(52p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Olof Carl Sjöström (3) Frank Sture Werner (3) Kenny Frank Frohde (3) Olof Mattias Wästberg (3) Fredrik Reinhold Geijer (3) Håkan Albert Askenberger (3) Carl Erik Axel Hirsch (3) Simon Elias Wästberg (3) (2) Karin Gunilla Andersson (2) Bengt Michael Hertin (2) (2) Anders Gunnar Pålhed (2) (2) Anette Elisabeth Sandsjö (1) (1) Johann Hardinger (1) Nils Petter Lossius (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) (1) (1) Hanna Olofsdotter Bjurström (1) Olof Henrik Åquist (1) (1) Bo Jonas Palmgren (1) Inger Christina Widermark (1) Hans Johan Christer Fernvall (1) Olof Peter Nilsson (1) Jerker Ingemar Stridh (1) (1) (1) Berit Kristina Ehrenpohl (1) (1) Eva Marie Katarina Hansson (1) Sven-Arne Algot Gårdh (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Ernst Rune Axelsson (1) Bo Thomas Millstam (1) (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Jan Mikael Inglander (1) Sven Per Björn Aspling (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) (1) (1) Lars Uno Herman Morell (1) (1) (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) (1) (1) (1) Clas Göran Peter Argården (1) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (1) Clas Rydén (1) Anders Fredrik Pålsson (1) Lars Arne Kjellsson (1) Robert Charlton Frankland (1) Anders Stefan Bengtsson (1) Ulla Margareta Rhodén (1) Ann-Britt Nerell (1) Anders Stefan Ekström (1) Nils Stefan Hellman (1) Anders Ingemar Svensson (1) (1) (1) Freddy Mikael Claesson (1) Mats Åke Ingvar Koffner (1) (1) (1) (1) Ingr Linnéa Birgitta Hol Andersson (1) (1) Hans Gunnar Håkan Sterner (1) Ulf Thomas Jönsson (1) (1) Rolf Herman Erik Engström (1) Karin Elisabeth Lindberg (1) Edwin Lars Anders Uddfors (1) Jan Anders Wilhelm Polsten (1) Serifko Sabotic (1) Roger Ingvar Liljeström (1) Carl Anders Ekelund (1) Krister Bengt Göran Olsson (1) Björn Robert Bergström (1) Bo Millstam (1) (1) Klas Fredrik Carlsson (1) Björn Lars Olsson (1) (1) Pontus Carl-Mikael Svanström (1) Staffan Gunnar Erik Gavel (1) Eva Kristina Riben (1) Sven Mattias Lamme (1) (1) (1) Karl Sören Thunström (1) Kerstin Maria Pehrson (1) (1) Lennart Pihl (1) (1) (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(77p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) (75p) Karin Gunilla Andersson (71p) (67p) (67p) (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Karl Sören Thunström (59p) (55p) Staffan Gunnar Erik Gavel (55p) (52p) Björn Robert Bergström (51p) Klas Fredrik Carlsson (51p) Bo Jonas Palmgren (50p) Håkan Albert Askenberger (50p) (50p) Robert Charlton Frankland (50p) Pontus Carl-Mikael Svanström (50p) Anette Elisabeth Sandsjö (49p) (49p) (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Freddy Mikael Claesson (49p) (49p) (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Hanna Olofsdotter Bjurström (48p) (48p) (48p) Jan Mikael Inglander (48p) (48p) (48p) Roger Ingvar Liljeström (48p) Bo Millstam (48p) (48p) (48p) Frank Sture Werner (47p) Kenny Frank Frohde (47p) Bo Thomas Millstam (47p) Olof Mattias Wästberg (47p) (47p) Mats Åke Ingvar Koffner (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Simon Elias Wästberg (47p) (45p) (42p) (41p) Anders Stefan Bengtsson (41p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Kerstin Maria Pehrson (41p) Olof Peter Nilsson (39p) (39p) Carl Anders Ekelund (39p) (38p) (38p) Sven-Arne Algot Gårdh (37p) (37p) Lars Arne Kjellsson (37p) (37p) (36p) (36p) (36p) (35p) Anders Fredrik Pålsson (34p) Björn Lars Olsson (34p) Eva Kristina Riben (33p) Lennart Pihl (31p) Johann Hardinger (25p) Rolf Herman Erik Engström (25p) Olof Henrik Åquist (24p) Ernst Rune Axelsson (24p) (24p) Anders Ingemar Svensson (24p) Hans Gunnar Håkan Sterner (24p) Sven Mattias Lamme (23p) (23p) Fredrik Reinhold Geijer (22p) Karin Elisabeth Lindberg (22p) Ingr Linnéa Birgitta Hol Andersson (21p) Jan Anders Wilhelm Polsten (21p) Nils Petter Lossius (18p) Lars Uno Herman Morell (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (17p) (17p) Hans Johan Christer Fernvall (16p) Eva Marie Katarina Hansson (16p) (16p) Clas Rydén (16p) Anders Stefan Ekström (16p) Nils Stefan Hellman (14p) Ann-Britt Nerell (12p) Jerker Ingemar Stridh (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.