Richard Jakberg (28p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Sven Stefan Jansson (6) David Lennart Johansson (5) Björn Peter Svedhage (5) Rolf Folke Jansson (4) Ulf Jerker Nankler (4) Britt Christina L Appelgren Jakberg (4) Kjell Arne Thornblad (3) Lars Henrik Fröding (2) Eva Synnöve Katarina Jansson (2) Sten Erik Heijel (2) Pierre Benny Mattias Bengtsson (2) Kenth Ronny Dahlberg (2) Björn Jonas Jonasson (1) Carina Irene Hvalstedt (1) Per Olof Gunnar Egsten (1) Per Lennart Rutholm (1) Per Anders Christian Egsten (1) Claes Patric Sjölund (1) Kenneth Bertil Lennart Fhärm (1) Julia Isabella Prissberg Nergården (1) Michael Dammert (1) Björn Henrik Axel Börjesson (1) Lars-Göran Holländer (1) Viktor Plazinic (1) Jan-Erik Henning Ahlström (1) Annbritt M C Ulfgren Sundberg (1) Anders Robert Falk (1) Lars Stefan Johansson (1) Anders Olof Sigvard Haglind (1) Johan Richard Kaijser (1) Frank Ingemar Lange (1) Christian Claes Richard Appelgren (1) Kjell Rune Vilhelm Nergården (1) Lars Gunnar Backlund (1) Eva A-L Kristina Lindberg Börjesson (1) Lena Elisabeth Ahlert (1) Anna Birgitta Rosalie Kihlberg (1) Sten Olof Olofson (1) Kjell Erik Gerhard Andreasson (1) Maria Katarina Claesson (1) Göran Gunnar Börjesson (1) Eva Karin Agneta Göttrik Egsten (1) Bo Gustav Lindén (1) Sven Mats Anderberg (1) Håkan Jan-Ove Adelwald (1) Per-Olof Gustav Ohlsson (1) Bengt Sören Axel Ramnewall (1) Lars Åke Ahlert (1) Dennis Patrik Lilja (1) Kjell Anders Andersson (1) Carl Mikael Pousette (1) Tom Bert Roger Hilmersson (1) Ingela Karin Anétte Armbro (1) Per-Olof Andersson (1) Karl Gunnar Henning Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Julia Isabella Prissberg Nergården (71p) Pierre Benny Mattias Bengtsson (63p) Jan-Erik Henning Ahlström (52p) Kjell Anders Andersson (52p) Lars Stefan Johansson (44p) Ulf Jerker Nankler (43p) Björn Henrik Axel Börjesson (40p) Bo Gustav Lindén (38p) Claes Patric Sjölund (37p) Kjell Rune Vilhelm Nergården (36p) Björn Jonas Jonasson (35p) David Lennart Johansson (35p) Maria Katarina Claesson (35p) Håkan Jan-Ove Adelwald (35p) Carl Mikael Pousette (35p) Rolf Folke Jansson (34p) Sten Erik Heijel (32p) Lars-Göran Holländer (29p) Anders Robert Falk (29p) Per Lennart Rutholm (28p) Frank Ingemar Lange (28p) Eva Synnöve Katarina Jansson (27p) Bengt Sören Axel Ramnewall (25p) Per Olof Gunnar Egsten (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Eva A-L Kristina Lindberg Börjesson (21p) Kenth Ronny Dahlberg (21p) Dennis Patrik Lilja (21p) Sven Stefan Jansson (20p) Britt Christina L Appelgren Jakberg (20p) Lars Gunnar Backlund (20p) Eva Karin Agneta Göttrik Egsten (20p) Per Anders Christian Egsten (19p) Viktor Plazinic (19p) Christian Claes Richard Appelgren (19p) Karl Gunnar Henning Johansson (19p) Sten Olof Olofson (18p) Carina Irene Hvalstedt (17p) Kjell Erik Gerhard Andreasson (17p) Björn Peter Svedhage (17p) Kenneth Bertil Lennart Fhärm (16p) Sven Mats Anderberg (16p) Anders Olof Sigvard Haglind (15p) Kjell Arne Thornblad (15p) Lars Åke Ahlert (15p) Tom Bert Roger Hilmersson (15p) Lars Henrik Fröding (14p) Lena Elisabeth Ahlert (14p) Göran Gunnar Börjesson (14p) Michael Dammert (12p) Per-Olof Gustav Ohlsson (9p) Per-Olof Andersson (9p) Ingela Karin Anétte Armbro (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.