Birgitta Monica Caneman (90p)

Kvinna, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (2) Mats Caneman (2) Elsa Agneta Thorssin (1) Anders Folke Byström (1) (1) Ingrid Mariann Sigrid Barkevall (1) (1) Anna Maria Inga Söderblom (1) (1) Ingrid Margaretha Jansson (1) Mats Henrik Nilsson (1) Hanna Karin Martina Lagercrantz (1) Karl Hugo Sandlund (1) Per Georg Jacobson (1) (1) Andreas Michael Schroff (1) Eva Maud Lindqvist (1) Peter Emil Clemedtson (1) Lars Paul Löfstedt (1) Emil Johannes Nordlander (1) Karl Bo Anders Nilsson (1) Lena Maria Eidmann (1) Per Jonas Nyrén (1) (1) Åsa Louise Borgman (1) Jan Erik Ridderwall (1) Erik Ragnar Sellberg (1) Claes Göran Jansson (1) Ulf Peter Nyllinge (1) Helge Torben Björk (1) Anna-Lisa Kemze (1) Kari Marie Lotsberg (1) (1) (1) (1) (1) Bo Rickard Gustafsson (1) (1) Per Johan Engstam (1) Annelie Inger Nässén (1) Bengt Krister Modin (1) Rolf Göran Lundwall (1) Nils Göran Jacobsson (1) Max Arne Mennfort (1) Pia Marlen Sandvik (1) Stig Oscar Björnson Stege Unger (1) Sven Magnus Birke (1) Michael Carty (1) Maria Ulrika Geeraedts (1) Anders Göran Mossberg (1) Eva Anneli Lindahl (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Tomas Waldemar Stanislaw Kadura (1) Karl Thomas Lundström (1) Bengt Ove Wallinder (1) Emad Emadaldin Zand (1) Mikael Halvar Larsson (1) Maria Björnsdotter Stecksén (1) (1) (1) Signe Regina Sofie Olofsson (1) Carl Fredrik Harald Nöjd (1) Anders Jan Olof Malmeby (1) (1) Peder Berndt Inge Natéus (1) (1) Bert Lars-Johan Jarnheimer (1) Björn Reinhold Börjesson (1) Jan Fredrik Prien (1) (1) (1) Ulf Michael Forss (1) (1) Bo Anders Mikael Löfgren (1) (1) Per Joacim Gunnar Olsson (1) Denny Robert Jaakko Sternad (1) Sara Catherine Brandt (1) Hans Olof Mattias Forsberg (1) Per Jacob Skanse (1) Anne Christine Hendberg (1) Nicolas Hampus Åke Hassbjer (1) (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) (1) Matilda Lembke (1) Hjördis Marianne Bolin (1) Karl-Gunnar Peter Hjertström (1) Niels Van Hee (1) Maja Filippa Dina Johanna Freijd (1) (1) Lars Peter Nilsson (1) Nils Roland Nilsson (1) E Cecilia van der Meulen Nordkvist (1) Thomas Viktor Ekman (1) Per Lennart Harryson (1) Tom Arvid Paul Löfstedt (1) (1) Sophia Monica Caneman (1) Eva Susanna Rystedt (1) (1) Marie Carina Malmgren Heander (1) Johan Esaias Tegnér (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Eva Marie Louise Wohlfahrt (1) Katalin Huszar Dahl (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bo Rickard Gustafsson (93p) (93p) Anna-Lisa Kemze (91p) (91p) (91p) Per Joacim Gunnar Olsson (91p) (91p) (91p) (90p) (90p) Stig Oscar Björnson Stege Unger (90p) (90p) Bert Lars-Johan Jarnheimer (90p) (90p) (90p) E Cecilia van der Meulen Nordkvist (90p) (90p) Eva Maud Lindqvist (87p) Karl Bo Anders Nilsson (87p) Mikael Halvar Larsson (84p) Hanna Karin Martina Lagercrantz (81p) (81p) Peter Emil Clemedtson (78p) Anders Folke Byström (77p) Anna Maria Inga Söderblom (77p) Andreas Michael Schroff (77p) Emil Johannes Nordlander (77p) Pia Marlen Sandvik (77p) Maria Ulrika Geeraedts (77p) Emad Emadaldin Zand (77p) Nicolas Hampus Åke Hassbjer (77p) Matilda Lembke (77p) Maja Filippa Dina Johanna Freijd (77p) Erik Ragnar Sellberg (73p) Eva Susanna Rystedt (73p) Thomas Viktor Ekman (71p) (71p) Marie Carina Malmgren Heander (67p) (64p) Max Arne Mennfort (63p) Åsa Louise Borgman (62p) Signe Regina Sofie Olofsson (62p) Tomas Waldemar Stanislaw Kadura (61p) Hjördis Marianne Bolin (61p) Anne Christine Hendberg (60p) Katalin Huszar Dahl (60p) Elsa Agneta Thorssin (59p) Kari Marie Lotsberg (59p) (59p) (59p) Bengt Krister Modin (59p) Michael Carty (59p) Björn Reinhold Börjesson (59p) Rolf Göran Lundwall (55p) Anders Göran Mossberg (54p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) Per Georg Jacobson (53p) Sara Catherine Brandt (51p) (49p) Karl Hugo Sandlund (49p) Annelie Inger Nässén (49p) Hans Olof Mattias Forsberg (49p) (48p) Lars Paul Löfstedt (47p) Per Jonas Nyrén (47p) (47p) Jan Fredrik Prien (47p) Nils Roland Nilsson (47p) Tom Arvid Paul Löfstedt (47p) (46p) Ulf Peter Nyllinge (41p) (41p) Helge Torben Björk (40p) Johan Esaias Tegnér (40p) Denny Robert Jaakko Sternad (39p) (37p) Jan Erik Ridderwall (34p) Peder Berndt Inge Natéus (34p) Eva Marie Louise Wohlfahrt (34p) Claes Göran Jansson (33p) (31p) Lars Peter Nilsson (30p) Ingrid Margaretha Jansson (28p) Karl-Gunnar Peter Hjertström (25p) Nils David Alexander Hagberg (25p) (23p) (22p) Sven Magnus Birke (22p) Anders Jan Olof Malmeby (22p) Mats Caneman (21p) Per Johan Engstam (19p) (18p) Mats Henrik Nilsson (17p) Eva Anneli Lindahl (17p) (16p) (16p) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Karl Thomas Lundström (16p) Ulf Michael Forss (16p) Sophia Monica Caneman (14p) Maria Björnsdotter Stecksén (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.