Hans Peter Östergren (53p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Mats Anders Tomas Hentzel (18) Lars Jonny Isaksson (5) Kent Åke Lindholm (5) Holger Georg Daniel Wästlund (4) Nils Martin Anders Hentzel (4) Margareta Mårtensson (4) Lars-Åke Andreasson (3) Maria Sofia Elisabeth Borg (3) Ernst Johan Fredrik Mattisson (3) Jan Olof Verner Ulinder (2) Jan Ragnar Torlén (2) Erik Roger Axelsson (2) Bengt David Lennart Ottosson (2) Eva Kristina Byström (2) Karl Gustav Lars-Olof Laurén (2) Annika Helena Christina Butén (1) Arnulf Johannes Langlet (1) Alvar Kårfors (1) Johan Fredrik Sirberg (1) Lena Kristina Sjöström (1) Kjell Gunnar Jernström (1) Jan Magnus Fagerström (1) Björn Åke Rydstedt (1) Conny Åke Wallin (1) Jan Edvin Henriksson (1) Eva Margareta Eljans (1) Kerstin Hägg (1) Maria Christina Karlsten (1) Nils Ulrik Andersen (1) Alf Torbjörn Sjöström (1) S C Brunstedt Sjöström (1) Per Gunnar Arne Hammarström (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Stig Peter Hallberg (1) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (1) Sven Gunnar Evert Pihl (1) Lars Richard Nicke Björling (1) Göran Anders Ahlquist (1) Per Anders Fridolin (1) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (1) Petra Hammar (1) Amanda Teresia Josefina Borg (1) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (1) Mikael Sjölander (1) Hans Göran Nordström (1) Björn Ingvar Eriksson (1) Lars Erik Karlsson (1) Hans Georg Ingemar Hertz (1) Bo Kenneth Åsell (1) Gunnar Walter Josefson (1) Kjell Håkan Rosing (1) Nils Ola Sandin (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Börje Kjell-Erik Börjesson (1) Lena Irene Larsson (1) Karl Erik Thomas Swenson (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Liselotte Claussnitzer (1) Bo Johan Emil Lyrén (1) Anders Lars Göran Rabb (1) Conny Fredric Hävrén (1) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (1) Karl Sören Thunström (1) Seth Sture Björk (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Alf Urban Sjöström (1) Lars Erik Larsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (1) Lars Anders Meyer (1) Björn Lennart Osberg (1) Rolf Martin Bendz (1) Tord Stefan Wåhlin (1) Marie Caroline Bild (1) Mats Brunstedt (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Elisabeth Viktoria Palm (1) Sandra Maria Solomon (1) Timo Pekka Siikaluoma (1) Thomas Mikael Algvere (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Lennart Ottosson (75p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Johan Fredrik Sirberg (63p) Karl Sören Thunström (63p) Mats Anders Tomas Hentzel (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Hans Georg Ingemar Hertz (55p) Annika Helena Christina Butén (54p) Alvar Kårfors (54p) Kerstin Hägg (54p) Per Gunnar Arne Hammarström (54p) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (54p) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (54p) Gunnar Walter Josefson (54p) Börje Kjell-Erik Börjesson (54p) Karl Erik Thomas Swenson (54p) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (54p) Nils Ulrik Andersen (53p) S C Brunstedt Sjöström (53p) Lars Richard Nicke Björling (53p) Nils Ola Sandin (53p) Liselotte Claussnitzer (53p) Björn Lennart Osberg (53p) Tord Stefan Wåhlin (53p) Elisabeth Viktoria Palm (53p) Maria Sofia Elisabeth Borg (44p) Nils Martin Anders Hentzel (44p) Amanda Teresia Josefina Borg (44p) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (44p) Kent Åke Lindholm (40p) Jan Magnus Fagerström (39p) Alf Torbjörn Sjöström (35p) Stig Peter Hallberg (35p) Eva Kristina Byström (35p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (35p) Bo Johan Emil Lyrén (34p) Arnulf Johannes Langlet (33p) Björn Åke Rydstedt (33p) Sven Gunnar Evert Pihl (33p) Göran Anders Ahlquist (33p) Petra Hammar (33p) Holger Georg Daniel Wästlund (31p) Jan Olof Verner Ulinder (31p) Jan Ragnar Torlén (31p) Lena Kristina Sjöström (28p) Björn Ingvar Eriksson (26p) Kjell Håkan Rosing (23p) Marie Caroline Bild (23p) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (22p) Lars Erik Karlsson (22p) Alf Urban Sjöström (22p) Mats Brunstedt (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Conny Fredric Hävrén (19p) Mikael Sjölander (18p) Sandra Maria Solomon (18p) Conny Åke Wallin (17p) Margareta Mårtensson (16p) Rolf Martin Bendz (16p) Lars-Åke Andreasson (14p) Maria Christina Karlsten (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Claes Rutger Bo Nordström (14p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Timo Pekka Siikaluoma (9p) Lars Erik Larsson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.