Hans Peter Östergren (53p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Mats Anders Tomas Hentzel (18) Lars Jonny Isaksson (5) Margareta Mårtensson (5) Lars-Åke Andreasson (4) Holger Georg Daniel Wästlund (4) Nils Martin Anders Hentzel (4) Ernst Johan Fredrik Mattisson (3) Kent Åke Lindholm (3) Maria Sofia Elisabeth Borg (3) Kjell Håkan Rosing (2) Erik Roger Axelsson (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Bengt David Lennart Ottosson (2) Eva Kristina Byström (2) Mats Brunstedt (2) Alf Urban Sjöström (2) Marie Caroline Bild (2) Karl Gustav Lars-Olof Laurén (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Björn Åke Rydstedt (2) Alf Torbjörn Sjöström (2) Lena Irene Larsson (2) Jan Olof Verner Ulinder (2) Jan Ragnar Torlén (2) Lars Erik Karlsson (2) Bo Kenneth Åsell (2) Gunnar Walter Josefson (1) Nils Ola Sandin (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Nils Emile Sohier (1) Börje Kjell-Erik Börjesson (1) Jan Tom Gunnar Wilhelm Morling (1) Karl Erik Thomas Swenson (1) Sandra Maria Solomon (1) Liselotte Claussnitzer (1) Thomas Mikael Algvere (1) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (1) Anders Lars Göran Rabb (1) Göran Anders Ahlquist (1) Karl Sören Thunström (1) Petra Hammar (1) Johan Fredrik Sirberg (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Seth Sture Björk (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lars Erik Larsson (1) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (1) Lars Anders Meyer (1) Björn Lennart Osberg (1) Rolf Martin Bendz (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Tord Stefan Wåhlin (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Elisabeth Viktoria Palm (1) Andreas Amir Khoshnou (1) Timo Pekka Siikaluoma (1) Sven Gunnar Evert Pihl (1) A Helena C Butén Langlet (1) Catarina Marie Louise Scanlan (1) Alvar Kårfors (1) Bo Johan Emil Lyrén (1) Curt Kennert Ahnström (1) Lena Kristina Sjöström (1) Conny Fredric Hävrén (1) Mikael Sjölander (1) Jan Magnus Fagerström (1) Kjell Gunnar Jernström (1) Jan Edvin Henriksson (1) Eva Margareta Eljans (1) Conny Åke Wallin (1) Kerstin Hägg (1) Maria Christina Karlsten (1) Nils Ulrik Andersen (1) Stig Peter Hallberg (1) S C Brunstedt Sjöström (1) Matts Bill Hjalmar Norlander (1) Magnus Ivar Thorling (1) Per Gunnar Arne Hammarström (1) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (1) Per Anders Fridolin (1) Lars Richard Nicke Björling (1) Karl Adolf Sören Karlsson (1) Amanda Teresia Josefina Borg (1) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (1) Vivi Maria Sofia Appel (1) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (1) Arnulf Johannes Langlet (1) Jan Crister Mikael Bäckström (1) Anders Birger Lundh (1) Hans Göran Nordström (1) Lars Erik Henrik Cars (1) Björn Ingvar Eriksson (1) Hans Georg Ingemar Hertz (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Lennart Ottosson (75p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Karl Sören Thunström (63p) Mats Anders Tomas Hentzel (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Hans Georg Ingemar Hertz (55p) Gunnar Walter Josefson (54p) Börje Kjell-Erik Börjesson (54p) Karl Erik Thomas Swenson (54p) Karin Ingela Teresia Sedin Nilsson (54p) A Helena C Butén Langlet (54p) Alvar Kårfors (54p) Kerstin Hägg (54p) Per Gunnar Arne Hammarström (54p) Carl Peter Anders Kåse Ståhle (54p) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (54p) Nils Ola Sandin (53p) Liselotte Claussnitzer (53p) Björn Lennart Osberg (53p) Tord Stefan Wåhlin (53p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Elisabeth Viktoria Palm (53p) Nils Ulrik Andersen (53p) S C Brunstedt Sjöström (53p) Lars Richard Nicke Björling (53p) Karl Adolf Sören Karlsson (49p) Kent Åke Lindholm (48p) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (44p) Maria Sofia Elisabeth Borg (44p) Nils Martin Anders Hentzel (44p) Amanda Teresia Josefina Borg (44p) Nils Emile Sohier (39p) Jan Magnus Fagerström (39p) Alf Torbjörn Sjöström (39p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (37p) Stig Peter Hallberg (37p) Eva Kristina Byström (35p) Bo Johan Emil Lyrén (34p) Curt Kennert Ahnström (34p) Matts Bill Hjalmar Norlander (34p) Göran Anders Ahlquist (33p) Petra Hammar (33p) Johan Fredrik Sirberg (33p) Andreas Amir Khoshnou (33p) Sven Gunnar Evert Pihl (33p) Björn Åke Rydstedt (33p) Arnulf Johannes Langlet (33p) Lena Kristina Sjöström (32p) Holger Georg Daniel Wästlund (31p) Jan Olof Verner Ulinder (31p) Jan Ragnar Torlén (31p) Lars Erik Henrik Cars (29p) Björn Ingvar Eriksson (26p) Lars Tord Folke Jonasson Ångström (25p) Margareta Mårtensson (25p) Anders Birger Lundh (25p) Kjell Håkan Rosing (23p) Marie Caroline Bild (23p) Mats Brunstedt (22p) Alf Urban Sjöström (22p) Lars Erik Karlsson (22p) Claes Rutger Bo Nordström (19p) Conny Fredric Hävrén (19p) Sandra Maria Solomon (18p) Mikael Sjölander (18p) Conny Åke Wallin (17p) Rolf Martin Bendz (16p) Magnus Ivar Thorling (16p) Jan Tom Gunnar Wilhelm Morling (15p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Maria Christina Karlsten (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Jan Crister Mikael Bäckström (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Timo Pekka Siikaluoma (9p) Lars Erik Larsson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.