(93p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Carl Jacob Lundblad (6) Odd Morten Falch (6) (5) (5) (5) Håkan Anders Olsson Reising (3) Eric Gunnar Salander (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Lars Gunnar Nordin (3) (3) Eva Kristina Lagergren (3) Carl Tomas Ekroth (3) Carl Johan Månsson (3) Björn Mikael Krasse (3) Kerstin Johanna Clason (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) (3) Lars Georg Persson (3) Björn Kjell Winström (3) Arne Herbert Bernroth (3) Per Ivar Bodlund (3) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (3) Lars Anders Larsson (3) Charles Asker (3) Daniel Konrad Mytnik (3) Maija-Liisa Sjöberg (3) (3) (3) Ebba Kristina Tham Nordlind (2) Bo Johan Franzén (2) Henry Oskar Stefan Svensson (2) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (2) Anna Camilla Ivarsdotter Wirth (2) Ulf Gunnar Gunnarsson Järnberg (2) (2) Lars Rune Wedenborn (2) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (2) Kerstin Synnöve Maria Trygg (2) Jenny Margareta Rosberg (2) Bo Peter Brannerydh (2) Karl William Ekenfall (2) Sven Martin Ericsson (2) Hans Torsten Georg Larsson (2) Christine Margareta Ahlm (2) Leif Albert Östling (1) (1) (1) (1) Rolf Tore Tolke (1) (1) (1) Kennet Mikael Carlsson (1) (1) Kent Gunnar Viitanen (1) Ulf Peter Nyllinge (1) Zarko Djurovic (1) Helena Marie Hedblom (1) James Stefan Guter (1) Carl Johan Martin Wellander (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) (1) (1) Hans Torgny Stråberg (1) (1) Per Ragnar Johannes Hedström (1) Sten Erik Nelander (1) Alf Fredrik Andersson (1) Ingrid Viktoria Van Camp (1) Per Henrik Furhoff (1) Jonny Mattias Hilbert (1) Karl Stefan Mattsson (1) (1) Per Magnus Källström (1) (1) Ulrika Elisabeth Garbrant (1) Peter Emil Clemedtson (1) Britt Eva Marie Bredberg (1) Carina Elisabeth Bergfelt (1) Jonas Alrik Danielson (1) (1) Per Christian Johansson (1) Staffan Bohman (1) Claes Palm (1) Richard Almer Nilsson (1) Claes Herbert Levin (1) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Staffan Bohman (97p) Leif Albert Östling (96p) Hans Torgny Stråberg (96p) Kennet Mikael Carlsson (94p) Ingrid Viktoria Van Camp (94p) Claes Palm (94p) (93p) (93p) (93p) Zarko Djurovic (93p) (93p) (93p) Lars Rune Wedenborn (93p) Jonny Mattias Hilbert (93p) (93p) Britt Eva Marie Bredberg (93p) Jonas Alrik Danielson (93p) Helena Marie Hedblom (84p) Jenny Margareta Rosberg (82p) Hans Torsten Georg Larsson (81p) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (80p) Sten Erik Nelander (79p) Peter Emil Clemedtson (78p) Kent Gunnar Viitanen (77p) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (77p) Per Christian Johansson (77p) Daniel Konrad Mytnik (76p) Kerstin Synnöve Maria Trygg (75p) (73p) Arne Herbert Bernroth (73p) (71p) (71p) Odd Morten Falch (71p) (71p) (65p) (63p) (62p) Rolf Tore Tolke (61p) Richard Almer Nilsson (61p) Carl Tomas Ekroth (58p) Björn Mikael Krasse (58p) Charles Asker (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Per Henrik Furhoff (47p) (46p) (46p) (43p) Ulf Peter Nyllinge (41p) Kerstin Johanna Clason (41p) Lars Gunnar Nordin (39p) Eva Kristina Lagergren (39p) (39p) (39p) (39p) (37p) Ulrika Elisabeth Garbrant (36p) Carl Jacob Lundblad (32p) Claes Herbert Levin (32p) Per Ivar Bodlund (31p) James Stefan Guter (28p) Carl Johan Martin Wellander (27p) Per Magnus Källström (27p) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (27p) Ulf Gunnar Gunnarsson Järnberg (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Per Ragnar Johannes Hedström (19p) Karl Stefan Mattsson (19p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Carl Johan Månsson (17p) Håkan Anders Olsson Reising (16p) Eric Gunnar Salander (16p) Maija-Liisa Sjöberg (16p) Sven Martin Ericsson (16p) Bo Johan Franzén (15p) Bo Peter Brannerydh (15p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Carina Elisabeth Bergfelt (14p) Lars Georg Persson (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.