Birgitta Monica Caneman (83p)

Kvinna, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Anders Jan Olof Malmeby (2) Per Anders Prabert (1) Bo Anders Mikael Löfgren (1) (1) Hjördis Marianne Bolin (1) Ingrid Mariann Sigrid Barkevall (1) Denny Robert Jaakko Sternad (1) (1) (1) Ingrid Margaretha Jansson (1) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (1) (1) Thomas Viktor Ekman (1) Per Georg Jacobson (1) (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) Signe Regina Sofie Olofsson (1) Peter Emil Clemedtson (1) Niels Van Hee (1) (1) Lars Inge Göran Jonsson (1) Lena Maria Eidmann (1) Nils Roland Nilsson (1) Bo Rickard Gustafsson (1) Jan Ove Henning Johansson (1) Jan Erik Ridderwall (1) Tom Arvid Paul Löfstedt (1) Annelie Inger Nässén (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Ulf Peter Nyllinge (1) (1) Hans Olof Mattias Forsberg (1) (1) Jan Magnus Ericson (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Erik John-David Larsson (1) Per Evert Mattias Johansson (1) Katalin Huszar Dahl (1) (1) Lars Jörgen Ekberg (1) (1) (1) Leif Daniel Elfvendahl (1) Elsa Agneta Thorssin (1) (1) Eva Maud Lindqvist (1) Nils Göran Jacobsson (1) (1) (1) Karl Bo Anders Nilsson (1) Sven Magnus Birke (1) Anne Christine Hendberg (1) Marie Carina Malmgren Heander (1) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (1) Anders Göran Mossberg (1) (1) Bert Lars-Johan Jarnheimer (1) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (1) Karl Thomas Lundström (1) Lars Paul Löfstedt (1) (1) Bo Mikael Norman (1) Maria Björnsdotter Stecksén (1) Per Jonas Nyrén (1) (1) Nils-Johan Einar Andersson (1) Carl Fredrik Harald Nöjd (1) Erik Ragnar Sellberg (1) Per Joacim Gunnar Olsson (1) (1) Peder Berndt Inge Natéus (1) Helge Torben Björk (1) (1) Karl Hugo Sandlund (1) Marie Elisabeth Nygren (1) Kari Marie Lotsberg (1) (1) Kurt Jan Erik Roxendal (1) (1) (1) Lars Micael Wollung (1) (1) Per Johan Engstam (1) Gustav Otto Henrik Thott (1) Bengt Krister Modin (1) E Cecilia van der Meulen Nordkvist (1) Tomas Waldemar Stanislaw Kadura (1) Per Jacob Skanse (1) Max Arne Mennfort (1) Claes Göran Jansson (1) Mikael Halvar Larsson (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) Michael Carty (1) Anna-Lisa Kemze (1) Åsa Louise Borgman (1) Karl-Gunnar Peter Hjertström (1) Eva Anneli Lindahl (1) Eva Marie Louise Wohlfahrt (1) Knut Fredrik Jochum Arp (1) Lars Peter Nilsson (1) Bengt Ove Wallinder (1) (1) (1) Per Lennart Harryson (1) (1) (1) Carl Magnus Liljefors (1) Eva Susanna Rystedt (1) (1) Stig Oscar Björnson Stege Unger (1) Nils Anders Mårtensson (1) Johan Esaias Tegnér (1) (1) Mats Caneman (1) Örnulf Thorsen (1) Björn Reinhold Börjesson (1) Jan Fredrik Prien (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) (1) Ulf Michael Forss (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Knut Fredrik Jochum Arp (93p) Karl Bo Anders Nilsson (87p) (86p) (84p) (84p) (84p) Per Joacim Gunnar Olsson (84p) Mikael Halvar Larsson (84p) Anna-Lisa Kemze (84p) (84p) (83p) (83p) Bert Lars-Johan Jarnheimer (83p) Bo Mikael Norman (83p) (83p) (83p) E Cecilia van der Meulen Nordkvist (83p) (83p) Stig Oscar Björnson Stege Unger (83p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (82p) Erik Ragnar Sellberg (81p) Eva Maud Lindqvist (80p) (79p) Per Evert Mattias Johansson (79p) Peter Emil Clemedtson (78p) Bo Rickard Gustafsson (78p) Jan Magnus Ericson (77p) Nils-Johan Einar Andersson (77p) Carl Magnus Liljefors (77p) Nils Anders Mårtensson (77p) Örnulf Thorsen (77p) (76p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Lars Micael Wollung (75p) Eva Susanna Rystedt (73p) Thomas Viktor Ekman (71p) Kurt Jan Erik Roxendal (69p) Marie Carina Malmgren Heander (67p) (64p) (63p) Max Arne Mennfort (63p) Signe Regina Sofie Olofsson (62p) Lars Inge Göran Jonsson (62p) Jan Ove Henning Johansson (62p) Katalin Huszar Dahl (62p) Lars Jörgen Ekberg (62p) Anne Christine Hendberg (62p) Åsa Louise Borgman (62p) (62p) Hjördis Marianne Bolin (61p) (61p) Elsa Agneta Thorssin (61p) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (61p) (61p) Marie Elisabeth Nygren (61p) Kari Marie Lotsberg (61p) Bengt Krister Modin (61p) Tomas Waldemar Stanislaw Kadura (61p) Michael Carty (61p) Björn Reinhold Börjesson (61p) (61p) Anders Göran Mossberg (60p) Mats Caneman (57p) (56p) (55p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) Per Georg Jacobson (53p) Annelie Inger Nässén (53p) Hans Olof Mattias Forsberg (53p) Karl Hugo Sandlund (53p) (53p) Lars Peter Nilsson (52p) Leif Daniel Elfvendahl (50p) (50p) Gustav Otto Henrik Thott (50p) Per Anders Prabert (49p) (48p) Nils Roland Nilsson (47p) Tom Arvid Paul Löfstedt (47p) Lars Paul Löfstedt (47p) Per Jonas Nyrén (47p) (47p) Jan Fredrik Prien (47p) (46p) Ulf Peter Nyllinge (41p) (41p) Helge Torben Björk (40p) Johan Esaias Tegnér (40p) Denny Robert Jaakko Sternad (39p) (37p) Jan Erik Ridderwall (36p) Claes Göran Jansson (36p) Eva Marie Louise Wohlfahrt (36p) Peder Berndt Inge Natéus (34p) Ingrid Margaretha Jansson (29p) Sven Magnus Birke (28p) Karl-Gunnar Peter Hjertström (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) (22p) Anders Jan Olof Malmeby (22p) Per Johan Engstam (20p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (18p) (18p) Karl Thomas Lundström (16p) Bo Egon Hjalmarsson (14p) Eva Anneli Lindahl (14p) Ulf Michael Forss (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.