Nils Göran Palmedal

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
Nils Kenneth Åhs (6) Per Håkan Terry Svanberg (5) Liselott Maria Vahermägi (4) Carl Tommy Söderblom (4) Tommy Bertil Cumselius (4) Sanja Batljan (4) Bo Ingemar Persson (4) Per David Nordström (4) Per Roger Friberg (3) Nathalie Wictoria Axelsson (2) Per Göran Briving (2) Bertha Helena Göransson (2) Ola Svante Erik Salemyr (2) Lars Olof Wallén (2) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (2) Björn Arthur Thomas Larsson (2) Donald Arvid Christian Löfving (2) Bertil Jan-Erik Ljusberg (2) Anna Bodil Toll (2) Karl David Gottfrid Öberg (2) Marie Helen Sellström Edberg (2) Annika Marie Kurtsson (2) Didrik Greger Gabriel von Seth (1) Lars-Gösta Borghem (1) Bernt Ingvar Månsson (1) Bror Göran Eriksson (1) Bengt Åke Johansson (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Lars Tore Evald Åkerbäck (1) Maria Kristina Barbro Gard Günster (1) Peter Magnus Kangas (1) Gun Aina Yvonne Lundin (1) Jean-Claude Menot (1) Andreas Ondrej Fredriksson (1) Peter Ola Blomgren (1) Anna Eklund (1) Mats Birger Örtegren (1) Kjell Peter Ohlson (1) Anna Charlotte Iderot Bjelke (1) Stephanie Listerdal (1) Bror Daniel Adborn (1) Sven Erik Nilsson (1) Matilda Johanna Rosenquist (1) Maria Elisabeth Jacobs (1) Olle Anders Ingemar Glimvik (1) Yvonne Maria Lorentzson (1) Inger Anna-Vida Andersson (1) Stefan Mostafa Dayne (1) Ralf William Kullman (1) Berit Sofia Eriksen (1) Jelena Drenjanin (1) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (1) Sirpa Helena Slotte (1) Marica Helena Lindblad (1) Maria Anna-Lena Lundén (1) Lars Göran Rune Bergander (1) Ahmet Ugan (1) Bengt-Göran Johan Petersson (1) Anna Maria Alexandra Anstrell (1) Lars Folke Roland Junerud (1) Carolina Maria Pettersson (1) Linus Adam Björkman (1) Mats Sture Ingemar Gülich (1) Margaretha Froste Palmedal (1) Per Ege Mikael Eghammer (1) Johanna Birgitta Selenius (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Ingrid Elsa Vilhelmina Andersson (1) Rafael Lars Jonny Josefsson (1) Ingelie Edith Sofie Walldén (1) Ulf Valdemar Engström (1) Ivar Reinhold Sjöberg (1) Hans Erling Gunnar Karlsson (1) Erik Göran Svensson (1) Vanja Maj-Britt Augustsson (1) Tor Ivar Greger Nilsson (1) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (1) Mona Christin Liljeblad (1) Erik Mikael Goliats (1) Inga Elisabet Sandberg (1) Leif Olof Kenneth Stenquist (1) Dan Vilhelm Eriksson (1) Mette Holst (1) Lars Erik Leonard Lindberg (1) Harry Johan Oskar Bouveng (1) Gabriel Melki (1) Anders Viktor Borgs (1) Bo Patrik Gustavsson (1) Jimmy Naief Baker (1) Åke Thomas Rugeland (1) Klas Olav Rydström (1) Inger Margareta Dahle (1) Maud Elisabeth Vikström (1) Anna Helene Jonsson (1) Peter Michael Selenius (1) Malin Ulrica Friberg (1) Clary Elvira Odenlid (1) Anna Kristin Spetz (1) Folke Artur Stellan Olsson (1) Sara Margareta Frykman (1) Hans Gunnar Karlsson (1) Gustav Tommy Eklund (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Göran Assmund Karlsson (1) Ralf Lennart Dahl (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jelena Drenjanin (74p) Tommy Bertil Cumselius (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Bertha Helena Göransson (60p) Per Håkan Terry Svanberg (60p) Liselott Maria Vahermägi (60p) Björn Arthur Thomas Larsson (60p) Bertil Jan-Erik Ljusberg (60p) Carl Tommy Söderblom (59p) Donald Arvid Christian Löfving (59p) Bo Ingemar Persson (59p) Karl David Gottfrid Öberg (59p) Didrik Greger Gabriel von Seth (58p) Andreas Ondrej Fredriksson (58p) Stefan Mostafa Dayne (58p) Marica Helena Lindblad (58p) Ahmet Ugan (58p) Linus Adam Björkman (58p) Inga Elisabet Sandberg (58p) Gustav Tommy Eklund (58p) Lars-Åke Jörgen Lundin (58p) Olle Anders Ingemar Glimvik (57p) Anna Maria Alexandra Anstrell (57p) Hans Erling Gunnar Karlsson (57p) Erik Göran Svensson (57p) Gabriel Melki (57p) Jimmy Naief Baker (57p) Harry Johan Oskar Bouveng (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Maria Kristina Barbro Gard Günster (39p) Jean-Claude Menot (39p) Lars Göran Rune Bergander (39p) Bengt-Göran Johan Petersson (39p) Bo Patrik Gustavsson (39p) Klas Olav Rydström (39p) Anna Eklund (34p) Bengt Junior Niklas Nygårds (33p) Mette Holst (30p) Nils Kenneth Åhs (29p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Lars Tore Evald Åkerbäck (28p) Hans Gunnar Karlsson (28p) Göran Assmund Karlsson (28p) Lars-Gösta Borghem (27p) Bengt Åke Johansson (27p) Gun Aina Yvonne Lundin (27p) Per Göran Briving (27p) Stephanie Listerdal (27p) Bror Daniel Adborn (27p) Matilda Johanna Rosenquist (27p) Yvonne Maria Lorentzson (27p) Ralf William Kullman (27p) Karin Margareta Kjällquist Romaeus (27p) Maria Anna-Lena Lundén (27p) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (27p) Lars Folke Roland Junerud (27p) Mats Sture Ingemar Gülich (27p) Per Ege Mikael Eghammer (27p) Rafael Lars Jonny Josefsson (27p) Ingelie Edith Sofie Walldén (27p) Ulf Valdemar Engström (27p) Vanja Maj-Britt Augustsson (27p) Mona Christin Liljeblad (27p) Leif Olof Kenneth Stenquist (27p) Lars Erik Leonard Lindberg (27p) Åke Thomas Rugeland (27p) Anna Bodil Toll (27p) Anna Helene Jonsson (27p) Marie Helen Sellström Edberg (27p) Malin Ulrica Friberg (27p) Anna Kristin Spetz (27p) Sara Margareta Frykman (27p) Maud Elisabeth Vikström (25p) Mats Birger Örtegren (23p) Tor Ivar Greger Nilsson (19p) Peter Magnus Kangas (17p) Lars Olof Wallén (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Bernt Ingvar Månsson (15p) Inger Anna-Vida Andersson (15p) Berit Sofia Eriksen (15p) Ivar Reinhold Sjöberg (15p) Annika Marie Kurtsson (15p) Ralf Lennart Dahl (15p) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (14p) Maria Elisabeth Jacobs (12p) Sirpa Helena Slotte (12p) Dan Vilhelm Eriksson (12p) Kjell Peter Ohlson (11p) Anna Charlotte Iderot Bjelke (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.