Anna Hesselman (13p)

Kvinna, Född: 1954
Roller

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Bengt Gunnar Fröander (4) Ulf Göran Westerberg (4) Kent Erland Jonsson (4) Jack Peter Wangenheim (4) Per Anders Frennberg (3) Per Thomas Andreas Dansk (3) Per Morgan Sandström (3) Kjell Ingemar Stillman (3) Evelyn Anna-Lena Eriksson (3) Per Anders Kindstedt (3) Carl Fredrik Palm (3) Björn Erik Ordell (3) Kjell Johan Uno Hedman (3) Jan Ove Gustavsson (3) Tage Anders Auoja (3) Jan Henrik Fredrik Björk (3) Johan Fredrik Axel Eklund (3) Eva Christina Asséus Sylvén (2) Margareta Wennerström (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Ulf Bertil Folke Pettersson (2) Lena Irene Larsson (2) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (2) Per-Olof Smedberg (2) Kurt Göran Abrahamsson (2) Per-Olof Lennart Andersson (2) Patrik Birger Liljedahl (2) Gösta Sigurd Auoja (2) Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (1) Rolf Anders Henningsson (1) Truls Olof Ganelius (1) Per-Uno Svensson (1) Lise-Lott Marie Tholin (1) Lars Eggertz (1) Per Martin Viktor By (1) Olof Carl Sjöström (1) Karl Bertil Andersson (1) Rolf Erik Engdahl (1) Nils Lennart Palm (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Carl Gunnar Folke Edblom (1) Gary Michael Matheny (1) Björn Anders Larsson (1) Frank Sture Werner (1) Lars Ove Bäckström (1) Sture Kjell Roger Ölund (1) Per Johan Anders Roos (1) Helena Rebecca Hesselman Larsson (1) Pär Ola Grane (1) Linda Christina Marie Blom (1) Jens Peter Eriksson (1) Kerstin Marianne Lenger (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Paul Henrik Toll (1) Börje Kennerth Svensson (1) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (1) Catharina Elisabeth Lagerstam (1) Nils Pontus Larsson Bergman (1) Lars-Göran Falkeskog (1) Jörgen Blakstad (1) Erik Gustaf Reuterskiöld (1) Marie Kristina Gabrielsson (1) Bernt Ivar Karlsson (1) Bernt Gunnar Nordin (1) Olof Mattias Wästberg (1) Stig Åke Farman Lindén (1) Nils Gunno Rydberg (1) Ulla Margareta Rhodén (1) Ina Madeleine Engström Kling (1) Lars Olof Jakobsson (1) Lena Maria Wenngren (1) Eva Katarina Wredmark (1) Lars-Åke Anders Folkmer (1) Klaus-Erik Magnus Landare (1) Hans Johan Föhr (1) Johanna Louise Sofia Hesselman (1) Anders Carl-Johan Johansson (1) Per Jonas Östlund (1) Bo Torsten Nilsson (1) Carl Erik Anders von Schéele (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans Gustaf Mathias Heuman (1) Bengt Arvid Carlberg (1) Arne Lennart Anders Paulsson (1) Sten Nils Gösta Widén (1) Ingrid Charlotte Önnestedt (1) Ulf Robert Wallén (1) Jan Mikael Tholin (1) August Axel Fredrik F Trolle-Löwen (1) Lena Margareta Billing (1) Ulf Adolf Roger Dinkelspiel (1) Sven Erik Ove Petersson (1) Kerstin Marianne Haaster (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) Börje Torbjörn Haglund (1) Per-Gustaf Gustafsson (1) Hans Åke Rosendal (1) Jan Gregor Råssjö (1) Hans Göran Raspe (1) Lars Staffan Grefbäck (1) Urban Tor Erik Johansson (1) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (1) Per-Ola Anders Eriksson (1) Per Thomas Holm (1) Jimmy Mattias Bodum (1) Carl Johan Månsson (1) Alf Stefan Zetterström (1) Åsa Marie Aurora Simonsson Lönegren (1) Karl Bo Stefan Nilsson (1) Johan Mikael Gustafsson (1) Richard Bertil Edward Montgomery (1) Sven Jörgen Rexö (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (77p) Jan Henrik Fredrik Björk (76p) Jens Peter Eriksson (73p) Ulf Göran Westerberg (65p) Lars Ove Bäckström (63p) Carl Fredrik Palm (63p) Paul Henrik Toll (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) Nils Pontus Larsson Bergman (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Börje Kennerth Svensson (49p) Per Jonas Östlund (49p) Richard Bertil Edward Montgomery (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Per Anders Kindstedt (48p) Frank Sture Werner (47p) Catharina Elisabeth Lagerstam (47p) Olof Mattias Wästberg (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Arne Lennart Anders Paulsson (45p) Ulf Robert Wallén (45p) Per-Olof Lennart Andersson (45p) Carl Gunnar Folke Edblom (42p) Margareta Wennerström (42p) Lars-Göran Falkeskog (42p) Bengt Arvid Carlberg (42p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Jan Mikael Tholin (41p) Kjell Johan Uno Hedman (39p) Björn Anders Larsson (38p) Björn Erik Ordell (38p) Kurt Göran Abrahamsson (38p) Per Thomas Andreas Dansk (37p) Åsa Marie Aurora Simonsson Lönegren (37p) Marie Kristina Gabrielsson (36p) Kent Erland Jonsson (35p) Jan Ove Gustavsson (35p) Johan Mikael Gustafsson (35p) Carl Erik Anders von Schéele (34p) Per Thomas Holm (34p) Alf Stefan Zetterström (34p) Gösta Sigurd Auoja (33p) Anders Carl-Johan Johansson (32p) Bertil Gunnar Johansson (31p) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (31p) Hans Gustaf Mathias Heuman (31p) Jan Gregor Råssjö (31p) Evelyn Anna-Lena Eriksson (30p) Rolf Anders Henningsson (28p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Lise-Lott Marie Tholin (24p) Jimmy Mattias Bodum (24p) Per Anders Frennberg (23p) Nils Lennart Palm (23p) Per Johan Anders Roos (23p) Linda Christina Marie Blom (23p) Bernt Gunnar Nordin (23p) Lena Maria Wenngren (23p) Lars-Åke Anders Folkmer (23p) Hans Johan Föhr (23p) Sten Nils Gösta Widén (23p) Kerstin Marianne Haaster (23p) Hans Åke Rosendal (23p) Per-Uno Svensson (21p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Jörgen Blakstad (21p) Erik Gustaf Reuterskiöld (21p) Tage Anders Auoja (21p) Ulf Adolf Roger Dinkelspiel (21p) Per-Ola Anders Eriksson (21p) Lars Eggertz (20p) Karl Bertil Andersson (20p) Bernt Ivar Karlsson (20p) Stig Åke Farman Lindén (20p) Lars Olof Jakobsson (20p) Ingrid Charlotte Önnestedt (20p) August Axel Fredrik F Trolle-Löwen (20p) Lena Margareta Billing (20p) Börje Torbjörn Haglund (20p) Per-Olof Smedberg (20p) Per Martin Viktor By (17p) Eva Katarina Wredmark (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (17p) Per Morgan Sandström (16p) Johan Fredrik Axel Eklund (16p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Gary Michael Matheny (15p) Sture Kjell Roger Ölund (15p) Pär Ola Grane (15p) Klaus-Erik Magnus Landare (15p) Sven Erik Ove Petersson (15p) Jack Peter Wangenheim (15p) Truls Olof Ganelius (14p) Bengt Gunnar Fröander (14p) Sven Jörgen Rexö (14p) Helena Rebecca Hesselman Larsson (13p) Johanna Louise Sofia Hesselman (13p) Kerstin Marianne Lenger (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Urban Tor Erik Johansson (11p) Carl Johan Månsson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.