Lars Anders Johannes Torstensson (37p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Roy Erhardt Ytre-Eide (6) Per Olof Björnsson (5) Lars Johan Anderbjörk (4) Niklas Kristoffer Andersson (4) Bo Christer Edvard Öhrskog (4) Lars Göran Lindqvist (4) Ulf Christian Malmerberg (3) ANNA CHARLOTTA LAMBREUS TORSTENSSON (2) Victor Carl Anders Torstensson (2) Lars Håkan Lagerberg (2) Nils Hans Erik Nilsson (2) Mats Daniel Selling (2) Peter Christian Leslie Dyer (2) (1) Göran Olof Lövgren (1) (1) (1) Lars Evert Frisk (1) Carl Magnus Walter Nilsson (1) Anders Ingmar Ingeström (1) Anders Christer Hedberg (1) Per Hugo Grönvall (1) Ann Jeanette Skoglund (1) Per Ljungberg (1) Jon Anders Risfelt (1) Ulf Avrin (1) Hans Göran Sundstrand (1) Per David Christian Svensson (1) Per Johan Engstam (1) Carl Fredrik Tham (1) Malin Elisabeth Holmberg (1) Per Mats Jörgen Petersson Elffors (1) Anita Helena Berggren (1) Fredrik Borulf (1) Anna Gertrud Karlsson (1) Hans Martin Kenneth Johnsson (1) Astrid Maria Larsson (1) Ulf Peter Jonströmer (1) (1) Bengts Jan Anders Bengtsson (1) Per Urban Carlsson (1) (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Martin Levi Johansson (1) Peter Lennart Blom (1) Per Göran Oscarsson (1) Karl Erik Robert Etteborn (1) (1) (1) Sivert Jörgen Axelsson (1) Barbro Kristina Tergesten (1) Per Anders Thonning (1) Maria Sofia Ekelund (1) Anders Olin (1) (1) Anna Victoria Isakas (1) Nils Arne Torsten Johansson (1) Karl Richard Gullbo (1) Bo Christer Bergström (1) Carita Annette Jönsson (1) Kent Reinhold Sander (1) Mikael Peter Hellberg (1) Lars Staffan Erhard Sundgren (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Peter Gustaf Anders Gregefors (1) John Alexander Hansson (1) Leif Göran Neckmar (1) Rune Per Mikael Jomer (1) Klas Johan Lundgren (1) (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) (1) John Patric Thelander (1) Jonas Einar Skotte Sellergren (1) Leif Håkan Gabrielsson (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Anders Jörgen Magnus Persson (1) Nils Andreas Henningsson (1) Lennart Rössel (1) Kurt Ingvar Jörgen Larsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jon Anders Risfelt (88p) Leif Håkan Gabrielsson (86p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) Kent Reinhold Sander (74p) (71p) Bengts Jan Anders Bengtsson (65p) Anita Helena Berggren (64p) (64p) Björn Ingmarsson Fernström (64p) Mikael Peter Hellberg (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Magnus Walter Nilsson (59p) (56p) (55p) Peter Christian Leslie Dyer (53p) (52p) Ulf Peter Jonströmer (50p) (49p) (48p) Lars Håkan Lagerberg (46p) Anders Ingmar Ingeström (43p) (43p) (40p) Per Ljungberg (37p) Per Olof Björnsson (36p) Bo Christer Edvard Öhrskog (36p) Lars Göran Lindqvist (36p) Ulf Christian Malmerberg (36p) Malin Elisabeth Holmberg (34p) Lars Johan Anderbjörk (34p) Per Göran Oscarsson (34p) Mats Daniel Selling (34p) Per David Christian Svensson (33p) Per Mats Jörgen Petersson Elffors (33p) Fredrik Borulf (33p) (33p) (33p) Peter Lennart Blom (33p) Barbro Kristina Tergesten (33p) Anders Olin (33p) Anna Victoria Isakas (33p) Karl Richard Gullbo (33p) Bo Christer Bergström (33p) Carita Annette Jönsson (33p) Peter Gustaf Anders Gregefors (33p) Rune Per Mikael Jomer (33p) John Patric Thelander (33p) Anders Jörgen Magnus Persson (33p) Nils Andreas Henningsson (33p) Lennart Rössel (33p) Kurt Ingvar Jörgen Larsson (33p) Hans Göran Sundstrand (31p) Per Hugo Grönvall (28p) Niklas Kristoffer Andersson (25p) Hans Martin Kenneth Johnsson (24p) Sivert Jörgen Axelsson (24p) Lars Staffan Erhard Sundgren (24p) Per Johan Engstam (20p) Per Urban Carlsson (19p) Lars Evert Frisk (18p) Nils Arne Torsten Johansson (18p) Göran Olof Lövgren (17p) Maria Sofia Ekelund (17p) Roy Erhardt Ytre-Eide (17p) John Alexander Hansson (17p) Carl Fredrik Tham (16p) Martin Levi Johansson (16p) Karl Erik Robert Etteborn (16p) Per Anders Thonning (16p) Ann Jeanette Skoglund (14p) Leif Göran Neckmar (14p) Bo Egon Hjalmarsson (14p) Jonas Einar Skotte Sellergren (14p) Anders Christer Hedberg (13p) ANNA CHARLOTTA LAMBREUS TORSTENSSON (12p) Klas Johan Lundgren (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.