Hans Olof Johannisson (51p)

Man, Född: 1954
Roller
Rangordningen antal relationer
Johan Erik Sylvén (4) Kent Ingvar Jansson (3) Erik Karl Anton Oja (3) Lars Evert Björklund (3) Klara Anita Mårtens Ekblad (2) Karl-Gunnar Torbjörn Karnebäck (2) Ulf Viktor Careland (2) Fredrik Matsson Boström (2) Tomas Patrik Stolpe (2) Johan Erik Peter Uddfors (2) Bengt Ivan Granlund (1) Karl Göran Hjalmar Lundin (1) Leif Hugo Thygesen (1) Kjell Ove Georg Svensson (1) Kjell Erik Anders Ovemar (1) Hans Ulf Bengt Lundahl (1) Bengt Anders Eliasson (1) Valborg Inga Lill Margareta Östman (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Johan Frej Oscar Sandström (1) Dennis André Bäckman (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Ulf Peter Mikael Liljedahl (1) Leif Ivar Nordlund (1) Gunvor Cilla Maria Latva (1) Lars Kristian Åkerstedt (1) Katarina Maria Fredrika Martinson (1) Erik Niklas Wiklund (1) Per Haugland (1) Dieter Wulf Walter Steffens (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Sven Peter Freyhult (1) Karin Anita Rylander Hebrand (1) Karl-Gustav Ramström (1) Jan Peter Aru (1) Eva Josefin Larsson (1) Juan Ramon Vargues Huerta (1) Voitto Ilmari Riihimäki (1) Gustaf Mikael Vikström (1) Thomas Hendel (1) Per Olof Ingemar Hansson (1) Erik Harry Frank (1) Gunnel Katarina Nygren (1) Magnus Lennart Johansson (1) Karl Fredrik Grivans (1) Johan Christer Lindholm (1) Lars Patrik Lockne (1) Sten Erik Jakobsson (1) Per Jan Jakobsson (1) Ulf Håkan Markström (1) Bo Gunnar Björkenor (1) Matti Ilmar Vene (1) (1) Anne Marie Goodrich (1) Inga Eva-Lena Pettersson (1) Leif Olof Ivarsson (1) Ulf Göran Anders Axeheim (1) Ulf Magnus Örnberg (1) Lena Kristina Eliasson (1) Håkan Georg Hammarqvist (1) Carl Adam Leismark (1) Leo Olof Mylläri (1) Dick Thomas Cedervång (1) Jan Thomas Park Karlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Katarina Maria Fredrika Martinson (93p) Hans Ulf Bengt Lundahl (91p) Sten Erik Jakobsson (91p) Dennis André Bäckman (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) (81p) Lars Mats Robert Larsson (80p) Bengt Ivan Granlund (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) Bo Gunnar Björkenor (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Karl Göran Hjalmar Lundin (75p) Juan Ramon Vargues Huerta (75p) Per Olof Ingemar Hansson (73p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (66p) Ulf Peter Mikael Liljedahl (63p) Kjell Ove Georg Svensson (61p) Hans Torsten Eckerrot (61p) Carl Adam Leismark (58p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) Ulf Göran Anders Axeheim (56p) Jan Peter Aru (53p) Erik Karl Anton Oja (53p) Gunvor Cilla Maria Latva (52p) Gustaf Mikael Vikström (52p) Johan Christer Lindholm (52p) Johan Frej Oscar Sandström (51p) Dieter Wulf Walter Steffens (51p) Kent Ingvar Jansson (51p) Karin Anita Rylander Hebrand (51p) Magnus Lennart Johansson (51p) Ulf Håkan Markström (51p) Matti Ilmar Vene (51p) Anne Marie Goodrich (51p) Johan Erik Peter Uddfors (51p) Dick Thomas Cedervång (51p) Tomas Patrik Stolpe (48p) Lars Erik Anders Nylander (41p) Leif Hugo Thygesen (39p) Fredrik Matsson Boström (35p) Lars Evert Björklund (35p) Karl-Gunnar Torbjörn Karnebäck (30p) Erik Harry Frank (30p) Per Jan Jakobsson (30p) Håkan Georg Hammarqvist (28p) Leif Ivar Nordlund (27p) Karl Fredrik Grivans (27p) Lars Patrik Lockne (27p) Erik Niklas Wiklund (20p) Thomas Hendel (17p) Johan Erik Sylvén (15p) Ulf Viktor Careland (12p) Gunnel Katarina Nygren (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.