Anna Ingmari Österlund (12p)

Kvinna, Född: 1942
Rangordningen antal relationer
Leif Gustaf Malmborg (5) Anne Maria Sandström (3) Kenneth Sten Gösta Ekblad (2) Monica Caroline Gullstedt Tracy (2) John Kenneth Johansson (2) Pär Anders Wallin (2) Thomas Erik Berg (2) Anna Terese Johansson (2) Nils Jörgen Schwartz (2) Anna Margareta Kull (2) Christer Mikael Gullstedt (2) Mats Erik Andersson (2) Marja Hillevi Karina Lindblom (1) Susanne Seligson (1) Ebbe Torgny Larsson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Anders Holger Theo Harting (1) Danny David Tobias Starco (1) Sören Stefan Bergner (1) Anders Norlin (1) Bert Sune Ingemar Kihlgren (1) Per Åke Bois (1) Gösta Johnny Fejle (1) Marianne Renée Krusin (1) Lars-Olof Ryberg (1) Tommy Olof Leo Alexsson (1) Nils Åke Johan Nässil (1) Per-Olov Jansson (1) Jan Erik Sjöberg (1) Catrine Eva Maria Mild (1) Jasmine Susanne Edenvall (1) Lars Greger Lewén (1) Marie Elisabeth Ackerstedt Fejle (1) Anna Märta Kristina Göransson (1) Ulf Staffan Anders Zander (1) Åsa Cecilia Thörne (1) Ivan Johannes Åminne Vigil (1) Barbro Annika Ahlstedt (1) Erik Kristofer Nyberg (1) Carl-Erik Morin (1) Cristina Margareta E Lindqvist (1) Mats Ragnarsson Holmberg (1) Claes Herbert Levin (1) Björn Mikael Lindblom (1) Claes Robert Magnus Ekbom (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lisa Maria Harting (1) Bella Karin Starco (1) Mikael Cressy (1) Gunnel Lisbeth Sjölund (1) Janni Merethe Norlin (1) Gun Ingrid Augusta Cardell (1) Lars Harry Leissner (1) John Samuel Peter Osser (1) Maj-Sofie Birgitta Cardell (1) Ingela Catarina Alexsson Hinas (1) Kurt Stefan Rydén (1) Per Daniel Englund Rydberg (1) Oscar Patrik Nässil (1) Lars Gustav Stig Anton Leirup (1) Rolf Erik Johan Samuelsson (1) Arne Jörgen Westning (1) Eva Katarina Leiman (1) Natalia P Vigil Rodriquez Larreta (1) Kristina Lindström (1) Elena Zvereva (1) Karl-Axel Litzén (1) Victoria Nyberg (1) Fredy Romano Ducci Nordcrantz (1) Karl Olof Lindqvist (1) Gunni Britt-Marie Lindblom (1) Ted Deif Kamtsan (1) Jan-Kent Jönnert (1) Bo Torsten Nilsson (1) Natalie Kamtsan (1) Kjell Martin Näslund (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Per Gunnar Norlin (1) Ulf Inge Larsson (1) Morris Adler (1) Herbert Simon Schöfl (1) David Krusin (1) Oscar Per Göran Lind (1) Stefan Erik Henry Alexsson (1) Jens Jacob Lapidus (1) Anna Ingrid Cardell (1) Carl Gunnar Stefan Engström (1) Robert Nazim Ally (1) Nils Erik Leiman (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Pia Westning (1) Pia Cecilia Leirup (1) Michel Viktor Brundin (1) Sven-Ivar Eugen Lindström (1) (1) Jan Anders Aleberg (1) Rosali Madlen Nordcrantz Löfqvist (1) Bo Olof Lindqvist (1) Håkan Ragnarson Holmberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(67p) Anders Holger Theo Harting (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Kjell Martin Näslund (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) John Samuel Peter Osser (48p) Lars Harry Leissner (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Anna Margareta Kull (46p) Bo Olof Lindqvist (43p) Lars Greger Lewén (36p) Per Daniel Englund Rydberg (34p) Tom Nikolaus Thorén (34p) Monica Caroline Gullstedt Tracy (32p) Claes Herbert Levin (32p) Anne Maria Sandström (32p) Per Gunnar Norlin (31p) Christer Mikael Gullstedt (31p) Anders Norlin (30p) Bert Sune Ingemar Kihlgren (30p) Janni Merethe Norlin (30p) Mikael Cressy (29p) Pia Cecilia Leirup (28p) Lisa Maria Harting (27p) Jan Erik Sjöberg (25p) Pär Anders Wallin (24p) Thomas Erik Berg (24p) Rosali Madlen Nordcrantz Löfqvist (24p) Mats Erik Andersson (24p) Gösta Johnny Fejle (23p) Gunnel Lisbeth Sjölund (23p) Ingela Catarina Alexsson Hinas (23p) Nils Jörgen Schwartz (23p) Fredy Romano Ducci Nordcrantz (23p) Herbert Simon Schöfl (23p) Stefan Erik Henry Alexsson (23p) Jens Jacob Lapidus (23p) Nils Erik Leiman (23p) Tommy Olof Leo Alexsson (22p) Jasmine Susanne Edenvall (22p) Anna Märta Kristina Göransson (22p) Per Åke Bois (21p) Ulf Staffan Anders Zander (21p) Lars Gustav Stig Anton Leirup (21p) Eva Katarina Leiman (21p) Ebbe Torgny Larsson (20p) Jan-Kent Jönnert (20p) Claes Robert Magnus Ekbom (19p) Karl-Axel Litzén (19p) John Kenneth Johansson (18p) Jan Anders Aleberg (18p) Marja Hillevi Karina Lindblom (17p) Gunni Britt-Marie Lindblom (17p) Björn Mikael Lindblom (16p) Kenneth Sten Gösta Ekblad (15p) Per-Olov Jansson (15p) Kristina Lindström (15p) Sven-Ivar Eugen Lindström (15p) Susanne Seligson (14p) Carl-Erik Morin (14p) Ted Deif Kamtsan (14p) Natalie Kamtsan (14p) Robert Nazim Ally (14p) Håkan Ragnarson Holmberg (14p) Ivan Johannes Åminne Vigil (13p) Rolf Erik Johan Samuelsson (13p) Natalia P Vigil Rodriquez Larreta (13p) Michel Viktor Brundin (13p) Marie Elisabeth Ackerstedt Fejle (12p) Ulf Inge Larsson (12p) Cristina Margareta E Lindqvist (11p) Mats Ragnarsson Holmberg (11p) Arne Jörgen Westning (11p) Karl Olof Lindqvist (11p) Pia Westning (11p) Erik Kristofer Nyberg (10p) Elena Zvereva (10p) Victoria Nyberg (10p) Marianne Renée Krusin (9p) Nils Åke Johan Nässil (9p) Åsa Cecilia Thörne (9p) Kurt Stefan Rydén (9p) Oscar Patrik Nässil (9p) David Krusin (9p) Carl Gunnar Stefan Engström (9p) Lars-Olof Ryberg (8p) Gun Ingrid Augusta Cardell (8p) Maj-Sofie Birgitta Cardell (8p) Anna Ingrid Cardell (8p) Danny David Tobias Starco (6p) Bella Karin Starco (6p) Barbro Annika Ahlstedt (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.