Jan Martin Gumpert (49p)

Man, Född: 1958
Rangordningen antal relationer
Eva Katarina Evertsdotter Schildt (3) Kurt Michael Karlsson (2) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (2) Gunilla Margareta Wigren Dahlin (2) Gunvor Christina Gustafsson (2) Lars Rune Wiklund (2) Torsten Alvar Bäckstrand (2) Gudrun Christina Boström Dalman (2) Per Johan Ture Samuelsson (2) John David Bertil Olow (2) Ulf Christer Malmqvist (2) Per Gustaf Ekbom (2) Bengt Karl Fredrik Widin (1) Gertrud Maria Åström (1) Sven Niclas Lindberg (1) Hermine Lisa Anna Holm (1) Miriam Elisabet Björkhem (1) Rolf Börje Attoff (1) Stig Johan Michael Levén (1) Charlotte Mathilda C von Ehrenheim (1) Björn Martin Björkholm (1) Hans Eric Karlander (1) Kristofer Alexander Gabriel Krolak (1) Lisa Marie Victoria Stensson (1) Bo Anders Skarin (1) Per Thomas Lithner (1) Hans Hugo Andersson (1) Per Göran Mattis (1) Eva Gunnilla Herdenberg (1) Jonas Henrik Forsberg (1) Hans Börje Persson (1) Harold Peter Kaiser (1) Per Gunnar Henrik Åslund (1) Karl Göran Swedin (1) Susanna Josefina Lindberg (1) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (1) Anna Sophie Mathilda V Persson (1) Sandra Lovisa R Fhager Havdelin (1) Robin Kristofer Molvin (1) Sten Ted Patrick Wachtmeister (1) Karin Annika Ahlgren Claesson (1) Lene Sandvoll Stern (1) Carl Georg Gabriel Rydbeck (1) Anette Cecilia Grönroos (1) Karin Lillian Strömberg (1) ANDERS KRISTER LÖFGREN (1) Jan Birger Widlund (1) Stephan Evert Ekström (1) Anna Kristina Englund (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Gustav Erik Ruda (1) Per Gunnar Ahlström (1) Christel Carina Marie Lindvall (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Lars Jonas Arvidsson (1) Barbro Marianne Sjöqvist (1) Per Henrik Joelsson (1) Gita Maria Rajan (1) Ola Patrik Larsson (1) Lars Viktor Wallström (1) Paul Henrik Steene (1) Carl Christian Alexander Pfeiff (1) Arne Roglar (1) Maxime Palasciano Otterstedt (1) Per Jonas Lindsjö (1) Sven Gustaf Fredrik Berg (1) Petter Brobacke (1) Olof Waern (1) Carl Gustaf Tage Sköld (1) Carl Patrik Rignell (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Malin Cecilia Markman (1) Hans Olof Andén (1) Hans Thomas Kullman (1) Bo Ingmar Jungner (1) Håkan Börje Roséen (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karin Lillian Strömberg (71p) Bo Anders Skarin (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Lars Jonas Arvidsson (64p) Per Gunnar Ahlström (59p) Stig Johan Michael Levén (58p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Sven Gustaf Fredrik Berg (58p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Per Jonas Lindsjö (56p) Paul Henrik Steene (55p) Kurt Michael Karlsson (54p) Sven Niclas Lindberg (53p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (49p) Björn Martin Björkholm (49p) Lars Rune Wiklund (49p) Carl Gustaf Tage Sköld (48p) Hans Eric Karlander (47p) Anna Sophie Mathilda V Persson (47p) Gustav Erik Ruda (47p) Carl Patrik Rignell (46p) Per Gustaf Ekbom (46p) Bengt Karl Fredrik Widin (42p) Miriam Elisabet Björkhem (42p) Eva Gunnilla Herdenberg (42p) Harold Peter Kaiser (42p) Per Gunnar Henrik Åslund (42p) Susanna Josefina Lindberg (42p) Robin Kristofer Molvin (42p) Lene Sandvoll Stern (42p) Christel Carina Marie Lindvall (42p) Per Henrik Joelsson (42p) Hans Olof Andén (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Håkan Börje Roséen (42p) Karin Annika Ahlgren Claesson (34p) Anna Kristina Englund (33p) Malin Cecilia Markman (32p) Jonas Henrik Forsberg (31p) Hans Thomas Kullman (31p) Per Thomas Lithner (28p) Arne Roglar (28p) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (23p) Torsten Alvar Bäckstrand (23p) Barbro Marianne Sjöqvist (22p) Ulf Christer Malmqvist (22p) Gunilla Margareta Wigren Dahlin (21p) Gunvor Christina Gustafsson (20p) Eva Katarina Evertsdotter Schildt (20p) Gudrun Christina Boström Dalman (20p) John David Bertil Olow (19p) Charlotte Mathilda C von Ehrenheim (18p) Stephan Evert Ekström (18p) Gertrud Maria Åström (17p) Carl Christian Alexander Pfeiff (17p) Per Göran Mattis (16p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) Kristofer Alexander Gabriel Krolak (15p) Karl Göran Swedin (14p) Sandra Lovisa R Fhager Havdelin (12p) Lars Viktor Wallström (12p) Maxime Palasciano Otterstedt (12p) Sten Ted Patrick Wachtmeister (11p) Rolf Börje Attoff (9p) Hans Börje Persson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Gita Maria Rajan (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.