Urban Stig Peter Edenström (68p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
John Fredrik Jonsson (7) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (7) Johan Anders Lundkvist (7) Per Johan Bergman (7) Hans Rikard Henriksson (6) Sven Magnus Fredmer (6) Jan Fredrik Mikael Lövgren (5) Per Urban Edenström (5) Petra Maria Helena Scharin (5) Johan Fredrik Edenström (4) Anders Uno Lönnqvist (4) Niklas Peter Edenström (4) Lars Håkan Johansson (4) Johan Richard Kaijser (4) Mikael Westin (3) Tony Andreas Hatzigeorgiou (3) Daniel Jonatan Kraft (3) Risto Uolevi Silander (3) Ulla Margareta Björk (2) Charlotte Anna Maria Erkhammar (2) Millan Carina Åkerström (2) Jan Krister Odelstam (2) Anna Margaretha König Jerlmyr (2) Frida Karolina Berglund (2) Eva Louise M Erlandsson Slorach (2) KERSTIN ELISABET MAXE (2) Christine Mona Ulrika Rydberg (2) Max Björn Barclay (2) Johanna Theresa Sahlgren (2) Johannes Helmut Bethanis (2) Johan Emil Telander (2) Jonas Victor Wettergren (2) Ulf Göran Westerberg (2) Ingrid Anne Mari Bergman Jokio (2) Susanne Westman (2) Mats Emil Torstendahl (2) Anders Christer Böös (2) Johan Patric Dahlqvist-Sjöberg (2) Jennifer J E Hernandez Hietapakka (2) Karin Björnsdotter Wanngård (2) Lars Henrik Hedberg (2) Conny Fredric Hävrén (2) Henry Örjan Sténson (1) Klas van Lienden (1) Per Rune Stefan Lennhammer (1) Lars Magnus Wahlström (1) Matilda Eva Susanna Öberg (1) Magnus Rolf Sven Svantegård (1) Anna Maria Andersson (1) Eric Lennart Anund Johansson (1) Jonas Fredrik Lundberg (1) Ebba Kristina Bonde (1) Björn Peter Georg Lindeborg (1) Bengt Håkan Karlsson (1) Lars Anders Larsson (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Sonny Mikael Ebe (1) Björn Anders Bengtsson (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Kåre Sigvart Engebretsen (1) Ola Joakim Larsson (1) Malena Teresa Rut Jönsson (1) Jacob Magnus Philipson (1) Jan Erik Palmqvist (1) Bengt Filip Otto Truedsson (1) Karl Sören Thunström (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Halvar Folke Mattias Lötborn (1) Eric Urban Ehrling (1) Claes Börje Magnus Bengtsson (1) Per Anders Lennart Nyberg (1) Hans Evert Blom (1) Caroline Anna Ljungberg (1) (1) Jonas Henrik Granström (1) Karl Jesper Daniel Kronstrand (1) Erik Bertil Rydström (1) Sigbritt Monika Karlsson (1) Per-Olof Ragnar Söderberg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Erik Håkan Blixt (1) Eva Susanne Johansson (1) Carl Arne Kvarnström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Margaretha König Jerlmyr (91p) Karin Björnsdotter Wanngård (88p) Anders Christer Böös (84p) Per-Olof Ragnar Söderberg (73p) Anders Uno Lönnqvist (70p) Risto Uolevi Silander (69p) Johan Fredrik Edenström (68p) Jan Fredrik Mikael Lövgren (68p) Lars Håkan Johansson (68p) Lars Magnus Wahlström (65p) Jan Krister Odelstam (64p) Christine Mona Ulrika Rydberg (64p) Ingrid Anne Mari Bergman Jokio (64p) Lars Henrik Hedberg (64p) Ulla Margareta Björk (63p) Charlotte Anna Maria Erkhammar (63p) Millan Carina Åkerström (63p) Frida Karolina Berglund (63p) Eva Louise M Erlandsson Slorach (63p) Niklas Peter Edenström (63p) KERSTIN ELISABET MAXE (63p) Jacob Magnus Philipson (63p) Johannes Helmut Bethanis (63p) Karl Sören Thunström (63p) Tony Andreas Hatzigeorgiou (63p) Per Urban Edenström (63p) Mats Emil Torstendahl (63p) Per Erik Håkan Blixt (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Arne Kvarnström (59p) Björn Anders Bengtsson (56p) Per Johan Bergman (56p) Petra Maria Helena Scharin (56p) Claes Börje Magnus Bengtsson (54p) Daniel Jonatan Kraft (54p) Jonas Henrik Granström (54p) Björn Peter Georg Lindeborg (53p) Hans Rikard Henriksson (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Johan Patric Dahlqvist-Sjöberg (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Henry Örjan Sténson (50p) Per Rune Stefan Lennhammer (50p) Lars Anders Larsson (50p) John Fredrik Jonsson (50p) Bengt Filip Otto Truedsson (50p) Jonas Victor Wettergren (50p) Johan Anders Lundkvist (50p) Magnus Rolf Sven Svantegård (49p) Max Björn Barclay (49p) Karl Jesper Daniel Kronstrand (49p) Bengt Håkan Karlsson (42p) Malena Teresa Rut Jönsson (41p) Sigbritt Monika Karlsson (41p) Erik Bertil Rydström (40p) Matilda Eva Susanna Öberg (39p) (39p) Eric Urban Ehrling (38p) Mikael Westin (37p) Ebba Kristina Bonde (36p) Sonny Mikael Ebe (36p) Eric Lennart Anund Johansson (32p) Caroline Anna Ljungberg (30p) Johan Richard Kaijser (22p) Hans Kåre Sigvart Engebretsen (21p) Ola Joakim Larsson (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Jan Erik Palmqvist (18p) Per Anders Lennart Nyberg (18p) Johan Emil Telander (16p) Halvar Folke Mattias Lötborn (16p) Jennifer J E Hernandez Hietapakka (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Johanna Theresa Sahlgren (14p) Susanne Westman (14p) Ulf Göran Westerberg (10p) Anna Maria Andersson (8p) Jonas Fredrik Lundberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.