(72p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(14) Hans Erik Bjerke (13) Per Martin Bruck (11) Pär Thomas Nilsson (11) (11) (7) Nils Olof Andreas Wirén (7) Björn Mats Fredrik Benktsson Möller (7) Olof Waern (6) Stefan George Erik de Hevesy (6) Hans Hugo Andersson (6) Jan Birger Widlund (6) Karl Robert Wikholm (5) (4) (4) Karl Anders Häggström (3) (3) (3) (2) Marcus Anders Christer Johansson (2) Eva Margareta Eljans (2) Andres Lui Aulik (2) Nils Olof Sköld (2) (2) Lars Henrik Ekeblad (2) Hans Göran Nordström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Karl Eric Thomas Lind (1) Jan Rune Kristensson (1) (1) Lars Håkan Sjödin (1) Carl Jonas Svensson (1) Björn Erik Svensson (1) Bernth Ove Abrahamsson (1) Thomas Gustav Alexander Tscherning (1) (1) (1) Jan Krister Pontus Kågerman (1) Stellan Patrik Malmros (1) Hans Fredrik Warén (1) Nils Johan Gustavsson (1) Ernst Hans Tobias Åbonde (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Hans Ruben Sundström (1) (1) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (1) (1) Ann-Christin Hägglund (1) Eric Urban Ehrling (1) (1) Nils Johannes Andersen (1) Sven-Olof Anders Hed (1) Tord Isak Andersson (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) Sven Magnus Fredmer (1) Bengt Håkan Karlsson (1) (1) Sonny Mikael Ebe (1) Jörgen Skovgaard Vind (1) Karl Olof Magnus Lundgren (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Jan Olle Sandell (1) Biljana Pehrsson (1) (1) Klas Börje Theander (1) Lars Niklas Paulsson (1) (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Sven Göran Richard Forsberg (1) (1) Kent Gerhard Ribbeklint (1) Rolf Peter Haveneth (1) Karl Sören Thunström (1) Inger Margareta Dahle (1) Dan Hubert Otteryd (1) Jan Christer Olofsson (1) (1) (1) Jan Ingvar Johnsson (1) Per Ingvar Johannesson (1) Lars Anders Larsson (1) Leif Roland Lage Lilja (1) Birgitta Ann-Charlotte Andersson (1) Jan Totte Dahlin (1) (1) Leif Gunnar Skarle (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Stig Daniel Öberg (1) (1) Eva Christina Marianne Busck (1) Michael Serk (1) (1) (1) Lars Håkan Persson (1) (1) Leif Olov Åsén (1) (1) Eva Maria Gustafsson (1) Lars Magnus Eriksson (1) Karl Jörgen Lindström (1) Hans Gösta Lindblom (1) Siri Marie Hagen (1) Anita Helena Berggren (1) Peter Niclas Gillbrand (1) Peter Gustaf Lindbom (1) Jenny Maria Lif (1) Carl-Gösta Ingmar Torstensson (1) Per Erik Håkan Blixt (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Sven Mikael Granath (1) Anders Christer Fride Ström (1) Per Johan Bergman (1) Bo Agne Waldemarson (1) John Tomas Carlström (1) Svante Karl-Johan Wadman (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Thomas Gustav Alexander Tscherning (72p) Lars Håkan Sjödin (71p) Carl Jonas Svensson (71p) Jan Olle Sandell (71p) (71p) Nils Olof Sköld (71p) Stellan Patrik Malmros (70p) Ernst Hans Tobias Åbonde (70p) Sven Göran Richard Forsberg (70p) (70p) (70p) Siri Marie Hagen (70p) Ann-Christin Hägglund (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Jan Christer Olofsson (68p) Per Erik Håkan Blixt (68p) Tord Isak Andersson (67p) Svante Karl-Johan Wadman (67p) Hans Fredrik Warén (63p) Biljana Pehrsson (62p) Anita Helena Berggren (62p) (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) (61p) Peter Gustaf Lindbom (61p) (60p) (59p) Karl Sören Thunström (59p) Sven Mikael Granath (59p) Jan Krister Pontus Kågerman (58p) Jan Totte Dahlin (56p) Jan Anders Fredrik Lovén (56p) Lars Anders Larsson (55p) Per Johan Bergman (55p) Jan Birger Widlund (55p) (54p) Nils Johannes Andersen (53p) Olof Waern (53p) Dan Hubert Otteryd (52p) Jan Rune Kristensson (50p) (50p) Nils Johan Gustavsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Eva Maria Gustafsson (49p) (47p) Per Ingvar Johannesson (47p) Lars Håkan Persson (47p) (47p) Carl-Gösta Ingmar Torstensson (46p) Lars Henrik Ekeblad (45p) Lars Magnus Eriksson (45p) Peter Niclas Gillbrand (45p) Jenny Maria Lif (45p) Björn Mats Fredrik Benktsson Möller (43p) Lars Torbjörn Hultsberg (43p) Birgitta Ann-Charlotte Andersson (43p) (43p) Bengt Håkan Karlsson (42p) (42p) (41p) (41p) Bo Agne Waldemarson (41p) John Tomas Carlström (40p) (40p) Karl Eric Thomas Lind (39p) (39p) Eric Urban Ehrling (39p) Karl Olof Magnus Lundgren (39p) (38p) Per Martin Bruck (38p) (38p) (37p) Andres Lui Aulik (37p) (37p) (35p) (34p) Sonny Mikael Ebe (33p) Sven-Olof Anders Hed (32p) MATTS ARNE ROBERT ROBERTSSON (27p) Jörgen Skovgaard Vind (25p) Jan Ingvar Johnsson (25p) (24p) Karl Anders Häggström (23p) Björn Erik Svensson (22p) Leif Gunnar Skarle (20p) Nils Olof Andreas Wirén (19p) Ulf Thomas Jönsson (19p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Klas Börje Theander (17p) Leif Roland Lage Lilja (17p) Pär Thomas Nilsson (17p) Lars Niklas Paulsson (16p) Stig Daniel Öberg (16p) Karl Jörgen Lindström (16p) Bernth Ove Abrahamsson (15p) Kent Gerhard Ribbeklint (15p) Leif Olov Åsén (15p) Hans Gösta Lindblom (15p) Rolf Peter Haveneth (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Marcus Anders Christer Johansson (12p) Eva Christina Marianne Busck (11p) Michael Serk (11p) Hans Göran Nordström (11p) (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Anders Christer Fride Ström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.