Bengt Tommy Roland Larsson (30p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Henry Oskar Stefan Svensson (4) Dan Peter Håkan Condrup (3) Joakim Jan Olof Ohlsson (3) Lars Göran Nilsson (3) Per-Anders Karl Johansson (2) Lars Nils Thomas Bennet (2) Mats William Williamson (2) Carl Jesper Sturesson (2) Carl Fredrik Stefan Schön (2) Lars Olov Ekberg (2) Nils Håkan Sivert F Dackefjord (2) Hans Ola Persson (2) Dick Mickael Roland Webeck (2) Pierre Robin Junior Johnsson (2) Per Wiking Sjöstrand (1) Ingrid Eivor Susanne Larsson (1) Björn Torgny Lindskog (1) Michael Almqvist Masior (1) Per Anders Gustav Gustafsson (1) Martin Christer Borg (1) Rickard Franz Wilhelm Rydén Groth (1) Per Håkan Gärdsell (1) Mats Stefan Michael Johnsson (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Nils Anders Börje Grahn (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Patrik Mattias Koleszar Hading (1) Patrik Garry Lukas Westbergen (1) Nils-Gösta Ture Fransson (1) Tomas Engström (1) Sven Mattias Lamme (1) Daniel Bjerny Holmberg (1) Johan Christian Condrup (1) Carin Kerstin B Nilsson Gustafsson (1) Peter Eyermann (1) Mattias Peter Lennart Johansson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Jenny Helena Johnsson (1) Karl Johan Andersson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Carl-Axel Gilbert Bengtsson (1) Jan Krister Strandberg (1) Charlotte Elisabeth Sjögren (1) Karl Andreas Bruzelius (1) Joakim Kristian Held (1) Jan Kenneth Olsson (1) Tomas Peter Laxholt (1) Claes Ingvar Dahl (1) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Ingrid Birgitta Olsson (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Jan Nykjaer (1) Hans Peter Wilhelm Otto (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (72p) Charlotte Elisabeth Sjögren (68p) Dan Peter Håkan Condrup (65p) Per-Anders Karl Johansson (50p) Mats William Williamson (50p) Hans Ola Persson (42p) Tomas Engström (41p) Jan Krister Strandberg (41p) Carl-Axel Gilbert Bengtsson (40p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Elna Carita E Lembrér Åström (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Karl Andreas Bruzelius (35p) Johan Christian Condrup (33p) Tomas Peter Laxholt (33p) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (33p) Michael Almqvist Masior (32p) Patrik Garry Lukas Westbergen (31p) Lars Göran Nilsson (30p) Nils Håkan Sivert F Dackefjord (30p) Jan Kenneth Olsson (29p) Peter Eyermann (27p) Rickard Franz Wilhelm Rydén Groth (26p) Mattias Peter Lennart Johansson (26p) Nils Anders Börje Grahn (25p) Hans Peter Wilhelm Otto (25p) Carin Kerstin B Nilsson Gustafsson (24p) Per Anders Gustav Gustafsson (23p) Sven Mattias Lamme (23p) Ingrid Eivor Susanne Larsson (22p) Daniel Bjerny Holmberg (22p) Carl Fredrik Stefan Schön (22p) Lars Olov Ekberg (22p) Dick Mickael Roland Webeck (21p) Mats Stefan Michael Johnsson (19p) Patrik Mattias Koleszar Hading (18p) Jenny Helena Johnsson (18p) Pierre Robin Junior Johnsson (18p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Björn Torgny Lindskog (16p) Joakim Jan Olof Ohlsson (16p) Joakim Kristian Held (16p) Nils-Gösta Ture Fransson (14p) Jan Nykjaer (14p) Per Håkan Gärdsell (13p) Karl Johan Andersson (13p) Ingrid Birgitta Olsson (13p) Martin Christer Borg (12p) Carl Jesper Sturesson (12p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Claes Ingvar Dahl (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.