Carl Johan Mikael Göthberg (17p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
(3) (2) Bertil Rickard Effe Villard (2) Mattias Jan Christer Dahlström (2) Mikael Kent Ståhl (1) Anders Erik Sjöman (1) (1) Leif Patrik Fjärstedt (1) (1) Sonja Christina Kokko (1) Elin Kristina Ekberg (1) (1) Richard Martin Wessman (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) (1) Hans Thomas Sjöberg (1) James David Louis Hope (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) (1) Erik Jonas Eklund (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Karl Christian Lindhé Stjernquist (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Carl Johan af Petersens (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Björn Olof Mullaart (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) (1) Lars Krister Azelius (1) Karl Johan Fredrik Cederblad (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Matthias Pannier (1) (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Christoffer Thalin (1) Björn Filip Olsson (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Assur Badur (1) (1) (1) Mats Johan Jakobsson (1) Lars Henrik Borna (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Knut Mattias Rosengren (1) Gustav Peter Sundgren (1) Jarl Rickard Azelius (1) Magnus Andreas Pauli (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (1) Lars Göran Heintz (1) Olof Patrik Jisland (1) Robert Deli (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Tomas Johan Thuresson (1) Anna Christina Edström (1) Anna Elisabet Helena Sjöhage (1) Anders Helge Forkman (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Pär Johan Remnelid (1) Karin Charlotte Levin (1) (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Lars Johan Larsson (1) (1) (1) (1) Karl Johan Karlsson (1) Jonas Claes Bergström (1) (1) Claes Henrik Ossborn (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Anders Jakob Rinzén (1) Björn Niklas Nikolai (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Karl David Roland Andersson (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Johan Fredrik Sonander (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Erik Henry Gabrielson (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Michele Antonio Fara (1) Morgan Ramon Hallén (1) Per Olof Marcus Glader (1) (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Johan Magnus Hedsund (1) (1) Anders Martin Strid (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Karl Johan Förander (1) Lars Fredrik Dahl (1) Kristian Ford (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Henry Gabrielson (86p) (84p) Anders Martin Strid (75p) Morgan Ramon Hallén (70p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Bertil Rickard Effe Villard (63p) (62p) (59p) Anders Jakob Rinzén (59p) Björn Olof Mullaart (58p) Kristian Ford (56p) (55p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Sonja Christina Kokko (50p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (50p) (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) (49p) Assur Badur (49p) Jarl Rickard Azelius (45p) Jonas Claes Bergström (45p) Lars Krister Azelius (44p) (44p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) (42p) Björn Niklas Nikolai (42p) (41p) (41p) Gustav Peter Sundgren (40p) Magnus Andreas Pauli (40p) (40p) (39p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (39p) Robert Deli (39p) (39p) Michele Antonio Fara (39p) Anna Cecilia Palmérus (39p) Anders Helge Forkman (38p) (37p) (36p) (36p) Leif Patrik Fjärstedt (35p) Karl Christian Lindhé Stjernquist (33p) (33p) (33p) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (32p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (32p) (30p) (29p) Mikael Kent Ståhl (27p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Johan Fredrik Sonander (26p) (26p) Christoffer Thalin (25p) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (25p) Per Johan Fredrik Eckerberg (24p) Lars Göran Heintz (24p) (21p) Richard Martin Wessman (21p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Johan Magnus Hedsund (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jonas Petter Gustaf Johansson (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Tomas Johan Thuresson (17p) (16p) Lars Johan Larsson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Karl Johan Förander (14p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Anna Elisabet Helena Sjöhage (11p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (8p) Anna Christina Edström (8p) Pär Johan Remnelid (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.