Carl Gustav Jan Kulin (11p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Anna Britta Dalunde (4) Ulf Håkan Joakim Palmblad (4) Lars Johan Dyrefors (4) Bo Patrik Eriksson (4) Bengt Harald Kristoffersson (4) Hans Göran Lindberg (4) Peter Bengt Tauberman (4) Lars David Källsäter (4) Per Arne Gustafsson (4) Lars Torbjörn Stegerud (4) Carl Johan Ola Brogren (4) Leif Arne Bertilsson (4) Leif Göran Neckmar (3) Anette Pernilla Bengtsson (3) Per Gustaf Johan Gustafsson (3) Benny Hansen (3) Benny Mathias Hansen (3) (1) Ulla Marjatta Hermansson (1) (1) Mats Stellan Andersson (1) Carl Eric Jöran Westling (1) Karl Erik Bertil Olin (1) Johan Henrik Boheman (1) Daniel Alexander de Paula (1) Glenn Christer Michael Bergenstoff (1) (1) Sven Bertil Evert Johansson (1) Ingrid Anette Hansen (1) (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) (1) (1) Göran Ragnar Werner (1) (1) (1) (1) (1) (1) Anna Ellinor Rettig (1) Lillemor Elisabet Aronsson Berggren (1) Bo Ingvar Bengtsson (1) Lars Gunnar Linder (1) Lars Johan Gattberg (1) Rolf Åke Elmér (1) Jan Christer Forsmark (1) Kent Roger Pejdell (1) Per Jakob Inestam (1) Göran Roger Frisk (1) Alf Lennart Karlsson (1) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (1) Lars Peter Fogel (1) Gustaf Thomas G:Son Lindqvist (1) Stig Gunnar Mässing (1) (1) (1) (1) Inga Elisabeth L Engblom Bergström (1) (1) Sven Ingemar Bertil Adolfsson (1) (1) Magnus Gilbert Sandqvist (1) (1) Peter Erik Frygner (1) (1) Johan Åke Berg (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Rolf Edvin Blomquist (1) (1) Kent Gunnar Hermansson (1) Elsa Charlott Berglund (1) Ernst Ulf Gimling (1) Claes Magnus Per Johan Odin (1) Jeroen van der Neut (1) Rolf Tomas Johansson (1) Sten Bengt Gustaf Gustafsson (1) Sten Torsten Åsbjer (1) Agneta Walldeck (1) Per-Arne Rudbert (1) (1) (1) Pär Thomas Ingvar Mivell (1) Lars Stefan Sundberg (1) Peter Mikael Ikonen (1) Camilla Elsa Ingegerd Ral Ingvarson (1) Camilla Elisabeth Samuelsson (1) (1) (1) Pontus Carl Örjan Andersson (1) Göran Willy Dahlstrand (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(69p) Björn Ingmarsson Fernström (68p) (67p) Anna Britta Dalunde (67p) Per Arne Gustafsson (67p) Lars David Källsäter (66p) Sven Bertil Evert Johansson (65p) (64p) Bo Patrik Eriksson (63p) (61p) Rolf Tomas Johansson (61p) (59p) (58p) (58p) (57p) (53p) Per-Arne Rudbert (53p) (50p) (48p) Gustaf Thomas G:Son Lindqvist (45p) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (44p) Sten Torsten Åsbjer (44p) (43p) (43p) Johan Henrik Boheman (42p) Ulf Håkan Joakim Palmblad (42p) Mats Stellan Andersson (41p) Glenn Christer Michael Bergenstoff (41p) Rolf Åke Elmér (41p) Jan Christer Forsmark (41p) Göran Roger Frisk (41p) Lars Peter Fogel (41p) Ernst Ulf Gimling (41p) (39p) (39p) Claes Magnus Per Johan Odin (38p) (37p) (33p) (33p) (31p) Benny Hansen (30p) Anette Pernilla Bengtsson (29p) Benny Mathias Hansen (29p) (29p) Inga Elisabeth L Engblom Bergström (28p) Leif Arne Bertilsson (27p) (26p) Lars Gunnar Linder (26p) Per Jakob Inestam (26p) Hans Göran Lindberg (26p) Peter Bengt Tauberman (26p) (26p) Jeroen van der Neut (26p) Lars Torbjörn Stegerud (26p) (25p) Sten Bengt Gustaf Gustafsson (25p) Ingrid Anette Hansen (24p) Göran Ragnar Werner (22p) Stig Gunnar Mässing (19p) Bengt Harald Kristoffersson (19p) Johan Åke Berg (18p) Daniel Alexander de Paula (17p) Alf Lennart Karlsson (17p) Camilla Elisabeth Samuelsson (17p) Pontus Carl Örjan Andersson (17p) Karl Erik Bertil Olin (16p) Peter Mikael Ikonen (16p) Lars Johan Gattberg (15p) Leif Göran Neckmar (14p) Peter Erik Frygner (14p) Lars Johan Dyrefors (12p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Sven Ingemar Bertil Adolfsson (12p) Ulla Marjatta Hermansson (11p) Lillemor Elisabet Aronsson Berggren (11p) Kent Roger Pejdell (11p) Rolf Edvin Blomquist (11p) Kent Gunnar Hermansson (11p) Carl Johan Ola Brogren (11p) Carl Eric Jöran Westling (9p) Anna Ellinor Rettig (8p) Lars Stefan Sundberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.