Kerstin Marita Lindberg Göransson (83p)

Kvinna, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Hans Fredrik Warén (8) Carolin Åberg Sjöqvist (7) Catarina Fritz (7) Gunnar Peter Oders (6) Konstantin Belogorcev (5) Håkan Jan-Erik Hellström (3) Erik Bernt Stefan Olsson (3) Per Henrik Persson (3) (3) Sven Anders Edmark (3) Anna Maj Cecilia Beck-Friis (3) (3) Per Erik Håkan Erixon (3) Pierre Reza Siri (3) Anna Kristina Svanberg (3) (3) Sven Arne Wird (2) Marie Louise Berglund (2) Lars Magnus Staffan Björndahl (2) Annika Gunilla Lundmark Nordin (2) Anna Kristina Forsebäck (2) Hans Christer Michael Walmerud (2) Eva Margareta Färnstrand (2) Petra Therése L Ving Engström (2) Johan Lennart Kuylenstierna (2) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (2) Lars Mikael Djärv (2) Leif-Johan Patrik Ljungqvist (2) Hans Rune Antonsson (2) Carl Johan Åkesson (2) Per Anders Rune Matses (2) Jan Thomas Esbjörnsson (2) Marcus Johan Lennart Hansson (2) Marja Hannele Arvonen (2) Kenneth Egon Andersson (2) Sara Karolina Matsdotter Östh (2) David Andreas Carlsson (2) Anitra Linnéa Steen (1) Mats Gunnar Johansson (1) Billy Thomas Verner Jennlinger (1) Bengt Ingvar Rosén (1) Anders Sigvard Larsson (1) Elizabeth Robinson Hess Teigland (1) Eva Margareta Eljans (1) Karin Viveka Beckeman (1) Anna Maria Magnusson (1) Erik Johan Westin (1) Per Ola Nilsson (1) Evy Ann-Mari Dahlblom (1) Jan-Erik Yngve Jarnskog (1) Bo Leif Lefdén (1) Sten Örjan Wikforss (1) Svante Hagman (1) Nils Jan Anders Jakobsson (1) Anita Helena Berggren (1) Åsa Ann-Sofie Henninge (1) Kjell Göran Holmberg (1) Lars Roland Holmström (1) Per Thomas Lars Hallén (1) Ingemar Erik Ziegler (1) Lars Erik Hagman (1) Perols Lars Peter Gudmundson (1) Bengt Vilhelm Emil Keyser (1) Erik Christer Nerlich (1) (1) Britta Sofia Burreau (1) Magnus Petter Ingvar Huss (1) Lars Peter Bohman (1) Sten Arvid Wetterblad (1) Per Anders Brantsing Karlsson (1) Bengt Christer Johannes Spjuth (1) Alvi Solveig Birgitta Hohlfält (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Erik Håkan Erixon (93p) Eva Margareta Färnstrand (86p) Per Anders Rune Matses (86p) Anitra Linnéa Steen (84p) Marie Louise Berglund (84p) Lars Mikael Djärv (84p) Jan Thomas Esbjörnsson (84p) Sven Arne Wird (83p) Annika Gunilla Lundmark Nordin (83p) Johan Lennart Kuylenstierna (83p) Leif-Johan Patrik Ljungqvist (83p) Kenneth Egon Andersson (83p) Sara Karolina Matsdotter Östh (83p) Billy Thomas Verner Jennlinger (81p) Anders Sigvard Larsson (81p) Elizabeth Robinson Hess Teigland (81p) Anna Maria Magnusson (81p) Sten Örjan Wikforss (81p) Svante Hagman (81p) Ingemar Erik Ziegler (81p) Lars Erik Hagman (81p) Perols Lars Peter Gudmundson (81p) Erik Christer Nerlich (81p) Britta Sofia Burreau (81p) Catarina Fritz (77p) Karin Viveka Beckeman (75p) Petra Therése L Ving Engström (72p) Lars Magnus Staffan Björndahl (71p) Anna Kristina Svanberg (71p) Pierre Reza Siri (69p) Marcus Johan Lennart Hansson (68p) Håkan Jan-Erik Hellström (66p) Per Henrik Persson (66p) (66p) Erik Bernt Stefan Olsson (65p) Gunnar Peter Oders (65p) Sven Anders Edmark (65p) Kjell Göran Holmberg (65p) (65p) (65p) Per Anders Brantsing Karlsson (65p) (65p) Anita Helena Berggren (62p) Hans Fredrik Warén (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Nils Jan Anders Jakobsson (61p) Bengt Ingvar Rosén (57p) Jan-Erik Yngve Jarnskog (57p) Bo Leif Lefdén (57p) Hans Christer Michael Walmerud (57p) Per Thomas Lars Hallén (57p) David Andreas Carlsson (57p) Bengt Christer Johannes Spjuth (57p) Evy Ann-Mari Dahlblom (54p) Anna Maj Cecilia Beck-Friis (54p) Hans Rune Antonsson (54p) Lars Roland Holmström (54p) Anna Kristina Forsebäck (53p) Carl Johan Åkesson (52p) Marja Hannele Arvonen (39p) Lars Peter Bohman (37p) Magnus Petter Ingvar Huss (29p) Carolin Åberg Sjöqvist (26p) Sten Arvid Wetterblad (23p) Alvi Solveig Birgitta Hohlfält (23p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (17p) Erik Johan Westin (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.