(65p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Henry Oskar Stefan Svensson (9) Maria Thérese Isaksson (9) Pär Henrik Rosengren (9) Emma Magdalena Hakesjö (9) Tord Isak Andersson (9) Patrik Karl Mikael Melin (9) Eva Ann-Charlotte Bång (8) Folke Sigurd Selbenius (3) Kerstin Marita Johansson (3) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (2) Johanna Lill Kristina Allert (2) Ulf Håkan Ericsson (2) Kristina Elisabeth Lilja (2) Gunilla Kristina Åstrand Berg (2) Johan Lave Niklas Nordh (2) Lars Stig Olof Pettersson (2) Per Tore Mossberg (1) Lars Ove Höglund (1) Per Anders Roland Holm (1) Lars Anders Rhodin (1) Stig Thomas Forslund (1) Inger Britta Patriksson (1) Annemarie Gardshol (1) Bengt Peter André Claesson (1) Jan Bengt Eskil Starrsjö (1) Per Oskar Ljungberg (1) (1) Johan Gustav Lundh (1) Lars Axel Lennart Malm (1) Tim Morten Jörnsen (1) Eva Marianne Sonesson (1) Per-Erik Jornert (1) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (1) Maj Berit Pettersson (1) (1) (1) (1) Bengt Anders Hall (1) Bo Lennart Simonsson (1) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (1) (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1) (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) Karl Mikael Kromli (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) (1) Anna Marie Jonson Öberg (1) Gunborg Annette Talåsen (1) Claes Mikael Einar Livijn (1) (1) Per Jakob Osvald (1) Eric Thomas Backteman (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Karl Anders Leissner (1) (1) Lena Anna M Hummerhielm Sjölin (1) Gösta Berne Andersson (1) (1) Lars Johan Lindholm (1) Linda Marie Pettersson (1) Karoline Cecilia Rydelid (1) (1) (1) Björn Georg Nyström (1) (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Gustaf Grönberg (1) Mats Ingmar Johansson (1) (1) Joss J P L M Delissen (1) Tord Håkan Nilsson (1) Torsten Peter Svensson (1) Jan Magnus Axelsson (1) Per Rune Magnus Wilsby (1) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (1) Francoise Renée Mauricette Fouchier (1) Björn Johan Ekstedt (1) Anna-Karin Birgitta Petersson (1) (1) Per Morgan Sandström (1) Ammelie Charlotte Brorsson (1) Jenny Elisabeth Rydén (1) Per Anders Håkan Lund (1) Anders Helge Källsson (1) (1) Lars Olof Lennart Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Annemarie Gardshol (93p) Ulf Håkan Ericsson (87p) Gunilla Kristina Åstrand Berg (86p) Kristina Elisabeth Lilja (84p) Lars Johan Lindholm (84p) Sandra Elisabet Svensk (76p) Bengt Peter André Claesson (72p) (71p) Anders Helge Källsson (71p) Anna-Karin Birgitta Petersson (70p) Bengt Anders Hall (69p) Per Anders Håkan Lund (69p) Eva Ann-Charlotte Bång (63p) Tord Isak Andersson (63p) Patrik Karl Mikael Melin (63p) Johan Gustav Lundh (62p) Bo Lennart Simonsson (62p) Björn Georg Nyström (62p) Ann-Katrin Margareta Broman (61p) (57p) Lars Ove Höglund (56p) (54p) Per Anders Roland Holm (52p) Stig Thomas Forslund (52p) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (50p) (50p) Per Halvar Andreas Falkenmark (50p) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (50p) Tim Morten Jörnsen (48p) (48p) (48p) (47p) Gunborg Annette Talåsen (47p) Mats Ingmar Johansson (47p) Per Rune Magnus Wilsby (45p) Per Tore Mossberg (44p) Anna Marie Jonson Öberg (44p) (44p) (40p) (39p) (38p) Eva Marianne Sonesson (34p) Gustaf Grönberg (33p) (32p) Inger Britta Patriksson (31p) (29p) (25p) Kerstin Marita Johansson (22p) Lars Anders Rhodin (19p) Claes Mikael Einar Livijn (19p) Lena Anna M Hummerhielm Sjölin (19p) Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (18p) Helena Maria Arvidsson Älgne (18p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Ammelie Charlotte Brorsson (17p) (16p) Linda Marie Pettersson (16p) Per Morgan Sandström (16p) Lars Stig Olof Pettersson (16p) Ingrid Birgitta Ericksson (14p) Folke Sigurd Selbenius (14p) (14p) Gösta Berne Andersson (12p) Eric Thomas Backteman (10p) Joss J P L M Delissen (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.