Anders Johannes Lars Torstensson (37p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Roy Erhardt Ytre-Eide (7) Lars Johan Anderbjörk (6) Per Olof Björnsson (5) Victor Carl Anders Torstensson (5) Bo Christer Edvard Öhrskog (3) ANNA CHARLOTTA LAMBREUS TORSTENSSON (3) Lars Göran Lindqvist (3) Nils Hans Erik Nilsson (2) Niklas Kristoffer Andersson (2) Ulf Christian Malmerberg (2) Peter Christian Leslie Dyer (2) (1) Lars Evert Frisk (1) (1) Anders Ingmar Ingeström (1) Carl Magnus Walter Nilsson (1) Ann Jeanette Skoglund (1) Per Hugo Grönvall (1) Ulf Avrin (1) Mats Daniel Selling (1) Jon Anders Risfelt (1) Per Johan Engstam (1) Eva Marianne Andresen Wickman (1) Per David Christian Svensson (1) Per Mats Jörgen Petersson Elffors (1) Malin Elisabeth Holmberg (1) Anna Gertrud Karlsson (1) Fredrik Borulf (1) Astrid Maria Larsson (1) Ulf Peter Jonströmer (1) (1) Bengts Jan Anders Bengtsson (1) Per Urban Carlsson (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Martin Levi Johansson (1) (1) Per Göran Oscarsson (1) Per Anders Thonning (1) Peter Lennart Blom (1) (1) (1) Barbro Kristina Tergesten (1) Jan Emil Harry Edgren (1) Sivert Jörgen Axelsson (1) Anders Olin (1) Marie Madeleine Nilsén (1) Maria Sofia Ekelund (1) Anna Victoria Isakas (1) (1) Karl Richard Gullbo (1) Bo Christer Bergström (1) Carita Annette Jönsson (1) Kent Reinhold Sander (1) Mikael Peter Hellberg (1) Lars Staffan Erhard Sundgren (1) Peter Gustaf Anders Gregefors (1) John Alexander Hansson (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Rune Per Mikael Jomer (1) Leif Göran Neckmar (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) Lars Håkan Lagerberg (1) (1) John Patric Thelander (1) Eva Margret Ljunggren (1) (1) Leif Håkan Gabrielsson (1) Nils Arne Torsten Johansson (1) Jonas Einar Skotte Sellergren (1) Anders Jörgen Magnus Persson (1) (1) Nils Andreas Henningsson (1) Lennart Rössel (1) Kurt Ingvar Jörgen Larsson (1) (1) Göran Olof Lövgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jon Anders Risfelt (88p) Leif Håkan Gabrielsson (84p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (83p) Kent Reinhold Sander (82p) (71p) Björn Ingmarsson Fernström (68p) Carl Magnus Walter Nilsson (63p) (59p) (56p) (55p) (54p) (52p) Lars Håkan Lagerberg (51p) Ulf Peter Jonströmer (50p) Peter Christian Leslie Dyer (50p) (48p) Mikael Peter Hellberg (46p) Anders Ingmar Ingeström (43p) Bo Christer Edvard Öhrskog (41p) (41p) (40p) Lars Göran Lindqvist (37p) Per Olof Björnsson (36p) Lars Johan Anderbjörk (36p) Ulf Christian Malmerberg (36p) Malin Elisabeth Holmberg (34p) Per Göran Oscarsson (34p) Per David Christian Svensson (33p) Per Mats Jörgen Petersson Elffors (33p) Fredrik Borulf (33p) (33p) Bengts Jan Anders Bengtsson (33p) (33p) Peter Lennart Blom (33p) Barbro Kristina Tergesten (33p) Anders Olin (33p) Anna Victoria Isakas (33p) Karl Richard Gullbo (33p) Bo Christer Bergström (33p) Carita Annette Jönsson (33p) Peter Gustaf Anders Gregefors (33p) Rune Per Mikael Jomer (33p) John Patric Thelander (33p) Anders Jörgen Magnus Persson (33p) Nils Andreas Henningsson (33p) Lennart Rössel (33p) Kurt Ingvar Jörgen Larsson (33p) Mats Daniel Selling (32p) Victor Carl Anders Torstensson (29p) Per Hugo Grönvall (28p) Per Urban Carlsson (25p) Marie Madeleine Nilsén (25p) Sivert Jörgen Axelsson (24p) Niklas Kristoffer Andersson (23p) Roy Erhardt Ytre-Eide (22p) Ann Jeanette Skoglund (20p) Per Anders Thonning (20p) Per Johan Engstam (19p) Lars Evert Frisk (18p) Nils Arne Torsten Johansson (18p) Maria Sofia Ekelund (17p) Lars Staffan Erhard Sundgren (17p) John Alexander Hansson (17p) Bo Egon Hjalmarsson (17p) Göran Olof Lövgren (17p) Martin Levi Johansson (16p) Eva Marianne Andresen Wickman (14p) Leif Göran Neckmar (14p) Jonas Einar Skotte Sellergren (13p) ANNA CHARLOTTA LAMBREUS TORSTENSSON (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.