Hans Erik Peter Hansson (36p)

Man, Född: 1955
Roller
Rangordningen antal relationer
Bo Gunnar Jonsson (37) Henri Mikael Brännström (7) Erik Andreas Karlsson (6) Camilla Mariana Sund (5) Per Göran Ivan Andersson (3) Karl Eric Håkan Lundgren (3) Per Greger Emanuel Boström (3) Bo Gustaf Axberg (2) Bo Anders Joakim Flodin (2) Per Marcus Östman (2) Ola Lennart Karlsson (2) Anna Brita Ericson (2) Yngve Lennart Lundin (2) Jan Lennart Öqvist (2) Jonas Olof Helleryd (2) Sven Arne Engvall (1) Viktor Bengt Simon Bremark (1) Anders Fredrik Lemmel (1) Julia Anna Birgitta Seglert (1) Peter Fredrik Stråhle (1) Mats Sven Gustav Björeskog (1) Maria Josefina Karlsson De Cecco (1) Vera Ingegerd Östling (1) Annika Helene Ekstedt (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Robert Einar Johansson-Garkusha (1) Alf Peter Lundberg (1) Jan Birger Widlund (1) Florence Tanya Farber (1) Anna Magdalena Bülow (1) Hans Hugo Andersson (1) Marcelo Alejandro Boudon Contreras (1) Johan Olof Cervin (1) Eva Margareta Wahlbom (1)Ökend (1) Carl Gösta Erwall (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Per Staffan Michelson (1) Charlotte Kåberg Åkerlund (1) Mattias Daniel Tomas Hoof (1) Björn Erik Svensson (1) Eva Therese Kjellberg (1) Lars Yngve Johannesson (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Carl Henrik Joakim Berglund (1) Carola Britt Therese Söberg (1) Per Stefan Veikko Jonasson (1) Stig Gösta Löf (1) Tristan Leif Krister Forsberg (1) Patrik Anders Ivar Hansén (1) Leif Arne Åkerblom (1) Niklas Peter Ekstedt (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Hans Anders Klingehed (1) Olof Waern (1) Per-Olov Thorén (1) Maria Kristina Elisabet Widmark (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Per Arne Gullbrandsson (1) Morena Dorjana Damjani (1) Thomas Pagden (1) Björn Magnus Winberg (1) Jessika Viktoria Johansson (1) Anna Karin Helene Strandkvist (1) Ulla Ingrid Birgitta Osterman (1) Dan Fredrik Svensson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Karl Fredrik Nordström (1) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (1) Hanna Maria Rexhammar (1) Ingvar Åke Carlsson (1) Stefan Ingemar Heghammar (1) Lars-Eric Palle Langvardt (1) Björn Stefan Burman (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) Inger Margareta Forsberg (1) Lisa Karin Befring Ek (1) Lennart Bertil Ekstedt (1) Eva Vanja Margareta Björeskog (1) Arne Johan Åsén (1) Peter Mikael Ekstedt (1) Carl Jonas Agrén (1) Galyna Semenchuk (1) Carina Zung-Sook Wallskog Dahlin (1) Jan Erling Ingemar Grankvist (1) Maria Gabrielle Thorén Knapp (1) Jessica Del Carmen Nunez Allendes (1) Anna Helena Bergentz Cervin (1) Margareta Katarina Gullbrandsson (1) Radoslaw Aleksandrowicz (1) Joakim Clas Pontus Bohman (1) Lars Tommy Nilsson (1) Jan Ingemar Sandström (1) Johan Evald Strandkvist (1) Peter Henrik Langvardt (1) Rauf Osterman (1) Jan Åkerlund (1) Jessica Linda Falenius (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Hans Åke Arkinger (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Stefan George Erik de Hevesy (68p) Johan Olof Cervin (60p) Eva Therese Kjellberg (57p) Anna Helena Bergentz Cervin (54p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Niklas Peter Ekstedt (43p) Björn Stefan Burman (40p) Peter Fredrik Stråhle (39p) Henri Mikael Brännström (37p) Bo Anders Joakim Flodin (36p) Camilla Mariana Sund (36p) Jonas Olof Helleryd (36p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Maria Kristina Elisabet Widmark (35p) Yngve Lennart Lundin (34p) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (31p) Anders Fredrik Lemmel (29p) Carl Henrik Joakim Berglund (29p) Viktor Bengt Simon Bremark (28p) Carl Jonas Agrén (28p) Arne Johan Åsén (27p) Per Marcus Östman (26p) Hanna Maria Rexhammar (26p) Per Greger Emanuel Boström (26p) Peter Henrik Langvardt (25p) Hans Åke Arkinger (24p) Margareta Katarina Gullbrandsson (23p) Alf Peter Lundberg (22p) Björn Erik Svensson (22p) Hans Anders Klingehed (22p) Per Arne Gullbrandsson (22p) Galyna Semenchuk (22p) Karl Eric Håkan Lundgren (22p) Jessica Linda Falenius (21p) Dan Fredrik Svensson (19p) Inger Margareta Forsberg (19p) Eva Vanja Margareta Björeskog (19p) Mats Sven Gustav Björeskog (18p) Per Göran Ivan Andersson (18p) Tristan Leif Krister Forsberg (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Johan Evald Strandkvist (18p) Sven Arne Engvall (17p) Anna Karin Helene Strandkvist (17p) Jan Erling Ingemar Grankvist (17p) Jan Åkerlund (17p) Lars Yngve Johannesson (16p) Per-Olov Thorén (16p) Karl Fredrik Nordström (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Jan Lennart Öqvist (15p) Jan Ingemar Sandström (15p) Maria Josefina Karlsson De Cecco (14p) Annika Helene Ekstedt (14p) Robert Einar Johansson-Garkusha (14p) Marcelo Alejandro Boudon Contreras (14p) Eva Margareta Wahlbom (14p)Ökend (14p) Carl Gösta Erwall (14p) Carola Britt Therese Söberg (14p) Morena Dorjana Damjani (14p) Björn Magnus Winberg (14p) Ingvar Åke Carlsson (14p) Lars-Eric Palle Langvardt (14p) Lisa Karin Befring Ek (14p) Lennart Bertil Ekstedt (14p) Peter Mikael Ekstedt (14p) Jessica Del Carmen Nunez Allendes (14p) Radoslaw Aleksandrowicz (14p) Lars Tommy Nilsson (14p) Charlotte Kåberg Åkerlund (13p) Julia Anna Birgitta Seglert (12p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Per Staffan Michelson (12p) Thomas Pagden (12p) Jessika Viktoria Johansson (12p) Bo Gunnar Jonsson (12p) Maria Gabrielle Thorén Knapp (12p) Joakim Clas Pontus Bohman (12p) Erik Andreas Karlsson (11p) Ulla Ingrid Birgitta Osterman (11p) Carina Zung-Sook Wallskog Dahlin (11p) Rauf Osterman (11p) Lars Johan Stefan Arpe (10p) Vera Ingegerd Östling (9p) Leif Arne Åkerblom (9p) Florence Tanya Farber (8p) Anna Magdalena Bülow (8p) Hans Hugo Andersson (8p) Ola Lennart Karlsson (8p) Mattias Daniel Tomas Hoof (7p) Per Stefan Veikko Jonasson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.