Nils Göran Palmedal

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
Nils Kenneth Åhs (6) Per Håkan Terry Svanberg (5) Liselott Maria Vahermägi (4) Carl Tommy Söderblom (4) Tommy Bertil Cumselius (4) Per David Nordström (4) Sanja Batljan (4) Bo Ingemar Persson (4) Per Roger Friberg (3) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (2) Per Göran Briving (2) Björn Arthur Thomas Larsson (2) Donald Arvid Christian Löfving (2) Lars Olof Wallén (2) Bertil Jan-Erik Ljusberg (2) Karl David Gottfrid Öberg (2) Anna Bodil Toll (2) Marie Helen Sellström Edberg (2) Annika Marie Kurtsson (2) Ulrika Maria Wennberg (1) (1) Anna Maria Alexandra Anstrell (1) Lars Folke Roland Junerud (1) (1) Linus Adam Björkman (1) Mats Sture Ingemar Gülich (1) Jean-Claude Menot (1) Per Ege Mikael Eghammer (1) Klas Olav Rydström (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Margaretha Froste Palmedal (1) Ingrid Elsa Vilhelmina Andersson (1) Rafael Lars Jonny Josefsson (1) Johanna Birgitta Selenius (1) Maria Elisabeth Jacobs (1) Ulf Valdemar Engström (1) Ivar Reinhold Sjöberg (1) Olle Anders Ingemar Glimvik (1) Vanja Maj-Britt Augustsson (1) Tor Ivar Greger Nilsson (1) Stefan Mostafa Dayne (1) Mona Christin Liljeblad (1) Erik Mikael Goliats (1) Jelena Drenjanin (1) Leif Olof Kenneth Stenquist (1) Dan Vilhelm Eriksson (1) Marica Helena Lindblad (1) Lars Erik Leonard Lindberg (1) (1) Gabriel Melki (1) Anders Viktor Borgs (1) Maria Kristina Barbro Gard Günster (1) Jimmy Naief Baker (1) Åke Thomas Rugeland (1) (1) Inger Margareta Dahle (1) Carolina Maria Pettersson (1) Anna Helene Jonsson (1) (1) Malin Ulrica Friberg (1) Maud Elisabeth Vikström (1) Ingelie Edith Sofie Walldén (1) Clary Elvira Odenlid (1) Anna Kristin Spetz (1) Peter Michael Selenius (1) Hans Erling Gunnar Karlsson (1) Sara Margareta Frykman (1) Hans Gunnar Karlsson (1) Erik Göran Svensson (1) Göran Assmund Karlsson (1) Ralf Lennart Dahl (1) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (1) Lars-Gösta Borghem (1) Bernt Ingvar Månsson (1) Inga Elisabet Sandberg (1) Bengt Åke Johansson (1) (1) Mette Holst (1) Lars Tore Evald Åkerbäck (1) Harry Johan Oskar Bouveng (1) Peter Magnus Kangas (1) Gun Aina Yvonne Lundin (1) Bengt-Göran Johan Petersson (1) Andreas Ondrej Fredriksson (1) Peter Ola Blomgren (1) Bo Patrik Gustavsson (1) Bertha Helena Göransson (1) Mats Birger Örtegren (1) (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Anna Charlotte Iderot Bjelke (1) Anna Eklund (1) Stephanie Listerdal (1) Bror Daniel Adborn (1) Kjell Peter Ohlson (1) Folke Artur Stellan Olsson (1) Sven Erik Nilsson (1) Matilda Johanna Rosenquist (1) Gustav Tommy Eklund (1) Yvonne Maria Lorentzson (1) Inger Anna-Vida Andersson (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Ralf William Kullman (1) Berit Sofia Eriksen (1) Didrik Greger Gabriel von Seth (1) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (1) Sirpa Helena Slotte (1) Bror Göran Eriksson (1) Maria Anna-Lena Lundén (1) Lars Göran Rune Bergander (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jelena Drenjanin (74p) Anna Maria Alexandra Anstrell (71p) Erik Göran Svensson (71p) (65p) (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Tommy Bertil Cumselius (61p) Björn Arthur Thomas Larsson (60p) Per Håkan Terry Svanberg (60p) Liselott Maria Vahermägi (60p) Bertil Jan-Erik Ljusberg (60p) Bertha Helena Göransson (60p) Donald Arvid Christian Löfving (59p) Carl Tommy Söderblom (59p) Karl David Gottfrid Öberg (59p) Bo Ingemar Persson (59p) Linus Adam Björkman (57p) Stefan Mostafa Dayne (57p) Marica Helena Lindblad (57p) Inga Elisabet Sandberg (57p) Andreas Ondrej Fredriksson (57p) Gustav Tommy Eklund (57p) Lars-Åke Jörgen Lundin (57p) Didrik Greger Gabriel von Seth (57p) Olle Anders Ingemar Glimvik (56p) Gabriel Melki (56p) Jimmy Naief Baker (56p) Hans Erling Gunnar Karlsson (56p) (56p) (55p) (47p) Harry Johan Oskar Bouveng (42p) Jean-Claude Menot (41p) Klas Olav Rydström (41p) (41p) Maria Kristina Barbro Gard Günster (41p) (41p) Bengt-Göran Johan Petersson (41p) Bo Patrik Gustavsson (41p) Lars Göran Rune Bergander (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Anna Eklund (34p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Mette Holst (30p) Nils Kenneth Åhs (29p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Hans Gunnar Karlsson (28p) Göran Assmund Karlsson (28p) Lars Tore Evald Åkerbäck (28p) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (27p) Lars Folke Roland Junerud (27p) Per Göran Briving (27p) Mats Sture Ingemar Gülich (27p) Per Ege Mikael Eghammer (27p) Rafael Lars Jonny Josefsson (27p) Ulf Valdemar Engström (27p) Vanja Maj-Britt Augustsson (27p) Mona Christin Liljeblad (27p) Leif Olof Kenneth Stenquist (27p) Lars Erik Leonard Lindberg (27p) Åke Thomas Rugeland (27p) Anna Helene Jonsson (27p) Malin Ulrica Friberg (27p) Ingelie Edith Sofie Walldén (27p) Anna Kristin Spetz (27p) Sara Margareta Frykman (27p) Lars-Gösta Borghem (27p) Bengt Åke Johansson (27p) Gun Aina Yvonne Lundin (27p) Anna Bodil Toll (27p) Marie Helen Sellström Edberg (27p) Stephanie Listerdal (27p) Bror Daniel Adborn (27p) Matilda Johanna Rosenquist (27p) Yvonne Maria Lorentzson (27p) Ralf William Kullman (27p) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (27p) Maria Anna-Lena Lundén (27p) Mats Birger Örtegren (23p) Maud Elisabeth Vikström (22p) Tor Ivar Greger Nilsson (19p) Lars Olof Wallén (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Ivar Reinhold Sjöberg (15p) Ralf Lennart Dahl (15p) Bernt Ingvar Månsson (15p) Annika Marie Kurtsson (15p) Inger Anna-Vida Andersson (15p) Berit Sofia Eriksen (15p) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (14p) Maria Elisabeth Jacobs (12p) Dan Vilhelm Eriksson (12p) Sirpa Helena Slotte (12p) Kjell Peter Ohlson (11p) Anna Charlotte Iderot Bjelke (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.