Hans Peter Östergren (53p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Mats Anders Tomas Hentzel (18) Lars Jonny Isaksson (5) Lars-Åke Andreasson (4) Holger Georg Daniel Wästlund (4) Nils Martin Anders Hentzel (4) Margareta Mårtensson (4) Ernst Johan Fredrik Mattisson (3) Kent Åke Lindholm (3) Maria Sofia Elisabeth Borg (3) Bengt David Lennart Ottosson (2) Eva Kristina Byström (2) Alf Urban Sjöström (2) Marie Caroline Bild (2) Karl Gustav Lars-Olof Laurén (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Björn Åke Rydstedt (2) Alf Torbjörn Sjöström (2) Lena Irene Larsson (2) Jan Olof Verner Ulinder (2) Jan Ragnar Torlén (2) Lars Erik Karlsson (2) Bo Kenneth Åsell (2) Kjell Håkan Rosing (2) Erik Roger Axelsson (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Karl Erik Thomas Swenson (1) Mats Brunstedt (1) Liselotte Claussnitzer (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Anders Lars Göran Rabb (1) Bo Johan Emil Lyrén (1) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (1) Karl Sören Thunström (1) Conny Fredric Hävrén (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Seth Sture Björk (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lars Erik Larsson (1) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (1) Lars Anders Meyer (1) Björn Lennart Osberg (1) Rolf Martin Bendz (1) Tord Stefan Wåhlin (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Elisabeth Viktoria Palm (1) Andreas Amir Khoshnou (1) Timo Pekka Siikaluoma (1) Sandra Maria Solomon (1) A Helena C Butén Langlet (1) Thomas Mikael Algvere (1) Alvar Kårfors (1) Arnulf Johannes Langlet (1) Lena Kristina Sjöström (1) Johan Fredrik Sirberg (1) Jan Magnus Fagerström (1) Kjell Gunnar Jernström (1) Jan Edvin Henriksson (1) Eva Margareta Eljans (1) Conny Åke Wallin (1) Kerstin Hägg (1) Maria Christina Karlsten (1) Nils Ulrik Andersen (1) S C Brunstedt Sjöström (1) Matts Bill Hjalmar Norlander (1) Per Gunnar Arne Hammarström (1) Stig Peter Hallberg (1) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (1) Lars Richard Nicke Björling (1) Sven Gunnar Evert Pihl (1) Per Anders Fridolin (1) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (1) Göran Anders Ahlquist (1) Amanda Teresia Josefina Borg (1) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (1) Petra Hammar (1) Hans Göran Nordström (1) Mikael Sjölander (1) Björn Ingvar Eriksson (1) Hans Georg Ingemar Hertz (1) Gunnar Walter Josefson (1) Nils Ola Sandin (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Börje Kjell-Erik Börjesson (1) Jan Tom Gunnar Wilhelm Morling (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Lennart Ottosson (75p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Karl Sören Thunström (63p) Mats Anders Tomas Hentzel (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Hans Georg Ingemar Hertz (55p) Karl Erik Thomas Swenson (54p) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (54p) A Helena C Butén Langlet (54p) Alvar Kårfors (54p) Kerstin Hägg (54p) Per Gunnar Arne Hammarström (54p) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (54p) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (54p) Gunnar Walter Josefson (54p) Börje Kjell-Erik Börjesson (54p) Liselotte Claussnitzer (53p) Björn Lennart Osberg (53p) Tord Stefan Wåhlin (53p) Elisabeth Viktoria Palm (53p) Nils Ulrik Andersen (53p) S C Brunstedt Sjöström (53p) Lars Richard Nicke Björling (53p) Nils Ola Sandin (53p) Kent Åke Lindholm (49p) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (44p) Maria Sofia Elisabeth Borg (44p) Nils Martin Anders Hentzel (44p) Amanda Teresia Josefina Borg (44p) Jan Magnus Fagerström (39p) Eva Kristina Byström (35p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (35p) Alf Torbjörn Sjöström (35p) Stig Peter Hallberg (35p) Bo Johan Emil Lyrén (34p) Matts Bill Hjalmar Norlander (34p) Andreas Amir Khoshnou (33p) Arnulf Johannes Langlet (33p) Johan Fredrik Sirberg (33p) Björn Åke Rydstedt (33p) Sven Gunnar Evert Pihl (33p) Göran Anders Ahlquist (33p) Petra Hammar (33p) Holger Georg Daniel Wästlund (31p) Jan Olof Verner Ulinder (31p) Jan Ragnar Torlén (31p) Lena Kristina Sjöström (28p) Björn Ingvar Eriksson (26p) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (25p) Marie Caroline Bild (23p) Kjell Håkan Rosing (23p) Mats Brunstedt (22p) Alf Urban Sjöström (22p) Lars Erik Karlsson (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Conny Fredric Hävrén (19p) Sandra Maria Solomon (18p) Mikael Sjölander (18p) Conny Åke Wallin (17p) Rolf Martin Bendz (16p) Margareta Mårtensson (16p) Jan Tom Gunnar Wilhelm Morling (15p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Maria Christina Karlsten (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Claes Rutger Bo Nordström (14p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Timo Pekka Siikaluoma (9p) Lars Erik Larsson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.