Per Halvar Andreas Falkenmark (50p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Björn Ingmarsson Fernström (2) Lars Jesper Nilsson (2) Erik Daniel Eriksson (2) Carl Henrik Ivar Ivarsson (2) Lars Gunnar Thulin (2) Nilla Maria Rocknö (2) Peter Fredrik Einar Sundström (2) Rolf Nicklas Kullberg (2) (2) Lena Maria Almefelt (2) Kristofer Jozsef Gustav Prander (2) Arthur Thomas Georg Engel (2) Per Forsberg (2) Adam Lennart Sandberg (2) Ulf Håkan Ericsson (1) Annemarie Gardshol (1) Kristina Elisabeth Lilja (1) Anna Kristina Schavon (1) (1) Johanna Lill Kristina Allert (1) Per Göran Åke Stigenberg (1) Ulf Fredrik Martin Strömsten (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Ulf Sven Ivar Mattsson (1) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (1) Eva Jessica Ekelöf Larsson (1) (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) Hans Magnus Larsson (1) Stig Thomas Forslund (1) Joss J P L M Delissen (1) Gunborg Annette Talåsen (1) Johan Lave Niklas Nordh (1) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (1) Göran Olof Liljegren (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Louise Kristina Englund (1) Johanna Maria Strömsten (1) Mauritz Nicolaus Georg Börjeson (1) Carl Adolf Henrik Widstrand (1) Björn Georg Nyström (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Gunilla Kristina Åstrand Berg (1) Anna Margareta Jorman Falkenmark (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (1) Torsten Peter Svensson (1) Madelene Ylva Telmen (1) Per Oskar Ljungberg (1) Johan Gustav Lundh (1) Carina Elisabet Edman (1) Carl Thomas Daae (1) Kjell Magnus Kling (1) Susanne Iréne Elfving Mattsson (1) (1) Per Tore Mossberg (1) Per Anders Roland Holm (1) Mats Ingmar Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Annemarie Gardshol (93p) Ulf Håkan Ericsson (87p) Gunilla Kristina Åstrand Berg (86p) Kristina Elisabeth Lilja (84p) Sandra Elisabet Svensk (76p) Per Forsberg (73p) Ulf Sven Ivar Mattsson (65p) (65p) Björn Ingmarsson Fernström (64p) Björn Georg Nyström (62p) Johan Gustav Lundh (62p) Ann-Katrin Margareta Broman (61p) Lena Maria Almefelt (61p) Arthur Thomas Georg Engel (61p) Carl Henrik Ivar Ivarsson (53p) Kristofer Jozsef Gustav Prander (53p) Per Göran Åke Stigenberg (52p) Stig Thomas Forslund (52p) Per Anders Roland Holm (52p) Anna Kristina Schavon (51p) Madelene Ylva Telmen (51p) Adam Lennart Sandberg (51p) Hans Magnus Larsson (50p) Lars Gunnar Thulin (50p) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (50p) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (50p) Eva Jessica Ekelöf Larsson (49p) Gunborg Annette Talåsen (47p) Mats Ingmar Johansson (47p) (44p) Per Tore Mossberg (44p) Göran Olof Liljegren (42p) Louise Kristina Englund (41p) Mauritz Nicolaus Georg Börjeson (41p) Peter Fredrik Einar Sundström (35p) (32p) Ulf Fredrik Martin Strömsten (26p) Lars Jesper Nilsson (25p) Susanne Iréne Elfving Mattsson (25p) Erik Daniel Eriksson (19p) Claes Rutger Bo Nordström (19p) Helena Maria Arvidsson Älgne (18p) Carl Thomas Daae (17p) Carl Adolf Henrik Widstrand (16p) Rolf Nicklas Kullberg (16p) (16p) Carina Elisabet Edman (16p) Kjell Magnus Kling (16p) Ingrid Birgitta Ericksson (14p) Johanna Maria Strömsten (13p) Nilla Maria Rocknö (11p) Joss J P L M Delissen (8p) Anna Margareta Jorman Falkenmark (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.