Nils Håkan Ahlqvist (62p)

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
(2) (2) Lars Erik Mikael Wallin (2) Carl Magnus Krook (1) Signe Linnéa Christina Liffner (1) Lena Miranja Ingren (1) (1) Mats Erik Johansson (1) Markus Nils Daniel Lugnet (1) Bo Gunnar Olofsson (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Per Olof Nils Kullberg (1) Hans Gösta Gustafsson (1) Per Anders Haglund (1) (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Erik Christer Larsson (1) Jens-Fredrik Louis Spendrup (1) Bo Gösta Suneson (1) (1) Hans Lennart Åkervall (1) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (1) Maria Birgitta Schyllander (1) Nina Vibeke Jarlbäck (1) Jonny George Capor (1) Peter Axel Gunnar Elving (1) Erik Anders Asp (1) Sven Roger Gehrman (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) (1) Hans Hugo Andersson (1) Kent Olof Carlsson (1) (1) Bo Erik Näsström (1) (1) Per-Olof Lodin (1) Per John Strand (1) (1) Bengt Göran Undén (1) Björn Arne Bäckvall (1) Maria Christina Skårberg (1) Sven Gösta Rådén (1) Lars Inge Härenstam (1) Jorge Daniel Biazzi (1) Marie Anna-Carin Bjelkeby (1) Anna Kristina Stenberg (1) Inger Kristina Wallander (1) (1) (1) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (1) Jan Tore Jakobsson (1) Anders Göran Lindblå (1) (1) Leif Henry Lundin (1) (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Rolf Axel Lindskog (1) Jan Petter Dennis Lindmark (1) Lena Elisabet Johansson (1) Sven Börje Fors (1) (1) Sven Bertil Olsson (1) Svend Holst-Nielsen (1) Tore Karl Erik Claesson (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) (1) Hans Johan Gösta Bohman (1) Sven Arne Georgsson (1) (1) (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Ingrid Agneta Dreber (1) Stefan Erik Bratt (1) (1) (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) Per Bertil Stenström (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Jan Magnus Möller (1) Lena Ahlqvist (1) Hans Robert Mårtensson (1) Lars Dicander (1) Bengt Olof Ahremark (1) (1) Sten Eric Larson (1) (1) Ernst Göran Holm (1) Björn Peter Petersson (1) (1) Anna Karin Furevik (1) Marita Elisabet Ahlström (1) Anna Maria Nordin (1) Anton Lennart Edvin Stuxberg (1) Nils Svante Nilsson (1) John Tomas Björnson Backman Backman (1) Björn Einar Håkan Lundstedt (1) Bo Robert Ingemar Dockered (1) (1) Jan Rickard Martin Lundström (1) Filip Öiar Cassel (1) Lars-Erik Lundgren (1) (1) Ali Afsar Nazari (1) Åsa Maria Larsson (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) (1) Hans Ingemar Bergenram (1) Bertil Ingvar Pettersson (1) Åsa Elisabeth Domeij (1) Eva Gunilla Calderon (1) (1) (1) Stig Villy Bernhard Bengtsson (1) Tonny Bengt Lauritz Sandell (1) Jan Olof Andersson (1) Berndt Thomas Evertsson (1) (1) Karin Monika Olsson (1) Jan-Mikael Christer Ankers (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) Jan Gustav Carreman (1) Henrik Mogens Treschow (1) Tord Herbert Görling (1) Laszlo Kriss (1) (1) Per Anders Lindahl (1) Bengt Uno Levinsson (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) Bo Olof Liljegren (1) Per Gustaf Sandberg (1) Jens Åke Ragnar Kronblad (1) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (1) (1) Inger Kristina Lundqvist (1) Regina Marie-Louise Norrby (1) Håkan Erik Sten (1) Bernt Torsten Södling (1) (1) Ulla Viveka Litzén (1) Karin Eva Jonsson (1) Åsa Helene Stenbjelke (1) Karin Birgitta Ekstrand (1) Catharina Mari Andersson (1) Jon Anders Henriksson (1) Karl Kristian Vincent Hawby (1) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (1) Leif Roland Larsson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulla Viveka Litzén (93p) Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (79p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Björn Einar Håkan Lundstedt (75p) Laszlo Kriss (74p) (73p) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (72p) Jonny George Capor (67p) Jens-Fredrik Louis Spendrup (65p) (63p) (63p) (62p) (62p) Jan Petter Dennis Lindmark (61p) Sven Börje Fors (61p) Hans Robert Mårtensson (61p) Regina Marie-Louise Norrby (61p) Carl Magnus Krook (60p) Mats Erik Johansson (60p) Markus Nils Daniel Lugnet (60p) Per Olof Nils Kullberg (60p) Erik Christer Larsson (60p) (60p) (60p) (60p) (60p) Sven Bertil Olsson (60p) (60p) Per Bertil Stenström (60p) Marita Elisabet Ahlström (60p) Jan Rickard Martin Lundström (60p) Ali Afsar Nazari (60p) Hans Ingemar Bergenram (60p) (60p) Jan Gustav Carreman (60p) Per Anders Lindahl (60p) Karl Kristian Vincent Hawby (60p) Hans Lennart Åkervall (59p) Peter Axel Gunnar Elving (59p) Per Gustaf Sandberg (59p) Catharina Mari Andersson (59p) Bo Gunnar Olofsson (57p) Per Konstantin Ribacke (56p) Ernst Göran Holm (55p) (55p) Marie Anna-Carin Bjelkeby (54p) (53p) Bengt Uno Levinsson (52p) Bo Robert Ingemar Dockered (47p) Signe Linnéa Christina Liffner (46p) Lena Elisabet Johansson (46p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Åsa Maria Larsson (46p) Åsa Elisabeth Domeij (46p) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (46p) (45p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Per Anders Haglund (42p) Tore Karl Erik Claesson (42p) (42p) Tonny Bengt Lauritz Sandell (42p) Henrik Mogens Treschow (42p) Maria Birgitta Schyllander (41p) Erik Anders Asp (41p) Kent Olof Carlsson (41p) Per John Strand (41p) Sven Arne Georgsson (41p) Bengt Olof Ahremark (41p) Björn Peter Petersson (41p) Tord Herbert Görling (41p) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (41p) Leif Tage Olsson (39p) (38p) Sven Gösta Rådén (31p) Jan Tore Jakobsson (31p) (31p) Anton Lennart Edvin Stuxberg (31p) Lars Erik Mikael Wallin (31p) Lars-Erik Lundgren (31p) Bernt Torsten Södling (31p) Leif Roland Larsson (31p) (30p) (29p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Lena Miranja Ingren (28p) (28p) (28p) Bengt Håkan Olovsson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) (28p) (28p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) Eva Gunilla Calderon (28p) (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) (28p) Nils Svante Nilsson (27p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Nils Erik Petter Skånsberg (25p) Jens Åke Ragnar Kronblad (23p) Karin Eva Jonsson (23p) Anna Maria Nordin (22p) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (20p) Maria Christina Skårberg (20p) Svend Holst-Nielsen (20p) Hans Johan Gösta Bohman (20p) Bertil Ingvar Pettersson (20p) John Tomas Björnson Backman Backman (17p) Björn Arne Bäckvall (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Hans Gösta Gustafsson (15p) Per-Olof Lodin (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Håkan Erik Sten (15p) Anna Kristina Stenberg (14p) Lena Ahlqvist (12p) Karin Birgitta Ekstrand (12p) Anna Karin Furevik (11p) Rolf Axel Lindskog (10p) Sten Eric Larson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.