Anna Hesselman (18p)

Kvinna, Född: 1954
Roller

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Kent Erland Jonsson (4) Jack Peter Wangenheim (4) Per Anders Frennberg (3) Per Thomas Andreas Dansk (3) Per Morgan Sandström (3) Evelyn Anna-Lena Eriksson (3) Bengt Gunnar Fröander (3) Per Anders Kindstedt (3) Carl Fredrik Palm (3) Björn Erik Ordell (3) Jan Ove Gustavsson (3) Tage Anders Auoja (3) Jan Henrik Fredrik Björk (3) Lena Irene Larsson (3) Ulf Göran Westerberg (3) Johan Fredrik Axel Eklund (3) Kjell Johan Uno Hedman (2) Margareta Wennerström (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Kjell Ingemar Stillman (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Per-Olof Lennart Andersson (2) Patrik Birger Liljedahl (2) Gösta Sigurd Auoja (2) Sven Jörgen Rexö (1) Rolf Anders Henningsson (1) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (1) Truls Olof Ganelius (1) Rolf Erik Engdahl (1) Nils Lennart Palm (1) Lise-Lott Marie Tholin (1) Gary Michael Matheny (1) Björn Anders Larsson (1) Olof Carl Sjöström (1) Sture Kjell Roger Ölund (1) Per Johan Anders Roos (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Pär Ola Grane (1) Linda Christina Marie Blom (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) Jens Peter Eriksson (1) Kerstin Marianne Lenger (1) Eva Christina Asséus Sylvén (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Johanna Louise S Hesselman Larsson (1) Börje Kennerth Svensson (1) Maria Therese Andersson (1) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (1) Kurt Göran Abrahamsson (1) Nils Pontus Larsson Bergman (1) Bernt Gunnar Nordin (1) Lars-Göran Falkeskog (1) Nils Gunno Rydberg (1) Ulla Margareta Rhodén (1) Marie Kristina Gabrielsson (1) Lena Maria Wenngren (1) Olof Mattias Wästberg (1) Klaus-Erik Magnus Landare (1) Hans Johan Föhr (1) Ina Madeleine Engström Kling (1) Per Jonas Östlund (1) Bo Torsten Nilsson (1) Frank Sture Werner (1) Carl Erik Anders von Schéele (1) Karl Stefan Andersson (1) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (1) Bengt Arvid Carlberg (1) Arne Lennart Anders Paulsson (1) Carl Johan Månsson (1) Anna Camilla Biström (1) Ulf Robert Wallén (1) Sven Erik Ove Petersson (1) Kerstin Marianne Haaster (1) Jan Mikael Tholin (1) Per-Gustaf Gustafsson (1) Hans Åke Rosendal (1) Lena Margareta Billing (1) Lars Staffan Grefbäck (1) Urban Tor Erik Johansson (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) Per Thomas Holm (1) Jimmy Mattias Bodum (1) Jan Gregor Råssjö (1) Alf Stefan Zetterström (1) Eva Katarina Wredmark (1) Karl Bo Stefan Nilsson (1) Johan Mikael Gustafsson (1) Helena Rebecca Hesselman Larsson (1) Marianne Elisabeth Runsvik (1) Per-Olof Smedberg (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Palm (77p) Kent Erland Jonsson (75p) Jens Peter Eriksson (73p) Olof Carl Sjöström (71p) Jan Henrik Fredrik Björk (68p) Nils Pontus Larsson Bergman (59p) Per Thomas Andreas Dansk (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Ulf Bertil Folke Pettersson (52p) Anna Camilla Biström (51p) Elin Sofia Gyllenqvist (51p) Maria Therese Andersson (50p) Per Anders Kindstedt (50p) Per Jonas Östlund (50p) Marianne Elisabeth Runsvik (50p) Börje Kennerth Svensson (49p) Olof Mattias Wästberg (47p) Frank Sture Werner (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Arne Lennart Anders Paulsson (45p) Ulf Robert Wallén (45p) Per-Olof Lennart Andersson (45p) Lars-Göran Falkeskog (43p) Margareta Wennerström (42p) Bengt Arvid Carlberg (42p) Jan Mikael Tholin (42p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Kjell Johan Uno Hedman (39p) Björn Anders Larsson (38p) Bertil Gunnar Johansson (38p) Kurt Göran Abrahamsson (38p) Björn Erik Ordell (38p) Jan Gregor Råssjö (38p) Evelyn Anna-Lena Eriksson (35p) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (35p) Jan Ove Gustavsson (35p) Marie Kristina Gabrielsson (34p) Per Thomas Holm (34p) Alf Stefan Zetterström (34p) Carl Erik Anders von Schéele (33p) Johan Mikael Gustafsson (33p) Gösta Sigurd Auoja (33p) Kerstin Maria Ann-Gerd Auoja (29p) Rolf Anders Henningsson (28p) Urban Tor Erik Johansson (28p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) Truls Olof Ganelius (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Lise-Lott Marie Tholin (24p) Jimmy Mattias Bodum (24p) Per Anders Frennberg (23p) Nils Lennart Palm (23p) Per Johan Anders Roos (23p) Linda Christina Marie Blom (23p) Bernt Gunnar Nordin (23p) Lena Maria Wenngren (23p) Hans Johan Föhr (23p) Kerstin Marianne Haaster (23p) Hans Åke Rosendal (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Tage Anders Auoja (21p) Lena Margareta Billing (20p) Per-Olof Smedberg (20p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Carl Johan Månsson (17p) Johan Fredrik Axel Eklund (17p) Eva Katarina Wredmark (17p) Sven Jörgen Rexö (16p) Per Morgan Sandström (16p) Gary Michael Matheny (15p) Sture Kjell Roger Ölund (15p) Pär Ola Grane (15p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Klaus-Erik Magnus Landare (15p) Sven Erik Ove Petersson (15p) Jack Peter Wangenheim (15p) Johanna Louise S Hesselman Larsson (13p) Helena Rebecca Hesselman Larsson (13p) Karl Bo Stefan Nilsson (12p) Kerstin Marianne Lenger (11p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Ulf Göran Westerberg (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.