Sverker Olov Gabriel Lundberg (32p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Stig Lennart Boestad (6) Bengt Lennart Nilsson (6) Thomas Åke Mikael Petersson (6) Tobias Olof Kenneth Pettersson (4) Bjarte Bugge (4) Pierre Jeno Gustav Fogelberg (3) Svante Axel Vilhelm Lundberg (3) Rikard Vilhelm John Lundberg (3) Martin Erik Odqvist (2) Dick Yngve Svensson (1) Tina Marie Brageborn (1) Thomas Fredrik Abrahamsson (1) Arne Fredrik Helmer Rosenqvist (1) Nils Staffan Ingeborn (1) Sten Harry Oskar Fredriksson (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Bertil Karl-Ivan Karlsson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Bo Patrik Forslund (1) Bo Torsten Nilsson (1) Ulla Gunbritt Linnéa Boestad (1) Kjell-Åke Mikael Nilsson (1) Sven Olof Braaf (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) (1) Bengt-Ove Folke Blomkvist (1) Stig Ola Arkesten Lundell (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Kenth Joakim Johansson (1) Inger Margareta Kollberg (1) Nils Lennart Gustafsson (1) Ingrid Maria Christina Fredriksson (1) Staffan Hans Åke Holmbring (1) Cecilia Charlotte Renée Hermansson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Johan Marcus Hellerstedt (1) Jonas Fredrik Palmquist (1) Arne Gustaf Peter Lindberg (1) Lars Willy Svensson (1) Anders Rune Hallåker (1) Per Ulf Stefan Löf (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Elenor H M Arkesten Lundell (1) Lena Irene Larsson (1) Eric Jonas Edlund (1) Dag Erik Sigurd (1) Stefan Alexander Liebert (1) Hans Hugo Andersson (1) Rolf Erik Engdahl (1) Rolf Erik Tore Sundblad (1) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (1) Andreas Markus Alexander Ossmark (1) Benkt Lennart Lindström (1) Fredrik Tobias Cronqvist (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans Peter Lundell (1) Carl Stefan Persson (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Dan Oskar Lundell (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Staffan Ingeborn (81p) Bo Patrik Forslund (78p) Inger Margareta Kollberg (76p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Kjell Axel Erland Hansson (67p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Jonas Fredrik Palmquist (63p) Bengt Lennart Nilsson (61p) Eric Jonas Edlund (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) (57p) Dag Erik Sigurd (55p) Bo Torsten Nilsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Johan Marcus Hellerstedt (43p) Andreas Markus Alexander Ossmark (43p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Lars Willy Svensson (33p) Anders Rune Hallåker (33p) Thomas Åke Mikael Petersson (33p) Arne Fredrik Helmer Rosenqvist (32p) Bjarte Bugge (32p) Stefan Alexander Liebert (32p) Nils Lennart Gustafsson (29p) Staffan Hans Åke Holmbring (28p) Rolf Erik Tore Sundblad (28p) Fredrik Tobias Cronqvist (28p) Stig Lennart Boestad (27p) Ulla Gunbritt Linnéa Boestad (27p) Carl Stefan Persson (26p) Elenor H M Arkesten Lundell (25p) Hans Peter Lundell (25p) Dan Oskar Lundell (25p) Sten Harry Oskar Fredriksson (24p) Stig Ola Arkesten Lundell (24p) Cecilia Charlotte Renée Hermansson (24p) Per Ulf Stefan Löf (24p) (24p) Lina Anna Elisabeth Nordström (24p) Ingrid Maria Christina Fredriksson (23p) Arne Gustaf Peter Lindberg (23p) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (20p) Svante Axel Vilhelm Lundberg (18p) Rikard Vilhelm John Lundberg (18p) Pierre Jeno Gustav Fogelberg (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Martin Erik Odqvist (17p) Tina Marie Brageborn (16p) Thomas Fredrik Abrahamsson (16p) Kjell-Åke Mikael Nilsson (16p) Benkt Lennart Lindström (16p) Sven Olof Braaf (15p) Kenth Joakim Johansson (13p) Dick Yngve Svensson (12p) Bertil Karl-Ivan Karlsson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.