Björn Crister Jansson (7p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Inger Kristina Linge (6) Sven Michael Stjernström (6) Nils Anders Ödmark (6) Karl Gustav Olofsson (6) Jan Mikael Holgersson (6) Lars Johan Rasmusson (4) Sara Åsa Helena Catoni (4) Jens Ingvar Sjöström (2) Per Tomas Eriksson (2) Per Kristoffer Tamsons (2) Anders Paul Fredrik Lönn (2) Sven Joakim Jonsson (1) Karin Märta Annica Söderberg (1) Lars Axel Yngve Rådén (1) Annika Maria Agri Larsson (1) Yusuf Aydin (1) Hans Johan Emanuel Skog (1) Klas Håkan Wittgren (1) Peter Urban Fransson (1) Annika Louise Berthold (1) Katarina Margareta Olofsson (1) Ulla Catharina Bergman (1) Bo Gunnar Lindgren (1) Eva Karolina Edfeldt (1) Karin Anette Henriksson (1) Stig Per Åke Melin (1) Anna Maria Helena Elgstrand (1) Stefan Cederberg (1) Mohammad Reza Zarenoe (1) Siv Margareta Axelsson (1) Karin Lowisa Ivman Anderzon (1) Karin Ulrika Melander (1) Jenny Sofia Göthberg (1) Jonatan Gunnar Hedin (1) Leonid Yurkovskiy (1) Gunnel Maria Christina Forsberg (1) Zizi Zita Krantz (1) Frida Ingrid Kristina Korneliusson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Sven-Inge Kennerth Nylund (1) Katarina Anna Maria Lavergren (1) Karl Thomas Magnusson (1) Bo Björn Holmberg (1) Anna Charlotta Ulfsdotter Schenholm (1) Ernst Michael Hafn (1) Marie Charlotte Broberg (1) Ingrid Maria Johanna Sjöström (1) Eva Carina Paulsson Ellert (1) Ann Gardeström (1) Daniel Ulf Jörgen Sunesson (1) Anna Margareta Möller (1) Nils Bertil Magnus Persson (1) Emilia Kristina Pettersson (1) Eva Birgitta Landin (1) Maria Catarina Strömsten Falkenmark (1) Mats Johan Berlin (1) Rolf Göte Lindell (1) Mikael Sjölander (1) Sven Christer Ryd (1) Rickard Lars Magnus Norinder (1) Anders Staffan Olsson (1) Anders Gunnar Widerberg (1) Dan Erik Lennart Eriksson (1) Jane Marie Rosenqvist (1) Mathias Martin Helle (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Kristoffer Tamsons (84p) Jens Ingvar Sjöström (81p) Per Tomas Eriksson (81p) Sven Christer Ryd (77p) Yusuf Aydin (69p) Eva Carina Paulsson Ellert (69p) Sven Joakim Jonsson (63p) Marie Charlotte Broberg (59p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Bo Gunnar Lindgren (58p) Anna Maria Helena Elgstrand (58p) Leonid Yurkovskiy (58p) Anna Charlotta Ulfsdotter Schenholm (58p) Nils Bertil Magnus Persson (58p) Anders Staffan Olsson (58p) Hans Johan Emanuel Skog (57p) Katarina Margareta Olofsson (57p) Mohammad Reza Zarenoe (57p) Karin Lowisa Ivman Anderzon (57p) Jonatan Gunnar Hedin (57p) Sven-Inge Kennerth Nylund (57p) Karl Thomas Magnusson (57p) Daniel Ulf Jörgen Sunesson (57p) Emilia Kristina Pettersson (57p) Rolf Göte Lindell (57p) Sara Åsa Helena Catoni (54p) Eva Birgitta Landin (50p) Klas Håkan Wittgren (46p) Zizi Zita Krantz (45p) Mats Johan Berlin (45p) Gunnel Maria Christina Forsberg (43p) Frida Ingrid Kristina Korneliusson (43p) Maria Catarina Strömsten Falkenmark (43p) Bo Björn Holmberg (41p) Siv Margareta Axelsson (40p) Rickard Lars Magnus Norinder (29p) Anna Margareta Möller (26p) Jan Mikael Holgersson (26p) Karin Anette Henriksson (21p) Dan Erik Lennart Eriksson (20p) Mikael Sjölander (19p) Karin Märta Annica Söderberg (16p) Annika Maria Agri Larsson (16p) Conny Fredric Hävrén (16p) Ann Gardeström (16p) Peter Urban Fransson (15p) Jenny Sofia Göthberg (14p) Lars Johan Rasmusson (14p) Karin Ulrika Melander (11p) Ulla Catharina Bergman (7p) Eva Karolina Edfeldt (7p) Katarina Anna Maria Lavergren (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.