Björn Anders Andersson (31p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Jan Fredrik Borg (2) Katarina Anne Marie Berggren (2) Annika Jeanette Andersson (2) Carl Marcus Skärbäck (2) Anders Erling Olsson (1) Kerstin B Valinder Strinnholm (1) Lars Filip Larsson (1) Lars Johan Gattberg (1) Karin Marianne Ivarsson (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) Karl Tommy Pelsenius (1) Karl Anders Håkansson (1) Nils Arne Nilsson (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Per-Olof Mikael Öberg (1) Jan Andreas Thorling (1) Sven Erik Andreas Lindgren (1) Magnus Per George Kenneby (1) Lars Anders Per Nilsson (1) Per Magnus Wide (1) Scott Duncan Robertson (1) Kristina Birgitta Anderson (1) Per Arne Wargéus (1) Alexander Jöndell (1) Erik Bo Anders Ottosson (1) Karl Henrik Mathias Nilsson (1) Ingrid Carina Hagerwald (1) Per Johan Lidehäll (1) Anders Bo Folke Garibaldi Lundberg (1) Ulf Johan Skärskog (1) Bengt-Arne Molin (1) Jesper Holmberg (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Bengt Åke Norman (1) Olov Arvid Sterner (1) Jonas Wallis Jönsson (1) Jan Peter Bäckström (1) Per Åke Antonsson (1) Kerstin Westergren Träff (1) Nedzad Balesic (1) Maria Sofia Ekelund (1) Gunnar Thomas Kolbe (1) Jenny Erika Louise Strömberg (1) Eva Elisabet Hultman (1) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (1) Tor Holger Sjödin (1) Marcus Söderberg (1) John Marcus Kristiansson (1) Hans-Göran Arras Stennert (1) Jan Kenneth Olsson (1) Johan Olof Gottmark (1) Andrea Sofie Palmér (1) Per-Ola Greger Ovin (1) Carl Einar Michael Carlsson Hjorth (1) (1) Erik Thomas Wiklund (1) Lars Eric Kristian Ledel (1) Nils Erik Mellnert (1) Lars Olof Lennart Johansson (1) Jens Rufus Edlund (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Lars Niclas Bremström (1) JOAKIM MIKAEL DAHL (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Per Ove Jönsson (1) Mats Stefan Persson (1) Joel Mattias Larsson (1) Mikael Stig Natanael Rosberg (1) Ingrid Helena Strevens (1) Jan-Olov Thomas Vinje (1) Bert Peter Fransson (1) Annette Cecilia Elise Säfholm (1) Carina Marie Israelsson (1) Per Magnus Lennart Larsson (1) Anna Katarina Kjellin (1) Patrik Johan Nilsson (1) Jens Mikael Kristoffer Ismunden (1) Pernilla A E Biderman Andersson (1) KARL JOHAN PAULSSON (1) Björn Kjell Tomas Malmgren (1) Jan Klima (1) Carl-Gustav Herbert Nilsson (1) Karin Jeanette Roosberg (1) Ulf Arne Roland Gerold (1) (1) Paul Johan Andersson (1) Mats Åke Ingemar Johansson (1) Sven Peter Enberg (1) Peter Oskar Molin (1) Jan Ringsö (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Tomas Erik Johan Nohave (1) Stina Margareta Gestrelius (1) Elisabeth Blanka Brevenson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Einar Michael Carlsson Hjorth (75p) Hans-Göran Arras Stennert (67p) Lars Johan Gattberg (59p) Carl-Gustav Herbert Nilsson (58p) John Marcus Kristiansson (56p) Erik Thomas Wiklund (54p) Lars Olof Lennart Johansson (54p) Kerstin B Valinder Strinnholm (53p) Per Arne Wargéus (52p) Peter Oskar Molin (48p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Elisabeth Blanka Brevenson (45p) Anders Erling Olsson (44p) Magnus Per George Kenneby (44p) Nils Arne Nilsson (43p) Eva Elisabet Hultman (43p) Paul Johan Andersson (43p) Per Magnus Wide (42p) Stina Margareta Gestrelius (41p) Annika Jeanette Andersson (39p) Per-Ola Greger Ovin (38p) Carl Marcus Skärbäck (37p) Mats Åke Ingemar Johansson (37p) Sven Peter Enberg (37p) Jan Ringsö (37p) Per-Olof Mikael Öberg (36p) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (36p) JOAKIM MIKAEL DAHL (36p) Karl Tommy Pelsenius (35p) Jan Andreas Thorling (35p) Gunnar Thomas Kolbe (34p) Anna Katarina Kjellin (34p) Jens Mikael Kristoffer Ismunden (34p) Olov Arvid Sterner (33p) Jens Rufus Edlund (33p) Karin Marianne Ivarsson (32p) Erik Bo Anders Ottosson (31p) Ulf Johan Skärskog (31p) Per Åke Antonsson (31p) Per Ove Jönsson (31p) Jan Klima (31p) Bengt Åke Norman (30p) Jan Peter Bäckström (30p) Nedzad Balesic (30p) Jenny Erika Louise Strömberg (30p) Mikael Stig Natanael Rosberg (30p) Bert Peter Fransson (30p) Jesper Holmberg (29p) Jan Kenneth Olsson (29p) Mats Stefan Persson (28p) Joel Mattias Larsson (28p) Lars Filip Larsson (27p) Tor Holger Sjödin (27p) Alexander Jöndell (26p) Anders Bo Folke Garibaldi Lundberg (26p) Bengt-Arne Molin (25p) Per Johan Lidehäll (24p) Tomas Erik Johan Nohave (24p) Karin Marie Christine Widstrand (22p) Lars Eric Kristian Ledel (22p) Marcus Söderberg (21p) Per Magnus Lennart Larsson (21p) Katarina Anne Marie Berggren (20p) Ingrid Helena Strevens (20p) Pernilla A E Biderman Andersson (20p) Karl Anders Håkansson (19p) Lars Anders Per Nilsson (19p) Ingrid Carina Hagerwald (19p) KARL JOHAN PAULSSON (19p) Johan Olof Gottmark (18p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Sven Erik Andreas Lindgren (17p) Maria Sofia Ekelund (17p) Nils Erik Mellnert (17p) Patrik Johan Nilsson (17p) Kristina Birgitta Anderson (16p) Jonas Wallis Jönsson (16p) Lars Niclas Bremström (16p) Jan-Olov Thomas Vinje (16p) Carina Marie Israelsson (16p) Scott Duncan Robertson (15p) Björn Kjell Tomas Malmgren (14p) Ulf Arne Roland Gerold (14p) Andrea Sofie Palmér (12p) (12p) (12p) Karin Jeanette Roosberg (10p) Annette Cecilia Elise Säfholm (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.