Carl Johan Mikael Göthberg (17p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
(3) Johan Olov Månsson (2) Emanuel Vardi (2) Maria-Pia Midenbäck Hope (2) Bertil Rickard Effe Villard (2) Sven Magnus Fredmer (2) Karl Robert Wikholm (2) Sara Emelie Johansson (2) (2) Lars Fredrik Dahl (1) Assur Badur (1) (1) (1) Mikael Kent Ståhl (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) (1) Sonja Christina Kokko (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Anders Jakob Rinzén (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Gustav Peter Sundgren (1) Erik Jonas Eklund (1) Knut Mattias Rosengren (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Magnus Andreas Pauli (1) Lars Göran Heintz (1) Carl Johan af Petersens (1) Per Olof Marcus Glader (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Björn Olof Mullaart (1) Johan Magnus Hedsund (1) Anna Elisabet Helena Sjöhage (1) Lars Krister Azelius (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Karin Charlotte Levin (1) Björn Filip Olsson (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Lars Johan Larsson (1) Lajos Mathias Constantin Racz (1) Mats Johan Jakobsson (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Jonas Claes Bergström (1) Leif Patrik Fjärstedt (1) Lars Henrik Borna (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Lars Anders Larsson (1) Claes Henrik Ossborn (1) Karl David Roland Andersson (1) (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Johan Fredrik Sonander (1) Michele Antonio Fara (1) Jarl Rickard Azelius (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) (1) Olof Patrik Jisland (1) Anna Christina Edström (1) Karl Johan Förander (1) Tomas Johan Thuresson (1) Kristian Ford (1) Anders Helge Forkman (1) Anders Erik Sjöman (1) (1) Pär Johan Remnelid (1) Elin Kristina Ekberg (1) (1) (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) (1) Karl Johan Karlsson (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Karin Elisabeth Grauers (1) James David Louis Hope (1) Karl Christian Lindhé (1) Jan Totte Dahlin (1) Björn Niklas Nikolai (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) (1) Erik Henry Gabrielson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Morgan Ramon Hallén (1) Robert Deli (1) (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Anna Cecilia Palmérus (1) (1) Anders Martin Strid (1) Christoffer Thalin (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Morgan Ramon Hallén (79p) Bertil Rickard Effe Villard (72p) Erik Henry Gabrielson (72p) Anders Martin Strid (71p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Johan Magnus Hedsund (61p) Lars Johan Larsson (58p) Anders Jakob Rinzén (57p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (57p) (55p) (54p) Björn Olof Mullaart (54p) Kristian Ford (52p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Johan Olov Månsson (50p) Sonja Christina Kokko (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Knut Mattias Rosengren (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Lars Anders Larsson (50p) (50p) Assur Badur (49p) (49p) Jarl Rickard Azelius (45p) (45p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Krister Azelius (44p) Elin Kristina Ekberg (44p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Gustav Peter Sundgren (40p) (39p) Björn Niklas Nikolai (38p) Johan Fredrik Sonander (37p) Michele Antonio Fara (37p) (37p) Anders Helge Forkman (37p) (37p) Anna Cecilia Palmérus (37p) (36p) (36p) Leif Patrik Fjärstedt (35p) Christoffer Thalin (35p) (34p) (33p) (33p) (32p) Jonas Claes Bergström (30p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (29p) Karl Christian Lindhé (29p) Mikael Kent Ståhl (27p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) (26p) Per Johan Fredrik Eckerberg (25p) (23p) Robert Deli (23p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Magnus Andreas Pauli (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) (16p) Lars Göran Heintz (16p) Jonas Petter Gustaf Johansson (16p) Tomas Johan Thuresson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Karin Elisabeth Grauers (15p) Emanuel Vardi (14p) Per-Eric Thomas Anvelid (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Karl Johan Förander (14p) Anna Elisabet Helena Sjöhage (13p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (12p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (11p) Pär Johan Remnelid (10p) Anna Christina Edström (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.