Bengt Karl Oskar Sandell (40p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Erik Ragnar Sellberg (8) Maria Madeleine Ljunggren (6) Jan Erik Palmqvist (6) Lars Göran Rune Bergander (5) Björn Carl-Otto Johnsson (5) Lars Hugo Lindén (4) Bo Peder Gyllenswärd (3) Hans Mikael Hedström (3) Kjell Olov Albin Bergman (3) Karin Anneli Madeleine Pihl (3) Kerstin Helena Karlsson (3) Roland Erik Johansson (3) Björn Mikael Östblom (3) Lars-Gunnar Nilsson (2) Hans Åke Ingemar Gustafsson (2) Knut-Anders Johan Axel Stefan Kihl (2) Bengt Tommy Olsson (1) Bo Lennart Jönsson (1) Ingrid Gunilla Dalaryd Sellberg (1) Jan-Olof Anders Boklund (1) Lennart Bengt Ove Danielsson (1) Rolf Olle Abel Lindström (1) Nils Hans Markus Åberg (1) Nils Folke Jackson (1) Björn Oscar Bergman (1) Sture Ingolf Nordmark (1) Sven Torbjörn Sjölander (1) Erik Hardy Mikael Brännström (1) Johan Jacob Börje (1) Kurt Thomas Fägerman (1) Johan Olov Månsson (1) Eva Anita Axelsson (1) Johan Ingemar Niklas Jonsson (1) Gun Elisabet Eriksson (1) Camilla Lindström Ymer (1) Sten Olof Hellgren (1) Lars Olof Wallén (1) Per-Olov Eivin Helje (1) Lars Erik Brunnström (1) John Gustav Lennart Jonsson (1) Arne Wilhelm Redelius (1) Tommy Joakim Vikström (1) Nils Johan Falk (1) Nils Börje Jonsson (1) Ulf Åke Aronsson (1) Ulla Helena Jonasson Otterskog (1) Inger Margareta Dahle (1) Nils Erik Holmberg (1) Per Johan Nilsson (1) Sture Mattias Nordmark (1) Hans Krister Ljungberg (1) Lena Kristina Stridh (1) Karl Anders Gustafson (1) Per-Erik Lundin (1) Erik Oskar Vilhelm Holmlund (1) Sven Peter Olsson (1) Hans Gunnar Stålnacke (1) Anders Edvard Boman (1) Anders Robert Göran Honkamaa (1) Lars Tomas Karlsson (1) Lars Birger Paavola (1) Tommy Bernhard Torbjörn Köhler (1) Johan Mikael Brelin (1) Stig Gunnar Jörgen Brändholm (1) Sven Jonas Viktor Egnell (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Åke Rune Bernhard Carlson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Ragnar Sellberg (81p) Lars Hugo Lindén (75p) Maria Madeleine Ljunggren (73p) Ulf Åke Aronsson (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Rolf Olle Abel Lindström (62p) Kjell Olov Albin Bergman (55p) Per Johan Nilsson (52p) Johan Olov Månsson (50p) Johan Mikael Brelin (47p) Kerstin Helena Karlsson (45p) Erik Oskar Vilhelm Holmlund (45p) Björn Carl-Otto Johnsson (45p) Eva Anita Axelsson (42p) Camilla Lindström Ymer (42p) Hans Gunnar Stålnacke (42p) Hans Krister Ljungberg (41p) Erik Hardy Mikael Brännström (39p) Nils Börje Jonsson (39p) Lars Tomas Karlsson (39p) Lars Göran Rune Bergander (38p) Per-Olov Eivin Helje (38p) Bo Lennart Jönsson (37p) Lennart Bengt Ove Danielsson (37p) Nils Folke Jackson (37p) Sven Torbjörn Sjölander (37p) Johan Jacob Börje (37p) Sten Olof Hellgren (37p) Lars Erik Brunnström (37p) Arne Wilhelm Redelius (37p) Hans Åke Ingemar Gustafsson (37p) Nils Erik Holmberg (37p) Lena Kristina Stridh (37p) Per-Erik Lundin (37p) Anders Edvard Boman (37p) Bo Peder Gyllenswärd (36p) Roland Erik Johansson (36p) Ingrid Gunilla Dalaryd Sellberg (32p) Hans Mikael Hedström (31p) Gun Elisabet Eriksson (31p) Johan Ingemar Niklas Jonsson (29p) Knut-Anders Johan Axel Stefan Kihl (29p) Åke Rune Bernhard Carlson (29p) Sture Ingolf Nordmark (27p) Sture Mattias Nordmark (27p) Nils Hans Markus Åberg (26p) John Gustav Lennart Jonsson (26p) Tommy Joakim Vikström (26p) Sven Jonas Viktor Egnell (24p) Björn Oscar Bergman (23p) Kurt Thomas Fägerman (23p) Anders Robert Göran Honkamaa (23p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Lars Birger Paavola (22p) Bengt Tommy Olsson (19p) Jan Erik Palmqvist (18p) Lars Olof Wallén (16p) Björn Mikael Östblom (14p) Sven Peter Olsson (12p) Karin Anneli Madeleine Pihl (10p) Nils Johan Falk (9p) Ulla Helena Jonasson Otterskog (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.