Hans Bertil Haglund (47p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
John Peter Ragnar Näslund (9) Maria Kristina Nordin (9) Lars Gustaf Kylberg (9) Pyra Kerstin Maria Ring Haglund (8) Eddie Martin Runfors (6) Bo Ingemar Åkerberg (4) Per Edvard Odgren (4) Bo Kenneth Åsell (4) Sven Bertil Evert Johansson (4) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (4) Eva Marie Öhrstedt (2) Linda Marie Uddén (2) Gunnel Chatarina Tolfes (1) Marja-Terttu Elisabeth Witt (1) Karl Svante Norin (1) Oscar Julius Waldemar Haglund (1) Ann-Inger Nordkvist (1) Per Tobias Söderström (1) Matts Harald Abelin (1) Eva Christina Norin Söderström (1) Nils Robert Frishammar (1) Eva Therese Kjellberg (1) Dan Örjan Berglund (1) MARIANNE BROSJÖ (1) Rune Fredrik Jensen (1) Hans Michael Lagerbäck (1) Marian Zwier Bijl (1) Maria Thérese Isabella Odengard (1) Anders Martin Love Holmdahl (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Alf Kenneth Stjernström (1) Louise Johanna Emerentia Haglund (1) Jan Håkan Benjaminson (1) Bengt Åke Pontander (1) Carl Nicklas Norin (1) Ulf Göte Herrlin (1) Hans Christer Zaar (1) Karin Elisabeth Hammarberg (1) Azim Fatan (1) Hans David Stafberger (1) Håkan Thore Hallberg (1) Per Bengt Erik Dahlgren (1) Mazdak Eyrumlu (1) Erik Göran Mikael Strandberg (1) Sandra Jenny Carina Lindvall (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Lilian Elisabeth Norin (1) Sophie Maria Caroline Haglund (1) Ann Elisabeth Surtell (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Gunilla Suzanne Sparre (1) Bo Staffan Cherster Persson (1) Ludvig Oskar Frishammar (1) Ingela Yvonne Odengard Östlund (1) Jenny Margaretha Sjögren (1) Torbjörn Ingemar Gunnarsson (1) Maria Teresia Skjöldebrand (1) Kent Mikael Lind (1) John Stefan Bjällsjö (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ingrid Jenny Margareta Nordlund (71p) Erik Göran Mikael Strandberg (68p) Gunnel Chatarina Tolfes (64p) Per Edvard Odgren (64p) Eva Therese Kjellberg (57p) Hans Christer Zaar (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Torbjörn Ingemar Gunnarsson (52p) John Peter Ragnar Näslund (51p) Dan Örjan Berglund (46p) Maria Thérese Isabella Odengard (44p) MARIANNE BROSJÖ (43p) Pyra Kerstin Maria Ring Haglund (43p) Håkan Thore Hallberg (43p) Mazdak Eyrumlu (43p) Eddie Martin Runfors (43p) Ingela Yvonne Odengard Östlund (43p) Per Tobias Söderström (40p) John Stefan Bjällsjö (39p) Karl Svante Norin (37p) Eva Christina Norin Söderström (37p) Lilian Elisabeth Norin (37p) Kent Mikael Lind (37p) Marja-Terttu Elisabeth Witt (36p) Maria Teresia Skjöldebrand (35p) Matts Harald Abelin (34p) Ulf Göte Herrlin (33p) Maria Kristina Nordin (30p) Caroline Anna Ljungberg (30p) Nils Robert Frishammar (28p) Anders Martin Love Holmdahl (28p) Jan Håkan Benjaminson (28p) Carl Nicklas Norin (28p) Ann Elisabeth Surtell (28p) Ludvig Oskar Frishammar (28p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Per Ingvar Nordgaard (24p) Bo Staffan Cherster Persson (21p) Oscar Julius Waldemar Haglund (20p) Louise Johanna Emerentia Haglund (20p) Sophie Maria Caroline Haglund (20p) Hans David Stafberger (16p) Lars Gustaf Kylberg (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Hans Michael Lagerbäck (15p) Karin Elisabeth Hammarberg (15p) Bo Kenneth Åsell (14p) Azim Fatan (14p) Gunilla Suzanne Sparre (14p) Jenny Margaretha Sjögren (14p) Bo Ingemar Åkerberg (13p) Eva Marie Öhrstedt (13p) Marian Zwier Bijl (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.