Ulf Barkman (75p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Hans Pontus Erliden (11) Agneta Ingeborg Helen Barkman (10) Nils Erik Molinder (8) Björn Mikael Östblom (5) Camilla Mariette Leopoldson (5) Rolf Erik Gustafsson (4) Kjell Patrick Lundstedt (4) Niclas Bengtsson (3) Tommy Leopold Johansson (3) Stefan Åke Söderman (3) Johan Michael Isoz (3) Peter Meilgaard (3) Eva Lotta Palo (3) Lars Thomas Vissgården (3) Jan Erik Thorén (3) Malin Marianne Karlsson (2) Anna Maria Jalkenäs (2) Ulf Karl Harald Gustafsson (2) Sven Göran Birger Bylund (2) Lars Jonas Dahlström (2) Johan Georg Brandrup-Wognsen (2) Jan Fredrik Richardson (2) Leif Sonny Lundkvist (2) Johan Torsten Lindvik (2) Hans-Eric Birger Brinkborg (2) Richard Gustaf Pantzar (2) Nils Jonas Mårtensson (2) Claes Peter Thimfors (2) Marita Agnes Karin Björk (2) Stig Anders Wallqvist (2) Lars Johan Rudengren (2) Per Edvard Odgren (2) Jan Gustaf Peter Leuhusen (2) Nils Peter Åsheim (2) Irene Kristina Nordlund Jerari (2) Britt Annalill Venström (2) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Erik Johnny Sommarlund (1) Sven Bertil Evert Johansson (1) Charlotte Orvina Pantzar Huth (1) Per Agne Svenberg (1) Jörgen Fritz Rosengren (1) Petter Jan Stillström (1) Karl Stefan Andersson (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Benkt Torbjörn Rundström (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Erik Johan Uhlén (1) Nils Olof Erik Molinder (1) Gerth Allan Svensson (1) Andreas Bo Henrik Troberg (1) Åsa Marie Söderström Winberg (1) Jan Henrik Mattias Franzén (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Claes Göran Sylvén (1) Carl Fredrik Niring (1) Hans Axel Werner Risberg (1) Ivar Anders Stenport (1) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (1) Desirée Sofia Bremdal (1) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (1) Martin Erik Odqvist (1) Sven Christer Gunnarsson (1) Åke Gustav Fagerström (1) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (1) Jan Magnus Fagerström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Åsa Marie Söderström Winberg (93p) Claes Göran Sylvén (91p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (82p) Petter Jan Stillström (80p) Per Agne Svenberg (75p) Jörgen Fritz Rosengren (75p) Jan Henrik Mattias Franzén (75p) Richard Gustaf Pantzar (75p) Sven Bertil Evert Johansson (65p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Per Edvard Odgren (64p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (64p) Charlotte Orvina Pantzar Huth (63p) Gerth Allan Svensson (63p) Åke Gustav Fagerström (63p) Nils Jonas Mårtensson (59p) Hans Axel Werner Risberg (58p) Erik Johnny Sommarlund (56p) Carl Fredrik Niring (56p) Jochum Gabriel Beck-Friis (55p) Nils Erik Molinder (52p) Lars Jonas Dahlström (52p) Nils Olof Erik Molinder (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Kjell Patrick Lundstedt (52p) Sven Christer Gunnarsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (49p) Johan Georg Brandrup-Wognsen (40p) Agneta Ingeborg Helen Barkman (40p) Jan Erik Thorén (37p) Jan Magnus Fagerström (37p) Desirée Sofia Bremdal (36p) Tommy Leopold Johansson (34p) Leif Sonny Lundkvist (33p) Peter Meilgaard (33p) Lars Thomas Vissgården (33p) Ulf Karl Harald Gustafsson (32p) Sven Göran Birger Bylund (32p) Erik Johan Uhlén (32p) Hans-Eric Birger Brinkborg (32p) Lars Johan Rudengren (32p) Jan Gustaf Peter Leuhusen (32p) Nils Peter Åsheim (31p) Johan Michael Isoz (30p) Malin Marianne Karlsson (29p) Benkt Torbjörn Rundström (28p) Jan Fredrik Richardson (28p) Johan Torsten Lindvik (28p) Rolf Erik Gustafsson (28p) Irene Kristina Nordlund Jerari (28p) Britt Annalill Venström (20p) Karl Stefan Andersson (17p) Martin Erik Odqvist (17p) Camilla Mariette Leopoldson (17p) Eva Lotta Palo (16p) Ivar Anders Stenport (16p) Anna Maria Jalkenäs (14p) Stefan Åke Söderman (14p) Andreas Bo Henrik Troberg (14p) Björn Mikael Östblom (14p) Hans Pontus Erliden (14p) Niclas Bengtsson (12p) Claes Peter Thimfors (11p) Marita Agnes Karin Björk (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.