(67p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Jonas Ebbe Nihlberg (9) Emma Magdalena Hakesjö (9) Tord Isak Andersson (9) Milen Mitkov Gentchev (9) Folke Sigurd Selbenius (2) Kerstin Marita Johansson (2) Sandra Elisabet Svensk (1) Per-Erik Jornert (1) Per Morgan Sandström (1) (1) Björn Georg Nyström (1) (1) Karoline Cecilia Rydelid (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Gunilla Kristina Åstrand Berg (1) Gustaf Grönberg (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) (1) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (1) Tord Håkan Nilsson (1) Torsten Peter Svensson (1) Jan Magnus Axelsson (1) Per Oskar Ljungberg (1) Per Jakob Osvald (1) Johan Gustav Lundh (1) Karl Anders Leissner (1) Anna-Karin Birgitta Petersson (1) Sven Martin Birgersson (1) Nils Ingvar Svensson (1) Ann Ursula Pettersson (1) (1) Anders Helge Källsson (1) Jenny Elisabeth Rydén (1) Per Tore Mossberg (1) Lars Olof Lennart Nilsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Per Anders Roland Holm (1) Lars Ove Höglund (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Mats Ingmar Johansson (1) Lars Anders Rhodin (1) Ulf Håkan Ericsson (1) Inger Britta Patriksson (1) Annemarie Gardshol (1) Bengt Peter André Claesson (1) Kristina Elisabeth Lilja (1) (1) (1) Francoise Renée Mauricette Fouchier (1) Johanna Lill Kristina Allert (1) (1) Eva Marianne Sonesson (1) (1) Linda Marie Pettersson (1) (1) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (1) Bo Lennart Simonsson (1) (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1) (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) (1) Stig Thomas Forslund (1) Karl Mikael Kromli (1) Joss J P L M Delissen (1) (1) Gunborg Annette Talåsen (1) Claes Mikael Einar Livijn (1) Johan Lave Niklas Nordh (1) (1) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (1) Lars Axel Lennart Malm (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.