Urban Stig Peter Edenström (66p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Johan Anders Lundkvist (9) Per Johan Bergman (9) John Fredrik Jonsson (9) Hans Rikard Henriksson (8) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (8) Sven Magnus Fredmer (7) Anders Uno Lönnqvist (6) Per Urban Edenström (5) Petra Maria Helena Scharin (5) Jan Fredrik Mikael Lövgren (5) Niklas Peter Edenström (4) Tony Andreas Hatzigeorgiou (4) Lars Håkan Johansson (4) Johan Richard Kaijser (4) Johan Fredrik Edenström (4) Christine Mona Ulrika Rydberg (3) Max Björn Barclay (3) Daniel Jonatan Kraft (3) Jonas Victor Wettergren (3) Risto Uolevi Silander (3) Mikael Westin (3) Mats Emil Torstendahl (2) Ann-Christine M Heed Carlberg (2) Carl Mathias Lindroth (2) Conny Fredric Hävrén (2) Johan Emil Telander (2) Michelle Susan Hallangen (2) Ulf Göran Westerberg (2) Björn Fredrik Sjölander (2) Kent Thomas Ehrnström (2) Johanna Theresa Sahlgren (2) Anna Cecilia Brinck (2) Matilda Eva Susanna Öberg (2) Peter Sven Jönsson (2) Lars Stefan Hansson (2) Per Johan Rasmus Jonlund (2) Halvar Folke Mattias Lötborn (2) Susanne Westman (2) Anders Christer Böös (2) Charlotte Anna Maria Erkhammar (2) Jennifer J E Hernandez Hietapakka (2) Jan Krister Odelstam (2) Erik Bertil Rydström (2) Karin Björnsdotter Wanngård (2) Anna Margaretha König Jerlmyr (2) Rana Nasrindotter (2) Ola Joakim Larsson (1) Per Rune Stefan Lennhammer (1) Jacob Magnus Philipson (1) Anna Maria Andersson (1) Jonas Fredrik Lundberg (1) Eric Lennart Anund Johansson (1) Björn Peter Georg Lindeborg (1) Karl Sören Thunström (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Susanne Johansson (1) Eric Urban Ehrling (1) Per Anders Lennart Nyberg (1) Hans Evert Blom (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Malena Teresa Rut Jönsson (1) Arne Mattias Johansson (1) Bengt Filip Otto Truedsson (1) Richard Arthur Georg Engel (1) Sigbritt Monika Karlsson (1) Björn Anders Bengtsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lars Rune Wedenborn (1) Per Erik Håkan Blixt (1) Carl Arne Kvarnström (1) Henry Örjan Sténson (1) Klas van Lienden (1) Magnus Rolf Sven Svantegård (1) Omid Ashrafi (1) Ebba Kristina Bonde (1) Bengt Håkan Karlsson (1) Claes Börje Magnus Bengtsson (1) Sonny Mikael Ebe (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Kåre Sigvart Engebretsen (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Margaretha König Jerlmyr (97p) Kent Thomas Ehrnström (95p) Karin Björnsdotter Wanngård (94p) Lars Rune Wedenborn (93p) Anders Christer Böös (90p) Peter Sven Jönsson (71p) Henry Örjan Sténson (69p) Per Johan Bergman (68p) Johan Anders Lundkvist (66p) Hans Rikard Henriksson (66p) Per Erik Håkan Blixt (66p) John Fredrik Jonsson (66p) Anders Uno Lönnqvist (65p) Ulf Göran Westerberg (65p) Jan Fredrik Mikael Lövgren (63p) Jan Krister Odelstam (63p) Christine Mona Ulrika Rydberg (61p) Lars Stefan Hansson (61p) Rana Nasrindotter (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Tony Andreas Hatzigeorgiou (60p) Mats Emil Torstendahl (60p) Ann-Christine M Heed Carlberg (60p) Michelle Susan Hallangen (60p) Anna Cecilia Brinck (60p) Per Johan Rasmus Jonlund (60p) Charlotte Anna Maria Erkhammar (60p) Jacob Magnus Philipson (59p) Karl Sören Thunström (59p) Carl Arne Kvarnström (59p) Risto Uolevi Silander (59p) Niklas Peter Edenström (56p) Björn Peter Georg Lindeborg (56p) Lars Håkan Johansson (56p) Björn Anders Bengtsson (56p) Petra Maria Helena Scharin (56p) Johan Fredrik Edenström (56p) Per Urban Edenström (54p) Claes Börje Magnus Bengtsson (54p) Max Björn Barclay (51p) Magnus Rolf Sven Svantegård (51p) Bengt Filip Otto Truedsson (50p) Arne Mattias Johansson (49p) Richard Arthur Georg Engel (49p) Jonas Victor Wettergren (46p) Daniel Jonatan Kraft (45p) Per Rune Stefan Lennhammer (43p) Bengt Håkan Karlsson (42p) Eric Urban Ehrling (41p) Malena Teresa Rut Jönsson (41p) Matilda Eva Susanna Öberg (41p) Sigbritt Monika Karlsson (41p) Erik Bertil Rydström (40p) Eric Lennart Anund Johansson (39p) Ebba Kristina Bonde (39p) Mikael Westin (37p) Sonny Mikael Ebe (32p) Caroline Anna Ljungberg (28p) Omid Ashrafi (26p) Johan Richard Kaijser (22p) Hans Kåre Sigvart Engebretsen (21p) Carl Mathias Lindroth (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Per Anders Lennart Nyberg (18p) Björn Fredrik Sjölander (17p) Susanne Westman (17p) Conny Fredric Hävrén (16p) Jennifer J E Hernandez Hietapakka (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Ola Joakim Larsson (15p) Johan Emil Telander (14p) Johanna Theresa Sahlgren (14p) Halvar Folke Mattias Lötborn (14p) Anna Maria Andersson (8p) Jonas Fredrik Lundberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.