Hans Peter Östergren (53p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Mats Anders Tomas Hentzel (17) Kent Åke Lindholm (6) Lars Jonny Isaksson (5) Holger Georg Daniel Wästlund (4) Nils Martin Anders Hentzel (4) Margareta Mårtensson (4) Lars-Åke Andreasson (3) Maria Sofia Elisabeth Borg (3) Ernst Johan Fredrik Mattisson (3) Jan Ragnar Torlén (2) Erik Roger Axelsson (2) Bengt David Lennart Ottosson (2) Eva Kristina Byström (2) Jan Olof Verner Ulinder (2) Karl Gustav Lars-Olof Laurén (2) Elisabeth Viktoria Palm (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Timo Pekka Siikaluoma (1) Annika Helena Christina Butén (1) Alvar Kårfors (1) Sandra Maria Solomon (1) Jan Magnus Fagerström (1) Thomas Mikael Algvere (1) Jan Edvin Henriksson (1) Arnulf Johannes Langlet (1) Kerstin Hägg (1) Petra Hammar (1) Nils Ulrik Andersen (1) Seth Sture Björk (1) S C Brunstedt Sjöström (1) Lars Erik Larsson (1) Per Gunnar Arne Hammarström (1) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (1) Stig Peter Hallberg (1) Lars Richard Nicke Björling (1) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (1) Per Anders Fridolin (1) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (1) Amanda Teresia Josefina Borg (1) Sven Gunnar Evert Pihl (1) Göran Anders Ahlquist (1) Hans Georg Ingemar Hertz (1) Lars Stefan Forssell (1) Gunnar Walter Josefson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Nils Ola Sandin (1) Kjell Gunnar Jernström (1) Conny Åke Wallin (1) Börje Kjell-Erik Börjesson (1) Karl Erik Thomas Swenson (1) Liselotte Claussnitzer (1) Anders Lars Göran Rabb (1) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Bo Johan Emil Lyrén (1) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (1) Bo Martin Hamberg (1) Björn Lennart Osberg (1) Johan Fredrik Sirberg (1) Tord Stefan Wåhlin (1) Björn Ingvar Eriksson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Lennart Ottosson (72p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Mats Anders Tomas Hentzel (62p) Hans Georg Ingemar Hertz (55p) Annika Helena Christina Butén (54p) Alvar Kårfors (54p) Kerstin Hägg (54p) Per Gunnar Arne Hammarström (54p) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (54p) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (54p) Gunnar Walter Josefson (54p) Börje Kjell-Erik Börjesson (54p) Karl Erik Thomas Swenson (54p) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (54p) Elisabeth Viktoria Palm (53p) Nils Ulrik Andersen (53p) S C Brunstedt Sjöström (53p) Lars Richard Nicke Björling (53p) Nils Ola Sandin (53p) Liselotte Claussnitzer (53p) Björn Lennart Osberg (53p) Tord Stefan Wåhlin (53p) Maria Sofia Elisabeth Borg (44p) Nils Martin Anders Hentzel (44p) Amanda Teresia Josefina Borg (44p) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (44p) Kent Åke Lindholm (40p) Jan Magnus Fagerström (39p) Bo Johan Emil Lyrén (36p) Bo Martin Hamberg (36p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (35p) Arnulf Johannes Langlet (35p) Petra Hammar (35p) Stig Peter Hallberg (35p) Sven Gunnar Evert Pihl (35p) Göran Anders Ahlquist (35p) Lars Stefan Forssell (35p) Eva Kristina Byström (35p) Johan Fredrik Sirberg (35p) Jan Olof Verner Ulinder (33p) Holger Georg Daniel Wästlund (31p) Jan Ragnar Torlén (31p) Björn Ingvar Eriksson (26p) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Conny Fredric Hävrén (19p) Sandra Maria Solomon (18p) Conny Åke Wallin (17p) Margareta Mårtensson (16p) Lars-Åke Andreasson (14p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Timo Pekka Siikaluoma (9p) Lars Erik Larsson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.