Nils Göran Palmedal

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
Nils Kenneth Åhs (5) Per Håkan Terry Svanberg (4) Liselott Maria Vahermägi (4) Carl Tommy Söderblom (4) Sanja Batljan (4) Bo Ingemar Persson (4) Per David Nordström (3) Tommy Bertil Cumselius (3) Per Roger Friberg (3) Per Göran Briving (2) Karl David Gottfrid Öberg (2) Lars Olof Wallén (2) Bertil Jan-Erik Ljusberg (2) Anna Eklund (2) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (2) Björn Arthur Thomas Larsson (2) Anna Bodil Toll (2) Donald Arvid Christian Löfving (2) Marie Helen Sellström Edberg (2) Annika Marie Kurtsson (2) Ulrika Maria Wennberg (1) Anders Viktor Borgs (1) Anna Maria Alexandra Anstrell (1) Åke Thomas Rugeland (1) Linus Adam Björkman (1) Inger Margareta Dahle (1) Anna Helene Jonsson (1) Malin Ulrica Friberg (1) Clary Elvira Odenlid (1) Anna Kristin Spetz (1) Sara Margareta Frykman (1) Hans Gunnar Karlsson (1) Maria Elisabeth Jacobs (1) Göran Assmund Karlsson (1) Ralf Lennart Dahl (1) Olle Anders Ingemar Glimvik (1) Lars-Gösta Borghem (1) Bernt Ingvar Månsson (1) Stefan Mostafa Dayne (1) Jelena Drenjanin (1) Bengt Åke Johansson (1) Margaretha Froste Palmedal (1) Marica Helena Lindblad (1) Lars Tore Evald Åkerbäck (1) Johanna Birgitta Selenius (1) Gabriel Melki (1) Gun Aina Yvonne Lundin (1) Jimmy Naief Baker (1) Peter Ola Blomgren (1) Mats Birger Örtegren (1) Anna Charlotte Iderot Bjelke (1) Stephanie Listerdal (1) Bror Daniel Adborn (1) Sven Erik Nilsson (1) Matilda Johanna Rosenquist (1) Ingelie Edith Sofie Walldén (1) Yvonne Maria Lorentzson (1) Inger Anna-Vida Andersson (1) Hans Erling Gunnar Karlsson (1) Ralf William Kullman (1) Berit Sofia Eriksen (1) Erik Göran Svensson (1) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (1) Sirpa Helena Slotte (1) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (1) Inga Elisabet Sandberg (1) Maria Anna-Lena Lundén (1) Maud Elisabeth Vikström (1) Mette Holst (1) Peter Michael Selenius (1) Peter Magnus Kangas (1) Lars Folke Roland Junerud (1) Andreas Ondrej Fredriksson (1) Mats Sture Ingemar Gülich (1) Per Ege Mikael Eghammer (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Ingrid Elsa Vilhelmina Andersson (1) Rafael Lars Jonny Josefsson (1) Ulf Valdemar Engström (1) Ivar Reinhold Sjöberg (1) Folke Artur Stellan Olsson (1) Vanja Maj-Britt Augustsson (1) Tor Ivar Greger Nilsson (1) Gustav Tommy Eklund (1) Mona Christin Liljeblad (1) Erik Mikael Goliats (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Leif Olof Kenneth Stenquist (1) Dan Vilhelm Olén (1) Didrik Greger Gabriel von Seth (1) Bror Göran Eriksson (1) Lars Erik Leonard Lindberg (1) Kjell Peter Ohlson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jelena Drenjanin (74p) Erik Göran Svensson (70p) Anna Maria Alexandra Anstrell (69p) Inger Margareta Dahle (61p) Tommy Bertil Cumselius (61p) Per Håkan Terry Svanberg (60p) Liselott Maria Vahermägi (60p) Bertil Jan-Erik Ljusberg (60p) Anna Eklund (60p) Björn Arthur Thomas Larsson (60p) Karl David Gottfrid Öberg (59p) Carl Tommy Söderblom (59p) Bo Ingemar Persson (59p) Donald Arvid Christian Löfving (59p) Linus Adam Björkman (57p) Stefan Mostafa Dayne (57p) Marica Helena Lindblad (57p) Inga Elisabet Sandberg (57p) Andreas Ondrej Fredriksson (57p) Gustav Tommy Eklund (57p) Lars-Åke Jörgen Lundin (57p) Didrik Greger Gabriel von Seth (57p) Olle Anders Ingemar Glimvik (56p) Gabriel Melki (56p) Jimmy Naief Baker (56p) Hans Erling Gunnar Karlsson (56p) Anders Viktor Borgs (40p) Nils Kenneth Åhs (33p) Mette Holst (30p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Hans Gunnar Karlsson (28p) Göran Assmund Karlsson (28p) Lars Tore Evald Åkerbäck (28p) Åke Thomas Rugeland (27p) Per Göran Briving (27p) Anna Helene Jonsson (27p) Malin Ulrica Friberg (27p) Anna Kristin Spetz (27p) Sara Margareta Frykman (27p) Lars-Gösta Borghem (27p) Bengt Åke Johansson (27p) Gun Aina Yvonne Lundin (27p) Stephanie Listerdal (27p) Bror Daniel Adborn (27p) Matilda Johanna Rosenquist (27p) Ingelie Edith Sofie Walldén (27p) Yvonne Maria Lorentzson (27p) Ralf William Kullman (27p) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (27p) Maria Anna-Lena Lundén (27p) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (27p) Lars Folke Roland Junerud (27p) Mats Sture Ingemar Gülich (27p) Per Ege Mikael Eghammer (27p) Anna Bodil Toll (27p) Marie Helen Sellström Edberg (27p) Rafael Lars Jonny Josefsson (27p) Ulf Valdemar Engström (27p) Vanja Maj-Britt Augustsson (27p) Mona Christin Liljeblad (27p) Leif Olof Kenneth Stenquist (27p) Lars Erik Leonard Lindberg (27p) Mats Birger Örtegren (23p) Maud Elisabeth Vikström (22p) Tor Ivar Greger Nilsson (19p) Lars Olof Wallén (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Ralf Lennart Dahl (15p) Bernt Ingvar Månsson (15p) Inger Anna-Vida Andersson (15p) Berit Sofia Eriksen (15p) Annika Marie Kurtsson (15p) Ivar Reinhold Sjöberg (15p) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (14p) Sirpa Helena Slotte (12p) Dan Vilhelm Olén (12p) Kjell Peter Ohlson (11p) Anna Charlotte Iderot Bjelke (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.