Ulf Barkman (71p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Hans Pontus Erliden (11) Agneta Ingeborg Helen Barkman (10) Nils Erik Molinder (8) Björn Mikael Östblom (5) Camilla Mariette Leopoldson (5) Rolf Erik Gustafsson (4) Kjell Patrick Lundstedt (4) Niclas Bengtsson (3) Tommy Leopold Johansson (3) Stefan Åke Söderman (3) Johan Michael Isoz (3) Peter Meilgaard (3) Eva Lotta Palo (3) Lars Thomas Vissgården (3) Jan Erik Thorén (3) Malin Marianne Karlsson (2) Anna Maria Jalkenäs (2) Jan Gustaf Peter Leuhusen (2) Nils Peter Åsheim (2) Johan Georg Brandrup-Wognsen (2) Jan Fredrik Richardson (2) Leif Sonny Lundkvist (2) Johan Torsten Lindvik (2) Ulf Karl Harald Gustafsson (2) Richard Gustaf Pantzar (2) Sven Göran Birger Bylund (2) Lars Jonas Dahlström (2) Claes Peter Thimfors (2) Marita Agnes Karin Björk (2) Lars Johan Rudengren (2) Stig Anders Wallqvist (2) Per Edvard Odgren (2) Hans-Eric Birger Brinkborg (2) Nils Jonas Mårtensson (2) Irene Kristina Nordlund Jerari (2) Britt Annalill Venström (2) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Erik Johnny Sommarlund (1) Sven Bertil Evert Johansson (1) Per Agne Svenberg (1) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (1) Jörgen Fritz Rosengren (1) Desirée Sofia Bremdal (1) Petter Jan Stillström (1) Sven Christer Gunnarsson (1) Åke Gustav Fagerström (1) Carl Fredrik Niring (1) Benkt Torbjörn Rundström (1) Erik Johan Uhlén (1) Nils Olof Erik Molinder (1) Ingrid Helene Jansbo (1) Åsa Marie Söderström Winberg (1) Charlotte Orvina Pantzar Huth (1) Jan Henrik Mattias Franzén (1) Karl Stefan Andersson (1) Claes Göran Sylvén (1) Jan Magnus Fagerström (1) Hans Axel Werner Risberg (1) Ivar Anders Stenport (1) Gerth Allan Svensson (1) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (1) Andreas Bo Henrik Troberg (1) Martin Erik Odqvist (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (1) Alexandra Camilla L Lindqvist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Åsa Marie Söderström Winberg (93p) Claes Göran Sylvén (83p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (76p) Petter Jan Stillström (74p) Per Agne Svenberg (71p) Jörgen Fritz Rosengren (71p) Jan Henrik Mattias Franzén (71p) Richard Gustaf Pantzar (71p) Nils Jonas Mårtensson (69p) Sven Bertil Evert Johansson (67p) Ingrid Helene Jansbo (65p) Charlotte Orvina Pantzar Huth (65p) Per Edvard Odgren (65p) Gerth Allan Svensson (65p) Lars Jonas Dahlström (59p) Carl Fredrik Niring (58p) Hans Axel Werner Risberg (58p) Erik Johan Uhlén (57p) Erik Johnny Sommarlund (56p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (56p) Jochum Gabriel Beck-Friis (55p) Åke Gustav Fagerström (55p) Sven Christer Gunnarsson (54p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (49p) Nils Erik Molinder (49p) Nils Olof Erik Molinder (49p) Kjell Patrick Lundstedt (49p) Johan Georg Brandrup-Wognsen (40p) Agneta Ingeborg Helen Barkman (40p) Jan Magnus Fagerström (39p) Jan Erik Thorén (37p) Desirée Sofia Bremdal (36p) Leif Sonny Lundkvist (35p) Tommy Leopold Johansson (34p) Sven Göran Birger Bylund (34p) Peter Meilgaard (33p) Lars Thomas Vissgården (33p) Jan Gustaf Peter Leuhusen (32p) Ulf Karl Harald Gustafsson (32p) Lars Johan Rudengren (32p) Hans-Eric Birger Brinkborg (32p) Nils Peter Åsheim (31p) Johan Michael Isoz (30p) Malin Marianne Karlsson (29p) Benkt Torbjörn Rundström (28p) Jan Fredrik Richardson (28p) Johan Torsten Lindvik (28p) Rolf Erik Gustafsson (28p) Irene Kristina Nordlund Jerari (28p) Britt Annalill Venström (20p) Karl Stefan Andersson (17p) Martin Erik Odqvist (17p) Camilla Mariette Leopoldson (17p) Eva Lotta Palo (16p) Ivar Anders Stenport (16p) Hans Pontus Erliden (16p) Alexandra Camilla L Lindqvist (15p) Niclas Bengtsson (14p) Anna Maria Jalkenäs (14p) Stefan Åke Söderman (14p) Björn Mikael Östblom (14p) Andreas Bo Henrik Troberg (14p) Claes Peter Thimfors (11p) Marita Agnes Karin Björk (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.