Kerstin Marita Lindberg Göransson (83p)

Kvinna, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Hans Fredrik Warén (8) Gunnar Peter Oders (6) Catarina Fritz (4) Carolin Åberg Sjöqvist (4) Håkan Jan-Erik Hellström (3) Per Erik Håkan Erixon (3) Pierre Reza Siri (3) (3) Camilla Elsa Ingegerd Ral Ingvarson (3) Erik Bernt Stefan Olsson (3) Per Henrik Persson (3) (3) Konstantin Belogorcev (3) Sven Anders Edmark (3) (3) Sven Arne Wird (2) Marie Louise Berglund (2) Annika Gunilla Lundmark Nordin (2) David Andreas Carlsson (2) Eva Margareta Färnstrand (2) Johan Lennart Kuylenstierna (2) Lars Mikael Djärv (2) Leif-Johan Patrik Ljungqvist (2) Hans Christer Michael Walmerud (2) Per Anders Rune Matses (2) Jan Thomas Esbjörnsson (2) Marja Hannele Arvonen (2) Kenneth Egon Andersson (2) Hans Rune Antonsson (2) Sara Karolina Matsdotter Östh (2) Perols Lars Peter Gudmundson (1) Anders Sigvard Larsson (1) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (1) Lars Peter Bohman (1) Sten Arvid Wetterblad (1) Per Anders Brantsing Karlsson (1) Karin Viveka Beckeman (1) Bengt Christer Johannes Spjuth (1) Alvi Solveig Birgitta Hohlfält (1) Mats Gunnar Johansson (1) Bengt Ingvar Rosén (1) Anitra Linnéa Steen (1) Billy Thomas Verner Jennlinger (1) Magnus Petter Ingvar Huss (1) Nils Jan Anders Jakobsson (1) Anna Maria Magnusson (1) Erik Johan Westin (1) Per Ola Nilsson (1) Evy Ann-Mari Dahlblom (1) Jan-Erik Yngve Jarnskog (1) Bo Leif Lefdén (1) Sten Örjan Wikforss (1) Erik Christer Nerlich (1) Britta Sofia Burreau (1) Kjell Göran Holmberg (1) Lars Roland Holmström (1) Per Thomas Lars Hallén (1) Anna Maj Cecilia Beck-Friis (1) Lars Erik Hagman (1) Bengt Vilhelm Emil Keyser (1) Ingemar Erik Ziegler (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Erik Håkan Erixon (93p) Eva Margareta Färnstrand (86p) Per Anders Rune Matses (86p) Marie Louise Berglund (84p) Anitra Linnéa Steen (84p) Lars Mikael Djärv (84p) Jan Thomas Esbjörnsson (84p) Sven Arne Wird (83p) Annika Gunilla Lundmark Nordin (83p) Johan Lennart Kuylenstierna (83p) Leif-Johan Patrik Ljungqvist (83p) Kenneth Egon Andersson (83p) Sara Karolina Matsdotter Östh (83p) Perols Lars Peter Gudmundson (81p) Anders Sigvard Larsson (81p) Billy Thomas Verner Jennlinger (81p) Anna Maria Magnusson (81p) Sten Örjan Wikforss (81p) Erik Christer Nerlich (81p) Britta Sofia Burreau (81p) Lars Erik Hagman (81p) Ingemar Erik Ziegler (81p) Karin Viveka Beckeman (79p) Catarina Fritz (77p) Pierre Reza Siri (71p) Håkan Jan-Erik Hellström (66p) (66p) Per Anders Brantsing Karlsson (65p) (65p) Erik Bernt Stefan Olsson (65p) Per Henrik Persson (65p) Gunnar Peter Oders (65p) Kjell Göran Holmberg (65p) Sven Anders Edmark (65p) (65p) Nils Jan Anders Jakobsson (60p) Hans Fredrik Warén (59p) David Andreas Carlsson (57p) Bengt Christer Johannes Spjuth (57p) Bengt Ingvar Rosén (57p) Jan-Erik Yngve Jarnskog (57p) Bo Leif Lefdén (57p) Hans Christer Michael Walmerud (57p) Per Thomas Lars Hallén (57p) Evy Ann-Mari Dahlblom (54p) Hans Rune Antonsson (54p) Lars Roland Holmström (54p) Anna Maj Cecilia Beck-Friis (41p) Lars Peter Bohman (35p) Magnus Petter Ingvar Huss (29p) Marja Hannele Arvonen (25p) Sten Arvid Wetterblad (23p) Alvi Solveig Birgitta Hohlfält (23p) Carolin Åberg Sjöqvist (18p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (17p) Erik Johan Westin (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.