(93p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(5) (5) Carl Jacob Lundblad (5) Odd Morten Falch (5) (5) Eric Gunnar Salander (3) Lars Gunnar Nordin (3) (3) Eva Kristina Lagergren (3) Carl Tomas Ekroth (3) Carl Johan Månsson (3) Björn Mikael Krasse (3) (3) Lars Georg Persson (3) Björn Kjell Winström (3) Arne Herbert Bernroth (3) Per Ivar Bodlund (3) Charles Asker (3) Daniel Konrad Mytnik (3) Maija-Liisa Sjöberg (3) (3) (3) Håkan Anders Olsson Reising (3) Bo Johan Franzén (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Henry Oskar Stefan Svensson (2) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (2) Kerstin Johanna Clason (2) Anna Camilla Ivarsdotter Wirth (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Ulf Gunnar Gunnarsson Järnberg (2) (2) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (2) Kerstin Synnöve Maria Trygg (2) Jenny Margareta Rosberg (2) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (2) Bo Peter Brannerydh (2) Lars Anders Larsson (2) Karl William Ekenfall (2) Sven Martin Ericsson (2) Hans Torsten Georg Larsson (2) Christine Margareta Ahlm (2) Ebba Kristina Tham Nordlind (2) (1) (1) (1) Rolf Tore Tolke (1) Lars Rune Wedenborn (1) (1) Kennet Mikael Carlsson (1) (1) Ingrid Viktoria Van Camp (1) Mats Rahmström (1) Zarko Djurovic (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) James Stefan Guter (1) Carl Johan Martin Wellander (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) (1) Hans Torgny Stråberg (1) (1) (1) Per Ragnar Johannes Hedström (1) Sten Erik Nelander (1) Alf Fredrik Andersson (1) Claes Palm (1) Jens Pallof Lööw (1) Jonny Mattias Hilbert (1) Hanna M Backström Eiderbrant (1) Karl Stefan Mattsson (1) (1) Per Magnus Källström (1) Ulrika Elisabeth Garbrant (1) Peter Emil Clemedtson (1) (1) Carina Elisabeth Bergfelt (1) Jonas Alrik Danielson (1) (1) Kent Gunnar Viitanen (1) (1) (1) Erik Christer Eriksson (1) Claes Herbert Levin (1) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Torgny Stråberg (96p) Kennet Mikael Carlsson (94p) Ingrid Viktoria Van Camp (94p) Claes Palm (94p) (93p) Lars Rune Wedenborn (93p) (93p) Zarko Djurovic (93p) (93p) (93p) Jonny Mattias Hilbert (93p) (93p) Jonas Alrik Danielson (93p) Mats Rahmström (92p) Hans Torsten Georg Larsson (86p) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (83p) (82p) Jenny Margareta Rosberg (79p) Peter Emil Clemedtson (78p) Daniel Konrad Mytnik (78p) Sten Erik Nelander (77p) (77p) Kent Gunnar Viitanen (76p) Erik Christer Eriksson (75p) (71p) Arne Herbert Bernroth (71p) Charles Asker (71p) (69p) Kerstin Synnöve Maria Trygg (69p) (69p) Odd Morten Falch (69p) (69p) Carl Tomas Ekroth (64p) Jens Pallof Lööw (64p) Rolf Tore Tolke (63p) (62p) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (59p) Björn Mikael Krasse (56p) Hanna M Backström Eiderbrant (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) (47p) Carl Jacob Lundblad (45p) (44p) (42p) (42p) (41p) Lars Gunnar Nordin (39p) (39p) Eva Kristina Lagergren (39p) (39p) (37p) Ulf Gunnar Gunnarsson Järnberg (35p) Claes Herbert Levin (32p) Per Ivar Bodlund (31p) James Stefan Guter (28p) Carl Johan Martin Wellander (27p) Per Magnus Källström (27p) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (27p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Karl Stefan Mattsson (19p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Per Ragnar Johannes Hedström (17p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (17p) Ulrika Elisabeth Garbrant (17p) Eric Gunnar Salander (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Maija-Liisa Sjöberg (16p) Sven Martin Ericsson (16p) Håkan Anders Olsson Reising (16p) Bo Johan Franzén (15p) Bo Peter Brannerydh (15p) Kerstin Johanna Clason (14p) Lars Georg Persson (12p) Carina Elisabeth Bergfelt (12p) Carl Johan Månsson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.