Hans Göran Arne Hedström (36p)

Man, Född: 1957
Roller
Rangordningen antal relationer
Matts Gustaf Peter Ekman (3) Björn Stefan Dahlbo (3) Anna Åsa Pernilla Ström (2) Lars Johan Dyrefors (2) Johan Henrik Gustaf Piehl (2) Jan Anders Bäckström (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Patrik Gustav Harry Enblad (2) Marie Sussanne Sundvall (2) Johan Mattias Arnelund (2) Mats Qviberg (2) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (2) Lars Henrik Henning Larsson Bergman (2) Charlotte Catrine Holmstrand (2) Mikael König (2) Per Erik Ovrén (1) Kurt Harry Lönnström (1) Marcus Wallenberg (1) Sven Johan Gösta Barthen Hagströmer (1) Kerstin Agneta Norgren (1) Anders Per Garpered (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Jan Richard Hans Berlin (1) Catharina Elisabeth Bernstein (1) Mikael Louis Nachemson (1) Lars-Johan Blom (1) Per Gustaf Axman (1) Sven Odd Swarting (1) Per Anders Sommerlou (1) Jamie Brian Perry (1) Rolf Mikael Pauli (1) Bo Eddie Holmström (1) Nils Arne Lindman (1) Bengt Gustaf Andreas G Uller (1) Karin Elisabet Burgaz (1) Jesper Andreas Bülow (1) Björn Ragnar Björnsson (1) Caj Stenson Nackstad (1) Ann Elisabeth Hedström (1) Tor Elof Bo Beijer (1) Johan Åke Alfred Eklöw (1) Åke Maurits Malmfors (1) Lars Anders Lagerträd (1) Anna Kristina Josefin Nordlander (1) Per Erik Johan Turén (1) Lina Kristina Vestberg (1) Lars Gunnar Lindberg (1) Lars Anders Meyer (1) Thomas Erik Torsten Erséus (1) Tom Axel Rune (1) Björn Fredrik Crafoord (1) Stefan Maximilian Charette (1) Ulf Håkan Blommé (1) Mats Arne Låftman (1) Anna Agnes Maria Byström (1) Carl Gustaf Urban (1) Erik Gustav Hedström (1) Biörn Uno Riese (1) Karl Axel Kjell Svenningsson (1) Lena Susanne Håkansson (1) Dan Olof Peter Rastland (1) Carl Johan Martin Flink (1) Carina Margaretha Rosén (1) Lars Gösta Ölander (1) Annika Christina Oredsson (1) Olof Harald Mix (1) Lars Einar T Bjurström Hansson (1) Felix Christoffer Gustav Folkebo (1) Kristian D Elias Engqvist Klötz (1) Jan Åke Birgerson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marcus Wallenberg (94p) Mats Qviberg (91p) Matts Gustaf Peter Ekman (85p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Biörn Uno Riese (73p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Sven Johan Gösta Barthen Hagströmer (70p) Stefan Maximilian Charette (67p) Nils Arne Lindman (65p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Olof Harald Mix (63p) Anders Per Garpered (59p) Björn Ragnar Björnsson (59p) Karl Axel Kjell Svenningsson (57p) Mikael Louis Nachemson (55p) Anna Åsa Pernilla Ström (54p) Karin Elisabet Burgaz (51p) Felix Christoffer Gustav Folkebo (51p) Sven Odd Swarting (49p) Kurt Harry Lönnström (47p) Mikael König (47p) Ulf Håkan Blommé (41p) Per Gustaf Axman (40p) Johan Henrik Gustaf Piehl (40p) Björn Stefan Dahlbo (40p) Patrik Gustav Harry Enblad (38p) Catharina Elisabeth Bernstein (36p) Lars-Johan Blom (36p) Johan Åke Alfred Eklöw (36p) Anna Kristina Josefin Nordlander (36p) Lina Kristina Vestberg (36p) Carl Gustaf Urban (36p) Lars Henrik Henning Larsson Bergman (36p) Björn Fredrik Crafoord (33p) Åke Maurits Malmfors (30p) Bo Eddie Holmström (27p) Jan Richard Hans Berlin (26p) Tom Axel Rune (25p) Johan Mattias Arnelund (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Per Anders Sommerlou (23p) Lars Gunnar Lindberg (23p) Carl Johan Martin Flink (22p) Dan Olof Peter Rastland (21p) Lars Johan Dyrefors (17p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Lars Gösta Ölander (16p) Jan Åke Birgerson (16p) Jan Anders Bäckström (14p) Annika Christina Oredsson (14p) Carina Margaretha Rosén (11p) Jesper Andreas Bülow (10p) Ann Elisabeth Hedström (10p) Erik Gustav Hedström (10p) Per Erik Ovrén (8p) Tor Elof Bo Beijer (7p) Rolf Mikael Pauli (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.