Leif Rune Thomas Falk (49p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Leif John Michael Pettersson (52) Anders Sture Kriström (44) Jonas Fredrik Karlsson (40) Bernt Emil Mikael Park (37) Anna Elisabeth Tengberg (15) Lars Örjan Rystedt (9) Kurt Göran Lennart Johansson (7) Anita Helena Berggren (4) Jan Jörgen Nilsson (4) Eva Margareta Eljans (4) Anna Kristina Björkroth (4) Lars Erik Hakon Henriksson (4) Anders Gustaf Olof Lagerlund (3) Knut Jan-Ove Brandt (3) Tomas Peter Olsson (3) Christine Helena Knutsson (2) Inger Maria Semberg (2) Eva Charlotte Severin (2) Hans Göran Nordström (2) Inger Margareta Dahle (2) Jan Krister Odelstam (2) Anna Maria Helena Kadfors (2) Jonas Spangenberg (2) Anders Viktor Borgs (2) Sofia Cecilia Fasth (2) (2) Per Jonas Eriksson (2) Lars Bertil Egard Chrintz-Gath (2) Sven Per Björn Aspling (2) Stefan Alexander Olofson (2) Gösta Johan Bertil Backmark (1) Dag Mauritz George Pettersson (1) William Sloan Wobbeking (1) Björn Olof Mattsson (1) Johan Peter Söderström (1) Malin Viveka Agneta Olsson (1) Carl Leif-Göran Stridh (1) Hans Jörgen Ekelöw (1) Leif Håkan Johansson (1) Claes-Orvar Jönehall (1) Per Johan Ellerstedt (1) Bengt-Åke Ingemar Bengtsson (1) Lena Ingegärd Eriksson (1) Per Johan Büchel (1) Torbjörn Gösta Persson (1) Nina Camilla Svennungsson (1) Rauno Anders Kupsu (1) Anders Malte Danielsson (1) Hans Fredrik Edman (1) Bert Thomas Heinegård (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Pierre Stefan Olofsson (1) Jacob Bertil H:son Annehed (1) Lars Joakim Thilstedt (1) Lars Allan Joakim Söderström (1) Anders Olof Linusson (1) Anders Gunnar Behring (1) Lars Gunnar Gunnarsson (1) Ivan Thomas Bäckegren (1) Lars Stefan Rydström (1) Kjell Alvar Michael Gustafsson (1) Sven Johan Michael Johansson (1) Annika Marie Lerntoft (1) Tomas Kaj Ringdahl (1) Magnus Elis Händén (1) Eva Elisabeth André (1) Gerda Maria Lovisa Wiklund (1) Håkan Björn Ingemar Stenström (1) Simon de Chateau (1) Peter Henrik Skott (1) Lars Johan Söderström (1) Karl Peter Bergh (1) Pierre Robert Börjesson (1) Margreth Elisabet Eriksson (1) Leif Paul Fuxin (1) Gunni Britt L Bjärkeson Johansson (1) Carl Michael Malm (1) Lars Valter Bäckegren (1) Mats William Williamson (1) Lars Peter Magnus Thörnblad (1) Erik Martin Ahlström (1) Rolf Martin Severinsson (1) Johan Anders Henriksson (1) Ann-Marie Inez Hedbeck (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Jörgen Ekelöw (86p) Simon de Chateau (85p) Rauno Anders Kupsu (82p) Pierre Stefan Olofsson (79p) Ann-Marie Inez Hedbeck (79p) Sofia Cecilia Fasth (77p) Lars Joakim Thilstedt (73p) Lars Allan Joakim Söderström (67p) Johan Peter Söderström (65p) Torbjörn Gösta Persson (65p) Lars Johan Söderström (65p) Jan Krister Odelstam (63p) Anita Helena Berggren (62p) (62p) Inger Maria Semberg (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Tomas Kaj Ringdahl (58p) William Sloan Wobbeking (51p) Jacob Bertil H:son Annehed (51p) Peter Henrik Skott (50p) Mats William Williamson (50p) Leif John Michael Pettersson (49p) Bernt Emil Mikael Park (49p) Johan Anders Henriksson (49p) Eva Elisabeth André (47p) Per Johan Ellerstedt (44p) Jonas Spangenberg (41p) Erik Martin Ahlström (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Malin Viveka Agneta Olsson (37p) Lars Bertil Egard Chrintz-Gath (37p) Stefan Alexander Olofson (37p) Jonas Fredrik Karlsson (33p) Carl Michael Malm (33p) Bengt-Åke Ingemar Bengtsson (30p) Lars Stefan Rydström (28p) Pierre Robert Börjesson (28p) Anna Elisabeth Tengberg (27p) Lars Örjan Rystedt (27p) Lars Erik Hakon Henriksson (26p) Björn Olof Mattsson (25p) Håkan Björn Ingemar Stenström (25p) Christine Helena Knutsson (23p) Per Johan Büchel (23p) Anna Kristina Björkroth (23p) Margreth Elisabet Eriksson (22p) Lars Peter Magnus Thörnblad (22p) Anders Gustaf Olof Lagerlund (21p) Tomas Peter Olsson (21p) Anders Gunnar Behring (20p) Eva Charlotte Severin (19p) Anna Maria Helena Kadfors (17p) Lars Gunnar Gunnarsson (16p) Anders Sture Kriström (16p) Gösta Johan Bertil Backmark (15p) Kurt Göran Lennart Johansson (14p) Kjell Alvar Michael Gustafsson (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Hans Fredrik Edman (12p) Sven Johan Michael Johansson (12p) Hans Göran Nordström (11p) Knut Jan-Ove Brandt (10p) Carl Leif-Göran Stridh (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.