Gunnar Lars-Olof Svensson (25p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Olof Andreas Rönnheden (2) Samuel Sven Bror Norburg (2) Sten Gunnar Arne Bergstrand (1) Michael Franz Cocozza (1) Lars Gunnar Blomberg (1) Ulf Magnus Michael Peterson (1) Bo Gustaf Göthman (1) Rolf Ola Wiklund (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Lars-Ola Mattias Andersson (1) Kerstin Monica Petersson (1) Ulla Susanne Ekbo (1) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (1) Alf Håkan Pettersson (1) Lennart Gustaf Jakobsson (1) Eivor Inga-Lill Larsson (1) Erik Hygrell (1) Jan Olof Pahlberg (1) Per John Lind (1) Jan Anders Nilsson (1) Lars Gustaf Gunneflo (1) Rose-Marie Lundström (1) Bo Erling Strömqvist (1) Gustav Ingemar Kihlström (1) Börje Stefan Lindskog (1) Hans Ingvar Bredberg (1) Lars Henry Åkerblom (1) Kurt Tommy Lundqvist (1) Lars-Åke Chorell (1) Hans Göran Nordström (1) Mats Olof Hilmersson (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eva Gun-Britt Mattson Börjesson (1) Carl Håkan Mauritzon (1) Håkan Emil Fohlin (1) Ingrid Catharina Högbom (1) Peter Mikael Helle (1) Mats Stefan Joakim Westfeldt (1) Ivar Peter Zell (1) Lars Christian Bergqvist (1) Bo Gunnar Jonsson (1) Carl-Viggo Johannes Östlund (1) Jesper Mikael Grünbaum (1) Tom Willy Placht (1) Henrik Bertilson Rättzén (1) Lars Ove Krister Jonsson (1) (1) Percy Allan Österström (1) Lars Niklas Larsson (1) Kjell Knut Walter Strömbäck (1) John Fredrik Stefan Holmström (1) Kristina Charlotta Gronowitz (1) Conny Tore Otteland (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Leif Gunnar Dahl (1) Jan Erik Sjöberg (1) Mats Åke Govenius (1) Nils Johan Olof Tamsen (1) Tommy Josef Grönberg (1) Carl Gustaf Olof Lagervret (1) Jan Lennart Jonsson (1) Lars Rune Artur Hasp (1) (1) Krister Nils-Olov Andersson (1) Eva Margareta Eljans (1) Harry Felix Bergman (1) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) Anita Helena Berggren (1) Peter Herman Lexenberg (1) Ricard Markus Andreas Nyberg (1) Hans Lennart Åkervall (1) Eva Katarina Hellsén Jarvin (1) Per Anders Erik Lindby (1) Elisabeth Maria Sterner (1) Robert Rolf Erik Kullgren (1) Wiggo Lars Lennart Lindgren (1) Sten Gunnar Lennart Ernstson (1) Jan Simon Gronowitz (1) Ingrid Margareta Österström (1) Nils Evald Alpman (1) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (1) Ulf Christer Sundborg (1) Johan Fredrik Råsberg (1) Sixten Olof Söder (1) Kurt Börje Leidhammar (1) Jan Valdemar Kolsby (1) Lars Martin Wahlström (1) Olof Urban Alffram (1) Ulf Gotthard Lindahl (1) Hans Erik Daniel Otto Bornefalk (1) Ernst Göran Sohlberg (1) Lars Erik Andersson (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Lars Ingvar Davidsson (1) Ernst Olof Valter Asvelius (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Lennart Åkervall (73p) Lars Ingvar Davidsson (69p) (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Sten Gunnar Arne Bergstrand (58p) Ingrid Catharina Högbom (58p) Michael Franz Cocozza (57p) Per John Lind (56p) Tommy Josef Grönberg (55p) Kjell Axel Erland Hansson (54p) Kurt Tommy Lundqvist (53p) Rolf Ola Wiklund (52p) Lars Henry Åkerblom (49p) Carl-Viggo Johannes Östlund (49p) Percy Allan Österström (49p) Eva Katarina Hellsén Jarvin (49p) Lars Christian Bergqvist (47p) Gustav Ingemar Kihlström (44p) Lars Torbjörn Hultsberg (42p) Robert Rolf Erik Kullgren (42p) Jan Anders Nilsson (41p) Lars Rune Artur Hasp (41p) Lars Gustaf Gunneflo (38p) Johan Fredrik Råsberg (38p) Håkan Emil Fohlin (37p) Henrik Bertilson Rättzén (36p) Lennart Gustaf Jakobsson (35p) Kjell Knut Walter Strömbäck (35p) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (35p) Ulf Magnus Michael Peterson (33p) Börje Stefan Lindskog (33p) Mats Stefan Joakim Westfeldt (33p) Mats Olof Hilmersson (32p) Jan Olof Pahlberg (31p) Hans Ingvar Bredberg (31p) Sven Håkan Daniel Fjelner (31p) Tom Willy Placht (29p) Samuel Sven Bror Norburg (29p) Nils Evald Alpman (29p) Lars Martin Wahlström (29p) Kristina Charlotta Gronowitz (28p) Nils Johan Olof Tamsen (28p) Jan Simon Gronowitz (28p) Sixten Olof Söder (28p) Hans Erik Daniel Otto Bornefalk (28p) Ernst Göran Sohlberg (28p) Lars Gunnar Blomberg (26p) Wiggo Lars Lennart Lindgren (26p) Lars-Åke Chorell (25p) Lars Ove Krister Jonsson (25p) Carl Gustaf Olof Lagervret (25p) Krister Nils-Olov Andersson (25p) Carl Håkan Mauritzon (24p) Jesper Mikael Grünbaum (24p) Lars Niklas Larsson (24p) Mats Åke Govenius (24p) Jan Valdemar Kolsby (24p) Ulf Gotthard Lindahl (24p) Lars Erik Andersson (24p) Ernst Olof Valter Asvelius (24p) Peter Herman Lexenberg (22p) Erik Hygrell (21p) Conny Tore Otteland (21p) Olof Urban Alffram (21p) Bo Gustaf Göthman (20p) Kerstin Monica Petersson (20p) Olof Andreas Rönnheden (20p) Harry Felix Bergman (20p) Elisabeth Maria Sterner (20p) Kurt Börje Leidhammar (20p) Ulla Susanne Ekbo (19p) Per Anders Erik Lindby (19p) Jan Erik Sjöberg (18p) Ingrid Margareta Österström (18p) Rose-Marie Lundström (16p) Peter Mikael Helle (16p) Bo Gunnar Jonsson (16p) Sten Gunnar Lennart Ernstson (16p) Alf Håkan Pettersson (14p) Leif Gunnar Dahl (14p) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Jan Lennart Jonsson (11p) Eva Gun-Britt Mattson Börjesson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.