Lars Ragnar Söderqvist (50p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Ulf Håkan Blommé (15) Nils David Alexander Hagberg (11) Kurt Åke Jofs (9) Bo Henrik Johansson (9) Lars Andreas Nordberg (6) Bill Arne Kronqvist (6) Anthony Emanuel Jan Krystek (5) Erik Mattias Örnulf (4) Caroline Linnea Olausson (4) Ulf Bertil Folke Pettersson (4) Bengt Anders Sundin (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Bert Ola Christian Olofsson (3) Karl Gunnar Henning Johansson (3) Johan Erik Ivar Hessius (3) Max Rainer Björkbom (3) Björn Hjalmar Flink (3) Karin Gunilla Persson (3) Eva Margareta Eljans (3) Lars Johan Linder-Aronson (3) Jan Martin Tufvesson (3) Bo Gunnar Falk (3) Per Ludvig Nilsson (3) Mats Gösta Valentin Efraimsson (3) Charles Bengt Erik Andersson (3) Mats Peter Hederos (3) (3) Jan Christer Olofsson (2) Lars Helge Granholm (2) Ann-Charlotte Maria Jofs (2) Lennart Arne Sten (2) (2) Leif Peter Arvid Mettävainio (2) Göran Bengtsson (2) Svante Axel Jerker Sjöqvist (2) Eric Mattias Lundström (2) Johan Ingemar Sund (2) Per Bertil Bragée (2) Lennart Martin Feldt (2) Maria Patricia Jonsell (2) Alexandra A E K Jaktelius Ferm (2) Johan Ulf Roseen (2) Assur Badur (2) Hans Eric Enocson (2) Kjell Thomas Svensson (2) Frank Roseen (2) Sara Kristina Sofia Söderqvist (2) Klas van Lienden (2) Jan Magnus Meyer (2) Johan Henrik Tengelin (2) Mats Kristian Eklund (2) Charlotte Catrine Holmstrand (2) Pontus Lennart Sundin (2) Stefan Helge Ruud (2) Bo Jan Ragnar Thomaeus (2) Annika Malin Feldt (2) Nils Johan Henrik Grenefalk (2) Lars Erik Lindberg (2) Rolf Axel Lindskog (2) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (2) Gunilla Kristina Westberg Sjögren (2) (2) Erik Gunnar Liljedahl (2) Anita Helena Berggren (2) (2) Thomas Martin Lindström (2) Jan Fredrik Edvardsson (2) Karmen Kristine Bergholcs (2) Åsa Anita Dahlgren (2) Hans Tomas Beck (2) Johanna Maria Blom (2) Henrik Karl Nilsson (2) Bo Stefan Carlsson (2) (2) Anna Nicolina Hallerby (2) Britt Svea Cecilia Nordén (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Sven Per Björn Aspling (1) Thure Peder Holmström (1) Kjell Jörgen Nilsson (1) Ruth Inger Lenita Tegelind (1) Lars Anders Larsson (1) Nils Björn Allan Fröling (1) Per Anders Sundström (1) Susanne Margareta Fransson (1) Dag Peter Zetterling (1) Nils Thomas Gustavsson (1) Bengt John Astergren (1) (1) Marianne Kjellberg (1) Ulf Jörgen Berglund (1) Bert Sune Ingemar Kihlgren (1) Britt-Marie Winther (1) Agneta Eriksson (1) Malin Cecilia Markman (1) Karl Sören Thunström (1) Johan Richard Kaijser (1) Mats Torgny Andersson (1) (1) Karl Jörgen Östher (1) Lars Tommy Andreas Israelsson (1) Lars Mikael Edman (1) Lars Åke Hardell (1) Agneta Ingeborg Susanna Jaktland (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Siv Elisabet Svensson (1) Hans Ivar Krister Finnsson (1) Eva Maria Olofsson Linder (1) Björn Joakim Armgren (1) Magnus Eric Henrik Hagerborn (1) Ann Helen Lundmark (1) (1) Christina Liljeqvist (1) Sven Torbjörn Larsson (1) Klas Håkan Lars Hökerberg (1) Jan Torsten Rundkvist (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Mats Karl Johan Gunnarsson (1) Bengt David Harry Kjell (1) Hans Göran Nordström (1) Åke Sven-Erik Hansson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Per Gunnar Sundström (1) Patric Andreas Olivero (1) Johan Patrik Robertsson (1) Nils Ingvar Jensen (1) Alfred Henrik Wetzenstein (1) Alf Rickard Larsson (1) Jan Totte Dahlin (1) Jonny Eugén Jensen (1) Ulf Patrik Schöldström (1) Lars Olof Forsberg (1) (1) Torsten Mauritz Lavett (1) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (1) Anna Kristina Persson (1) Ingegerd Birgitta Ljungberg (1) Ivan Mikael Larsson (1) Stefano Patrizio Vigolo (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Harry Kjell (96p) Kurt Åke Jofs (93p) Jan Magnus Meyer (90p) Per Anders Sundström (89p) Frank Roseen (89p) Siv Elisabet Svensson (85p) Lars Johan Linder-Aronson (84p) Nils Björn Allan Fröling (77p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Johan Erik Ivar Hessius (69p) (67p) Mats Peter Hederos (67p) Jan Christer Olofsson (66p) (66p) Mats Gösta Valentin Efraimsson (65p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) (59p) Lennart Arne Sten (58p) Per Bertil Bragée (56p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) Eric Mattias Lundström (54p) Hans Ivar Krister Finnsson (54p) Ulf Jörgen Berglund (53p) Lennart Martin Feldt (52p) Lars Åke Hardell (52p) Johan Henrik Tengelin (52p) Stefan Helge Ruud (51p) Annika Malin Feldt (51p) Bert Ola Christian Olofsson (50p) Hans Eric Enocson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Bo Gunnar Falk (50p) Bengt Anders Sundin (49p) Lars Anders Larsson (49p) Bill Arne Kronqvist (49p) Karin Gunilla Persson (49p) Assur Badur (49p) Jan Martin Tufvesson (49p) Per Ludvig Nilsson (49p) Charles Bengt Erik Andersson (49p) (49p) (49p) Göran Bengtsson (45p) (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Mats Kristian Eklund (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Hans Tomas Beck (44p) Åke Sven-Erik Hansson (43p) Nils Thomas Gustavsson (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Lars Tommy Andreas Israelsson (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Nils Ingvar Jensen (40p) Jonny Eugén Jensen (40p) Kjell Thomas Svensson (38p) Alf Rickard Larsson (38p) Ulf Håkan Blommé (37p) Erik Mattias Örnulf (37p) Max Rainer Björkbom (37p) Maria Patricia Jonsell (37p) Malin Cecilia Markman (37p) Alexandra A E K Jaktelius Ferm (37p) Pontus Lennart Sundin (37p) Bo Jan Ragnar Thomaeus (37p) Nils Johan Henrik Grenefalk (37p) Lars Erik Lindberg (37p) Mats Karl Johan Gunnarsson (37p) Caroline Linnea Olausson (37p) Henrik Karl Nilsson (37p) Anthony Emanuel Jan Krystek (37p) Anna Nicolina Hallerby (37p) Stefano Patrizio Vigolo (37p) Ivan Mikael Larsson (36p) Klas Håkan Lars Hökerberg (35p) Magnus Eric Henrik Hagerborn (33p) Susanne Margareta Fransson (32p) Lars Andreas Nordberg (31p) Svante Axel Jerker Sjöqvist (30p) Bert Sune Ingemar Kihlgren (30p) Gunilla Kristina Westberg Sjögren (29p) Bo Henrik Johansson (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Leif Peter Arvid Mettävainio (26p) (26p) Lars Helge Granholm (24p) Kjell Jörgen Nilsson (24p) Dag Peter Zetterling (24p) Johan Patrik Robertsson (24p) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (24p) Britt-Marie Winther (23p) Agneta Ingeborg Susanna Jaktland (23p) Jan Fredrik Edvardsson (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (21p) Per Gunnar Sundström (21p) Ann Helen Lundmark (20p) Åsa Anita Dahlgren (20p) Bengt John Astergren (19p) Johan Ingemar Sund (19p) Karl Jörgen Östher (19p) Patric Andreas Olivero (19p) Ann-Charlotte Maria Jofs (18p) (18p) Karl Gunnar Henning Johansson (18p) Lars Mikael Edman (18p) Björn Joakim Armgren (18p) Johan Ulf Roseen (17p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Mats Torgny Andersson (15p) Sara Kristina Sofia Söderqvist (15p) Britt Svea Cecilia Nordén (14p) Agneta Eriksson (14p) (14p) Jan Torsten Rundkvist (14p) Torsten Mauritz Lavett (14p) Johanna Maria Blom (14p) Eva Maria Olofsson Linder (12p) Erik Gunnar Liljedahl (12p) Alfred Henrik Wetzenstein (12p) Hans Göran Nordström (11p) Ulf Patrik Schöldström (11p) Rolf Axel Lindskog (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.