Sverker Olov Gabriel Lundberg (32p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Bengt Lennart Nilsson (8) Stig Lennart Boestad (7) Thomas Åke Mikael Petersson (5) Fredrik Axel Olof Lundberg (3) Tobias Olof Kenneth Pettersson (3) Rikard Vilhelm John Lundberg (3) Bjarte Bugge (3) Pierre Jeno Gustav Fogelberg (3) Svante Axel Vilhelm Lundberg (3) Jacob Kristian Eklöf (2) Martin Erik Odqvist (2) Arne Gustaf Peter Lindberg (2) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (2) Bengt-Ove Folke Blomkvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Stephen William Swain Diapère (1) Kenth Joakim Johansson (1) Inger Margareta Kollberg (1) Sten Harry Oskar Fredriksson (1) Nils Lennart Gustafsson (1) Bertil Karl-Ivan Karlsson (1) Staffan Hans Åke Holmbring (1) Johan Marcus Hellerstedt (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Jonas Fredrik Palmquist (1) Karl Stefan Andersson (1) (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Lena Irene Larsson (1) Eric Jonas Edlund (1) Dag Erik Sigurd (1) Ingrid Maria Christina Fredriksson (1) Hans Hugo Andersson (1) Cecilia Charlotte Renée Hermansson (1) Rolf Erik Tore Sundblad (1) Andreas Markus Alexander Ossmark (1) Benkt Lennart Lindström (1) Fredrik Tobias Cronqvist (1) Kjell-Åke Mikael Nilsson (1) Tina Marie Brageborn (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Dick Yngve Svensson (1) Thomas Fredrik Abrahamsson (1) Arne Fredrik Helmer Rosenqvist (1) Nils Staffan Ingeborn (1) Rolf Erik Engdahl (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Bo Patrik Forslund (1) Bo Torsten Nilsson (1) Ulla Gunbritt Linnéa Boestad (1) Anders Rune Hallåker (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Staffan Ingeborn (81p) Inger Margareta Kollberg (76p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Bo Patrik Forslund (66p) Jonas Fredrik Palmquist (63p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Bengt Lennart Nilsson (56p) Lena Irene Larsson (56p) Eric Jonas Edlund (56p) Benkt Lennart Lindström (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Kjell Axel Erland Hansson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Dag Erik Sigurd (51p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Andreas Markus Alexander Ossmark (43p) Johan Marcus Hellerstedt (41p) Stephen William Swain Diapère (39p) Thomas Åke Mikael Petersson (39p) Nils Lennart Gustafsson (35p) Anders Rune Hallåker (33p) Arne Fredrik Helmer Rosenqvist (32p) Bjarte Bugge (32p) Stig Lennart Boestad (29p) Staffan Hans Åke Holmbring (28p) (28p) Rolf Erik Tore Sundblad (28p) Fredrik Tobias Cronqvist (28p) Ulla Gunbritt Linnéa Boestad (27p) Sten Harry Oskar Fredriksson (24p) Cecilia Charlotte Renée Hermansson (24p) Arne Gustaf Peter Lindberg (23p) Ingrid Maria Christina Fredriksson (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (20p) Rikard Vilhelm John Lundberg (18p) Pierre Jeno Gustav Fogelberg (18p) Svante Axel Vilhelm Lundberg (18p) Martin Erik Odqvist (17p) Fredrik Axel Olof Lundberg (17p) Kjell-Åke Mikael Nilsson (16p) Tina Marie Brageborn (16p) Thomas Fredrik Abrahamsson (16p) Jacob Kristian Eklöf (14p) Kenth Joakim Johansson (13p) Bertil Karl-Ivan Karlsson (12p) Dick Yngve Svensson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.