (94p) Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (81p) Björn Einar Håkan Lundstedt (77p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Laszlo Kriss (74p) Hans Lennart Åkervall (73p) Peter Axel Gunnar Elving (72p) (71p) Jonny George Capor (67p) (67p) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (66p) Nils Erik Petter Skånsberg (64p) Bo Gunnar Olofsson (63p) (62p) (62p) Jan Petter Dennis Lindmark (61p) Hans Robert Mårtensson (61p) Sven Börje Fors (61p) Per Gustaf Sandberg (61p) Regina Marie-Louise Norrby (61p) Carl Magnus Krook (60p) Mats Erik Johansson (60p) Markus Nils Daniel Lugnet (60p) Per Olof Nils Kullberg (60p) Erik Christer Larsson (60p) (60p) (60p) (60p) (60p) Sven Bertil Olsson (60p) (60p) Marita Elisabet Ahlström (60p) Jan Rickard Martin Lundström (60p) Ali Afsar Nazari (60p) Hans Ingemar Bergenram (60p) (60p) Jan Gustav Carreman (60p) Per Anders Lindahl (60p) Karl Kristian Vincent Hawby (60p) (59p) Jens-Fredrik Louis Spendrup (58p) Marie Anna-Carin Bjelkeby (58p) (55p) Per Konstantin Ribacke (54p) Ernst Göran Holm (53p) (53p) Per Bertil Stenström (52p) Per John Strand (50p) Catharina Mari Andersson (50p) (50p) Bengt Uno Levinsson (50p) Bo Robert Ingemar Dockered (47p) Signe Linnéa Christina Liffner (46p) Lena Elisabet Johansson (46p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Åsa Maria Larsson (46p) Åsa Elisabeth Domeij (46p) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (46p) (45p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Per Anders Haglund (42p) Tore Karl Erik Claesson (42p) Tonny Bengt Lauritz Sandell (42p) Henrik Mogens Treschow (42p) Tord Herbert Görling (42p) Maria Birgitta Schyllander (41p) Erik Anders Asp (41p) Kent Olof Carlsson (41p) Sven Arne Georgsson (41p) Bengt Olof Ahremark (41p) Björn Peter Petersson (41p) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (41p) (40p) (38p) (38p) (38p) Leif Tage Olsson (36p) Hans Johan Gösta Bohman (35p) (32p) Lars-Erik Lundgren (31p) Sven Gösta Rådén (31p) Leif Roland Larsson (31p) Anton Lennart Edvin Stuxberg (31p) Jan Tore Jakobsson (31p) (31p) Bernt Torsten Södling (31p) Lars Erik Mikael Wallin (31p) (30p) Bengt Håkan Olovsson (30p) (29p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) Eva Gunilla Calderon (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) (28p) Lena Miranja Ingren (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) (28p) Nils Svante Nilsson (27p) Jens Åke Ragnar Kronblad (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Karin Eva Jonsson (23p) Anna Maria Nordin (22p) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (20p) Maria Christina Skårberg (20p) Svend Holst-Nielsen (20p) Bertil Ingvar Pettersson (20p) Björn Arne Bäckvall (19p) John Tomas Björnson Backman Backman (18p) Per-Olof Lodin (17p) Jan Erik Christer Johansson (17p) Sven Roger Gehrman (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Hans Gösta Gustafsson (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Håkan Erik Sten (15p) Anna Kristina Stenberg (14p) Lena Ahlqvist (12p) Karin Birgitta Ekstrand (12p) Anna Karin Furevik (11p) Rolf Axel Lindskog (10p) Sten Eric Larson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.