Hans Erik Peter Hansson (36p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Bo Gunnar Jonsson (33) Henri Mikael Brännström (8) Per Göran Ivan Andersson (6) Erik Andreas Karlsson (6) Johan Olof Cervin (5) Anna Helena Bergentz Cervin (4) Karl Eric Håkan Lundgren (4) Per Greger Emanuel Boström (3) Per Marcus Östman (3) Camilla Mariana Sund (3) Per Anders Aron Hedenlund (2) Ewa Maja Neuding (2) Britt-Marie Lindh (2) Erik Runo Lundström (2) Karl Fredrik Nordström (2) Ola Lennart Karlsson (2) Bo Gustaf Axberg (2) Yngve Lennart Lundin (2) Karin Maria af Malmborg (2) Henryk Neuding (2) Anders Ulf Nylander (2) Ann Ingrid Boström (2) Peter Henrik Langvardt (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Sven Arne Engvall (1) Jan Åkerlund (1) Bo Christer Sundell (1) Peter Fredrik Stråhle (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Sanny Carl Marcus Åslund (1) Vera Ingegerd Östling (1) Stig Gösta Löf (1) Viktor Bengt Simon Bremark (1) Marje Linnea Nordlander (1) Alf Peter Lundberg (1) Niklas Peter Ekstedt (1) Mats Sven Gustav Björeskog (1) Florence Tanya Farber (1) Bo Evert Jörgen Adrianzon (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Pedro Pérez Vento (1) Margareta Katarina Gullbrandsson (1) Carina Zung-Sook Wallskog Dahlin (1) Jan Birger Widlund (1) Lars Arvid Simon Tingman (1) Lars Tommy Nilsson (1) Jessica Del Carmen Nunez Allendes (1) Hans Hugo Andersson (1) Anders Tomas Lennart Bedinger (1) Radoslaw Aleksandrowicz (1) Joakim Clas Pontus Bohman (1) Sylvia Vainikka (1) Anne-Charlotte N M Brännström (1) Ingvar Åke Carlsson (1) Per Staffan Michelson (1) Björn Erik Svensson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Ulla Ingrid Birgitta Osterman (1) Julia Anna Birgitta Seglert (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Charlotte Kåberg Åkerlund (1) Eva Margareta Pettersson (1) Erik Peter Kullgren (1) Eva Therese Kjellberg (1) Leif Arne Åkerblom (1) Lennart Bertil Ekstedt (1) Carl Henrik Joakim Berglund (1) Leif Peter Wahlgren (1) Peter Mikael Ekstedt (1) Tristan Leif Krister Forsberg (1) Catharina Sharon Neuding (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Mattias Daniel Tomas Hoof (1) Eva Margareta Wahlbom (1) Anna Magdalena Bülow (1) Olof Waern (1) Lovisa Frida Maria Tingman (1) Anna Karin Helene Andersson (1) Marcelo Alejandro Boudon Contreras (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Inger Elisabet Gyllsdorff (1) Dan Fredrik Svensson (1)Ökend (1) Carl Gösta Erwall (1) Camilla Therese Vainikka (1) Anna Brita Ericson (1) Sara Marie Rönnblom Carlsson (1) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (1) Stefan Ingemar Heghammar (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Jan Ingemar Sandström (1) Rauf Osterman (1) Per Stefan Veikko Jonasson (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) Hanna Maria Rexhammar (1) Tony Carl Johan Lind (1) Bo Christofer Sundell (1) Eva Christina Andersson (1) Lars-Eric Palle Langvardt (1) Jessica Linda Falenius (1) Annika Helene Ekstedt (1) Inger Margareta Forsberg (1) Galyna Semenchuk (1) Eva Vanja Margareta Björeskog (1) Eivor Marianne Aringberg Laanatza (1) Per Arne Gullbrandsson (1) Carl Jonas Agrén (1) Jan Lennart Öqvist (1) Björn Magnus Winberg (1) Maria Kristina Elisabet Widmark (1) Jan Erling Ingemar Grankvist (1) Jarl Olof Fransson (1) Johan Evald Strandkvist (1) Morena Dorjana Damjani (1) Thomas Pagden (1) Hans Anders Klingehed (1) Jesper Carl Jonas Komstadius (1) Gunnar Strömblad (1) Jessika Viktoria Johansson (1) Sandra Therese Vainikka (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Stefan George Erik de Hevesy (68p) Johan Olof Cervin (60p) Eva Therese Kjellberg (57p) Jan Birger Widlund (53p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Olof Waern (51p) Gunnar Strömblad (50p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Per Marcus Östman (46p) Karl Fredrik Nordström (46p) Erik Runo Lundström (39p) Anna Helena Bergentz Cervin (37p) Henri Mikael Brännström (37p) Maria Kristina Elisabet Widmark (37p) Anne-Charlotte N M Brännström (36p) Anders Ulf Nylander (36p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Yngve Lennart Lundin (34p) Niklas Peter Ekstedt (31p) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (31p) Carl Henrik Joakim Berglund (29p) Viktor Bengt Simon Bremark (28p) Erik Peter Kullgren (28p) Carl Jonas Agrén (28p) Eva Christina Andersson (27p) Per Greger Emanuel Boström (26p) Bo Evert Jörgen Adrianzon (26p) Marcelo Alejandro Boudon Contreras (26p) Peter Henrik Langvardt (25p) Per Anders Aron Hedenlund (25p) Britt-Marie Lindh (25p) Karin Maria af Malmborg (25p) Hanna Maria Rexhammar (25p) Jan Erling Ingemar Grankvist (25p) Ann Ingrid Boström (25p) Sanny Carl Marcus Åslund (24p) Margareta Katarina Gullbrandsson (23p) Camilla Mariana Sund (23p) Karl Eric Håkan Lundgren (23p) Peter Fredrik Stråhle (22p) Alf Peter Lundberg (22p) Björn Erik Svensson (22p) Dan Fredrik Svensson (22p) Galyna Semenchuk (22p) Per Arne Gullbrandsson (22p) Jesper Carl Jonas Komstadius (22p) Bo Christer Sundell (19p) Inger Elisabet Gyllsdorff (19p) Inger Margareta Forsberg (19p) Eva Vanja Margareta Björeskog (19p) Hans Anders Klingehed (19p) Per Göran Ivan Andersson (18p) Mats Sven Gustav Björeskog (18p) Tristan Leif Krister Forsberg (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Bo Christofer Sundell (18p) Johan Evald Strandkvist (18p) Jan Åkerlund (17p) Anna Karin Helene Andersson (17p) Sven Arne Engvall (16p) Bo Gunnar Jonsson (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Lars-Eric Palle Langvardt (16p) Jessica Linda Falenius (16p) Jan Ingemar Sandström (15p) Lars Tommy Nilsson (14p) Jessica Del Carmen Nunez Allendes (14p) Radoslaw Aleksandrowicz (14p) Lennart Bertil Ekstedt (14p) Peter Mikael Ekstedt (14p) Eva Margareta Wahlbom (14p)Ökend (14p) Annika Helene Ekstedt (14p) Eivor Marianne Aringberg Laanatza (14p) Björn Magnus Winberg (14p) Morena Dorjana Damjani (14p) Charlotte Kåberg Åkerlund (13p) Lars Johan Stefan Arpe (13p) Ewa Maja Neuding (12p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Joakim Clas Pontus Bohman (12p) Per Staffan Michelson (12p) Julia Anna Birgitta Seglert (12p) Carl Gösta Erwall (12p) Henryk Neuding (12p) Erik Andreas Karlsson (12p) Thomas Pagden (12p) Jessika Viktoria Johansson (12p) Carina Zung-Sook Wallskog Dahlin (11p) Sylvia Vainikka (11p) Ulla Ingrid Birgitta Osterman (11p) Camilla Therese Vainikka (11p) Rauf Osterman (11p) Sandra Therese Vainikka (11p) Lars Arvid Simon Tingman (10p) Catharina Sharon Neuding (10p) Lovisa Frida Maria Tingman (10p) Jan Lennart Öqvist (10p) Vera Ingegerd Östling (9p) Leif Arne Åkerblom (9p) Per Stefan Veikko Jonasson (9p) Jarl Olof Fransson (9p) Marje Linnea Nordlander (8p) Florence Tanya Farber (8p) Pedro Pérez Vento (8p) Hans Hugo Andersson (8p) Leif Peter Wahlgren (8p) Ola Lennart Karlsson (8p) Anna Magdalena Bülow (8p) Mattias Daniel Tomas Hoof (7p) Ingvar Åke Carlsson (6p) Eva Margareta Pettersson (6p) Sara Marie Rönnblom Carlsson (6p) Tony Carl Johan Lind (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.