Ulf Barkman (71p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Hans Pontus Erliden (12) Agneta Ingeborg Helen Barkman (10) Nils Erik Molinder (8) Björn Mikael Östblom (5) Camilla Mariette Leopoldson (5) Jan Erik Thorén (4) Kjell Patrick Lundstedt (4) Rolf Erik Gustafsson (4) Tommy Leopold Johansson (3) Anna Maria Jalkenäs (3) Niclas Bengtsson (3) Stefan Åke Söderman (3) Peter Meilgaard (3) Johan Michael Isoz (3) Lars Thomas Vissgården (3) Eva Lotta Palo (3) Irene Kristina Nordlund Jerari (2) Britt Annalill Venström (2) Malin Marianne Karlsson (2) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (2) Per Edvard Odgren (2) Lars Johan Rudengren (2) Jan Gustaf Peter Leuhusen (2) Nils Peter Åsheim (2) Johan Georg Brandrup-Wognsen (2) Ronny Joakim Karlsson (2) Jan Fredrik Richardson (2) Leif Sonny Lundkvist (2) Johan Torsten Lindvik (2) Ulf Karl Harald Gustafsson (2) Sven Göran Birger Bylund (2) Claes Peter Thimfors (2) Marita Agnes Karin Björk (2) Stig Anders Wallqvist (2) Lena Elisabeth Isoz (2) Hans-Eric Birger Brinkborg (2) Nils Jonas Mårtensson (2) Carl-Johan Jangbratt (2) Lars Jonas Dahlström (2) Sven Christer Gunnarsson (1) Åke Gustav Fagerström (1) Claes Göran Sylvén (1) Carl Fredrik Niring (1) Anna Maria Christina Stålenbring (1) Erik Johan Uhlén (1) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Jan Eric Larson (1) Charlotte Orvina Pantzar Huth (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Anders Scharp (1) Desirée Sofia Bremdal (1) Dan Eric Larson (1) Ivar Anders Stenport (1) (1) Karl Stefan Andersson (1) Benkt Torbjörn Rundström (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (1) Hans Erik Franzén (1) Jan Magnus Fagerström (1) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (1) Hans Ove Haglund (1) Petter Jan Stillström (1) Sven Bertil Evert Johansson (1) Lars Anders Larsson (1) Johan Fredrik Markman (1) Andreas Bo Henrik Troberg (1) Andreas Nils Inge Turesson (1) Erik Johnny Sommarlund (1) (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Jerker Carl-Ivar Löfgren (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Åsa Marie Söderström Winberg (1) Richard Gustaf Pantzar (1) Jörgen Fritz Rosengren (1) Olof Johan Theodor Jeansson (1) Hans Axel Werner Risberg (1) Olof Nilsson (1) Beata Lihammar (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Hans Göran Sundstrand (1) Stig Helge Wassgren (1) Erik Johan Markman (1) Nils Olof Erik Molinder (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Åsa Marie Söderström Winberg (93p) Claes Göran Sylvén (83p) Jan Eric Larson (77p) Petter Jan Stillström (76p) Dan Eric Larson (75p) Johan Fredrik Markman (75p) Erik Johan Markman (75p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (74p) Anna Maria Christina Stålenbring (71p) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (71p) Hans Erik Franzén (71p) Jörgen Fritz Rosengren (71p) Erik Johnny Sommarlund (70p) Nils Jonas Mårtensson (69p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Per Edvard Odgren (64p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (64p) Jerker Carl-Ivar Löfgren (64p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Hans Axel Werner Risberg (64p) Åke Gustav Fagerström (63p) Richard Gustaf Pantzar (63p) Carl Fredrik Niring (61p) Sven Christer Gunnarsson (58p) Olof Johan Theodor Jeansson (58p) Lars Jonas Dahlström (58p) Charlotte Orvina Pantzar Huth (56p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Kjell Patrick Lundstedt (50p) Nils Olof Erik Molinder (50p) Nils Erik Molinder (50p) Jan Erik Thorén (49p) Jochum Gabriel Beck-Friis (48p) Per Anders Scharp (40p) Stefan Åke Söderman (40p) Agneta Ingeborg Helen Barkman (40p) Jan Magnus Fagerström (39p) Johan Georg Brandrup-Wognsen (38p) Tommy Leopold Johansson (34p) Desirée Sofia Bremdal (33p) Peter Meilgaard (33p) Leif Sonny Lundkvist (33p) Lars Thomas Vissgården (33p) Stig Helge Wassgren (33p) Jan Gustaf Peter Leuhusen (32p) (32p) Ulf Karl Harald Gustafsson (32p) Sven Göran Birger Bylund (32p) (32p) Hans-Eric Birger Brinkborg (32p) Nils Peter Åsheim (31p) Hans Göran Sundstrand (31p) Johan Michael Isoz (30p) Andreas Nils Inge Turesson (30p) Lena Elisabeth Isoz (30p) Malin Marianne Karlsson (29p) Lars Johan Rudengren (29p) Irene Kristina Nordlund Jerari (28p) Benkt Torbjörn Rundström (28p) Jan Fredrik Richardson (28p) Johan Torsten Lindvik (28p) Rolf Erik Gustafsson (25p) Karl Stefan Andersson (22p) Hans Pontus Erliden (18p) Niclas Bengtsson (17p) Olof Nilsson (17p) Andreas Bo Henrik Troberg (16p) Camilla Mariette Leopoldson (16p) Claes Peter Thimfors (16p) Eva Lotta Palo (16p) Ivar Anders Stenport (15p) Anna Maria Jalkenäs (14p) Erik Johan Uhlén (14p) Björn Mikael Östblom (14p) Marita Agnes Karin Björk (14p) Beata Lihammar (14p) Hans Ove Haglund (12p) Britt Annalill Venström (11p) Stig Anders Wallqvist (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.