Nils Håkan Ahlqvist (62p)

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
(2) (2) Lars Erik Mikael Wallin (2) Lena Miranja Ingren (1) (1) Carl Magnus Krook (1) Signe Linnéa Christina Liffner (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Mats Erik Johansson (1) Markus Nils Daniel Lugnet (1) Bo Gunnar Olofsson (1) (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Per Olof Nils Kullberg (1) Hans Gösta Gustafsson (1) Per Anders Haglund (1) (1) Erik Christer Larsson (1) Jens-Fredrik Louis Spendrup (1) Bo Gösta Suneson (1) Nina Vibeke Jarlbäck (1) Jonny George Capor (1) Hans Lennart Åkervall (1) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (1) Maria Birgitta Schyllander (1) Sven Roger Gehrman (1) (1) Peter Axel Gunnar Elving (1) Erik Anders Asp (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) (1) Hans Hugo Andersson (1) Kent Olof Carlsson (1) (1) Bo Erik Näsström (1) (1) Per-Olof Lodin (1) Per John Strand (1) Sven Gösta Rådén (1) Lars Inge Härenstam (1) Bengt Göran Undén (1) Björn Arne Bäckvall (1) Maria Christina Skårberg (1) Inger Kristina Wallander (1) (1) Jorge Daniel Biazzi (1) Marie Anna-Carin Bjelkeby (1) Anna Kristina Stenberg (1) Jan Tore Jakobsson (1) Anders Göran Lindblå (1) (1) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (1) (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) (1) Leif Henry Lundin (1) Sven Börje Fors (1) (1) Rolf Axel Lindskog (1) Jan Petter Dennis Lindmark (1) Lena Elisabet Johansson (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Sven Bertil Olsson (1) Svend Holst-Nielsen (1) Tore Karl Erik Claesson (1) (1) (1) (1) Hans Johan Gösta Bohman (1) Sven Arne Georgsson (1) (1) (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Ingrid Agneta Dreber (1) Stefan Erik Bratt (1) (1) Jan Magnus Möller (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) Per Bertil Stenström (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Lena Ahlqvist (1) Hans Robert Mårtensson (1) Lars Dicander (1) Bengt Olof Ahremark (1) (1) Sten Eric Larson (1) (1) Ernst Göran Holm (1) Björn Peter Petersson (1) Anton Lennart Edvin Stuxberg (1) Nils Svante Nilsson (1) Anna Karin Furevik (1) Marita Elisabet Ahlström (1) Anna Maria Nordin (1) (1) John Tomas Björnson Backman Backman (1) Björn Einar Håkan Lundstedt (1) Bo Robert Ingemar Dockered (1) Lars-Erik Lundgren (1) (1) Jan Rickard Martin Lundström (1) Filip Öiar Cassel (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) (1) Ali Afsar Nazari (1) Åsa Maria Larsson (1) Eva Gunilla Calderon (1) (1) Hans Ingemar Bergenram (1) Bertil Ingvar Pettersson (1) Åsa Elisabeth Domeij (1) Jan Olof Andersson (1) Berndt Thomas Evertsson (1) (1) Stig Villy Bernhard Bengtsson (1) Tonny Bengt Lauritz Sandell (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) (1) Karin Monika Olsson (1) Jan-Mikael Christer Ankers (1) Laszlo Kriss (1) (1) Jan Gustav Carreman (1) Henrik Mogens Treschow (1) Tord Herbert Görling (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) Per Anders Lindahl (1) Bengt Uno Levinsson (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) (1) Bo Olof Liljegren (1) Per Gustaf Sandberg (1) Jens Åke Ragnar Kronblad (1) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (1) Bernt Torsten Södling (1) (1) Inger Kristina Lundqvist (1) Regina Marie-Louise Norrby (1) Håkan Erik Sten (1) Karin Birgitta Ekstrand (1) Catharina Mari Andersson (1) Ulla Viveka Litzén (1) Karin Eva Jonsson (1) Åsa Helene Stenbjelke (1) Leif Roland Larsson (1) (1) Jon Anders Henriksson (1) Karl Kristian Vincent Hawby (1) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulla Viveka Litzén (94p) Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (82p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Björn Einar Håkan Lundstedt (77p) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (72p) (71p) Laszlo Kriss (70p) Jonny George Capor (67p) Jens-Fredrik Louis Spendrup (65p) (63p) (62p) (62p) (62p) Peter Axel Gunnar Elving (61p) Sven Börje Fors (61p) Jan Petter Dennis Lindmark (61p) Hans Robert Mårtensson (61p) Per Gustaf Sandberg (61p) Regina Marie-Louise Norrby (61p) Carl Magnus Krook (60p) Mats Erik Johansson (60p) Markus Nils Daniel Lugnet (60p) Per Olof Nils Kullberg (60p) Erik Christer Larsson (60p) (60p) (60p) (60p) (60p) Sven Bertil Olsson (60p) (60p) Marita Elisabet Ahlström (60p) Jan Rickard Martin Lundström (60p) Ali Afsar Nazari (60p) Hans Ingemar Bergenram (60p) (60p) Jan Gustav Carreman (60p) Per Anders Lindahl (60p) Karl Kristian Vincent Hawby (60p) Hans Lennart Åkervall (59p) Catharina Mari Andersson (59p) Per Bertil Stenström (58p) Bo Gunnar Olofsson (57p) Per Konstantin Ribacke (56p) (55p) Marie Anna-Carin Bjelkeby (54p) Ernst Göran Holm (54p) (53p) Bengt Uno Levinsson (48p) Bo Robert Ingemar Dockered (47p) Eva Gunilla Calderon (47p) Signe Linnéa Christina Liffner (46p) Lena Elisabet Johansson (46p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Åsa Maria Larsson (46p) Åsa Elisabeth Domeij (46p) Lars Johan Otto Bertil Cederlund (46p) (45p) Svend Holst-Nielsen (44p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Tord Herbert Görling (43p) Per Anders Haglund (42p) Tore Karl Erik Claesson (42p) (42p) Tonny Bengt Lauritz Sandell (42p) Henrik Mogens Treschow (42p) Maria Birgitta Schyllander (41p) Erik Anders Asp (41p) Kent Olof Carlsson (41p) Per John Strand (41p) Sven Arne Georgsson (41p) Bengt Olof Ahremark (41p) Björn Peter Petersson (41p) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (41p) (38p) (34p) Nils Erik Petter Skånsberg (32p) Sven Gösta Rådén (31p) Jan Tore Jakobsson (31p) Anton Lennart Edvin Stuxberg (31p) Lars Erik Mikael Wallin (31p) Lars-Erik Lundgren (31p) Bernt Torsten Södling (31p) Leif Roland Larsson (31p) (30p) (29p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Lena Miranja Ingren (28p) Leif Tage Olsson (28p) (28p) (28p) Bengt Håkan Olovsson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) (28p) (28p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Nils Svante Nilsson (27p) Anna Maria Nordin (24p) Jens Åke Ragnar Kronblad (23p) Anne-Marie Söderhjelm Dahlén (20p) Maria Christina Skårberg (20p) Hans Johan Gösta Bohman (20p) Bertil Ingvar Pettersson (20p) Karin Eva Jonsson (20p) Anna Kristina Stenberg (17p) John Tomas Björnson Backman Backman (17p) Björn Arne Bäckvall (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Hans Gösta Gustafsson (15p) Per-Olof Lodin (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Håkan Erik Sten (15p) Lena Ahlqvist (12p) Karin Birgitta Ekstrand (12p) Anna Karin Furevik (11p) Rolf Axel Lindskog (10p) Sten Eric Larson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.