Eva Agneta Edberg (60p)

Kvinna, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Magnus Ivar Thorling (2) Tomas Lev Anders Nöjd (2) David Åke Niclas Ohlsson (2) Lars-Erik Blom (2) Filip Tobias Petersson (2) Ulf Åke Lewander (2) Erik Albrecht Behm (2) Arne Leonard Ekvall (2) Ulf Christer Breinholdt Hansen (1) Erik Stellan Håkansson (1) Karin Marie Mellström (1) Annika Christina Forsberg (1) Claes Axel Eugén Lagercrantz (1) Annika Cecilia Söderberg (1) Bengt Axel Källbäck (1) Nils Gunnar Mattsson (1) Lena Elisabet Dahlberg (1) Inga Maria Karolina Antonov (1) Elin Kristina Mignérus (1) Karl Gösta Ingemar Wahlström (1) Karl Leonard Daun (1) Carl Benny Georg Karlsson (1) Per Magnus Lidström (1) Olov Mattias Eriksson (1) Lennart Erik Johansson (1) Lars Gustaf Kylberg (1) Anna Elisabeth Wijnbladh (1) Kjell Robert Öberg (1) Lennart Åke Gunnar Högrell (1) Anna Hélene Maria Westberg (1) Anders Göran Larson (1) Anders Eric Karlsson (1) Karl Sören Ekdahl (1) Gerd Birgitta Stegelbäck (1) Krister Göransson (1) Hans Ragnar Walter (1) Jan Ingvar Erneberg (1) Nils Kåre Gustafsson (1) Elsa Maria Monica Grönlund (1) Lennart Ingemar Jönsson (1) Johan Koch (1) Ulf Ingemar Skough (1) Tommy Lars Erik Nilsson (1) Urban Leonhard von Euler-Chelpin (1) Lars Olov Steen (1) Per Johan Björn Assarsson (1) Sten Bengt Ove Lundin (1) Claes Magnus Myrenberg (1) Angelica Terese Ljungdahl (1) Hanna Elvy Envald (1) Lena Gun-Marie Lundholm (1) Kjell Magnus Brändström (1) Jennifer Felicity Heyno (1) Sara Eva Emelia Wengström (1) Lars Håkan Rudström (1) Ann Boel Gunnilla Starbrant (1) Lars Håkan Olsson (1) Hans-Gustaf Einar Ljunggren (1) Åsa Carina Karlsson Kjell (1) Robert Gunnar Ström (1) Karl Benny Karlsson (1) Per Henrik Moberg (1) Nils Gustav Elof Lagerkvist (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Marie-Louise Eriksson Björk (1) Anna Cecilia Ekeblom (1) Stig Almar Karlsson (1) Lars Göran Lindgren (1) Karl Tommy Söderlund (1) Sven Anders Hultman (1) Jan Olof Gustaf Carlsson (1) Nils Martin Morin (1) Lars-Göran Backteman (1) Anna Carin Pernilla Westh (1) Jan Ivar Thorling (1) Leif-Göran Salford (1) Lars Ove Pira (1) Märta Ulrika Nordström (1) Carl Björn Rosén (1) Maria Sofia Ekelund (1) Rolf Gustaf Haleen (1) Siv Irene Warnicke (1) Hasse Reidar Lundin (1) Anne-Sophie Sjöberg (1) Eugen Steiner (1) Erik Ingmar Fröjd (1) (1) Lena Maria Tuvene (1) Karin Ingrid Hornberg Roman (1) Jan Göran Olsson (1) Liza Elisabeth Johanberg (1) Sven Magnus Fredmer (1) Britt Margareta Hansson (1) Isa Sigyn Henrietta Nyberg (1) Per-Olof Poa Strömberg (1) Elsa Margareta Meg Tivéus Borglin (1) Jon Burup Kristensen (1) Monika Birgitta Larsson (1) Jan Mikael Selin (1) Johanna Maria Kristina Andlin (1) Ingrid Josefin Wengström (1) Gunilla Margareta Jonasson (1) Peter Lennart Vall (1) Eva Elisabeth Grahn Håkansson (1) Lena Birgitta Degling Wikingsson (1) Claes-Urban Sjöblom (1) Eva Birgitta Fällén (1) Eva Pernilla Kristina Engdahl (1) Malin Katarina Nilsson (1) Curt Vilhelm Stener (1) Eva Heléne Ragnarsson (1) Christina Helena Lamm (1) Therese Maria Daniela Höijer (1) Anders Patric Birgersson (1) Kurt Lennart Kangas (1) Eva Marianne Jeanette Persson (1) Gösta Thomas Persson (1) Gillis Gustaf Cullin (1) Maria Christina Vallin Wållberg (1) Solveig Maria Bergström (1) Anders Johan Lönnqvist (1) Nils Karl-Gunnar Östlund (1) Christina Elisabeth Herder (1) Lars Åke Eklund (1) Therése Anna Margaretha Schärman (1) Tore Ingemar Norén (1) (1) Eva Margareth Lundhall (1) Marie Liselott Myrstrand (1) Kerstin A C A Kuylenstierna (1) Ulf Roger Tossman (1) Astri Christina Hackström (1) Ulf Lars Sune Larsson (1) Per-Olof Torsten Håkansta (1) Hillevi Susann Danielsson (1) Kenny Rune Thomas Thorell (1) Lena-Marie Viktoria Jonsson (1) Dan Johan Wilmar Olsson (1) Birgitta Ulrika Königsson (1) Lars Olov Christian Aspling (1) Lars Peter Zakrisson (1) Inger Margareta Sjöberg (1) Erik Birger Strandmark (1) Mats Erik Mattsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Maria Christina Vallin Wållberg (84p) Britt Margareta Hansson (81p) (75p) (71p) Lars-Erik Blom (67p) Erik Albrecht Behm (66p) Per Johan Björn Assarsson (62p) Annika Cecilia Söderberg (61p) Hanna Elvy Envald (61p) Jon Burup Kristensen (61p) Eugen Steiner (60p) Ulf Roger Tossman (60p) Hillevi Susann Danielsson (60p) Erik Birger Strandmark (60p) Lars Håkan Rudström (59p) Elsa Margareta Meg Tivéus Borglin (59p) Filip Tobias Petersson (51p) Robert Gunnar Ström (50p) Gillis Gustaf Cullin (50p) Ulf Åke Lewander (50p) Anders Johan Lönnqvist (49p) Dan Johan Wilmar Olsson (49p) Ulf Lars Sune Larsson (46p) Anne-Sophie Sjöberg (44p) Nils Gunnar Mattsson (43p) Jan Olof Gustaf Carlsson (43p) Gösta Thomas Persson (42p) Inga Maria Karolina Antonov (41p) Jan Ingvar Erneberg (40p) Hasse Reidar Lundin (39p) Birgitta Ulrika Königsson (39p) Stig Almar Karlsson (37p) Per-Olof Poa Strömberg (37p) Nils Kåre Gustafsson (36p) Urban Leonhard von Euler-Chelpin (36p) Ulf Christer Breinholdt Hansen (35p) Angelica Terese Ljungdahl (34p) Nils Martin Morin (34p) Johan Koch (33p) Krister Göransson (32p) Claes Magnus Myrenberg (32p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Leif-Göran Salford (32p) Christina Elisabeth Herder (32p) Arne Leonard Ekvall (32p) Lars Peter Zakrisson (32p) Anders Eric Karlsson (31p) Lennart Ingemar Jönsson (31p) Ann Boel Gunnilla Starbrant (31p) Liza Elisabeth Johanberg (31p) Jan Mikael Selin (31p) Eva Pernilla Kristina Engdahl (31p) Therese Maria Daniela Höijer (31p) Ulf Ingemar Skough (30p) Carl Björn Rosén (30p) Tore Ingemar Norén (30p) Per-Olof Torsten Håkansta (30p) Per Magnus Lidström (29p) Olov Mattias Eriksson (29p) Anna Elisabeth Wijnbladh (29p) Anders Göran Larson (29p) Hans Ragnar Walter (29p) Jan Ivar Thorling (29p) Lena Maria Tuvene (29p) Nils Karl-Gunnar Östlund (29p) Kerstin A C A Kuylenstierna (29p) Karl Leonard Daun (28p) Tomas Lev Anders Nöjd (28p) Lennart Erik Johansson (27p) Jennifer Felicity Heyno (26p) Johanna Maria Kristina Andlin (26p) Kurt Lennart Kangas (24p) Lars Olov Christian Aspling (23p) Mats Erik Mattsson (22p) Kjell Robert Öberg (21p) Solveig Maria Bergström (21p) Claes Axel Eugén Lagercrantz (20p) Karl Benny Karlsson (20p) Malin Katarina Nilsson (20p) Karin Ingrid Hornberg Roman (19p) Bengt Axel Källbäck (18p) Märta Ulrika Nordström (18p) Claes-Urban Sjöblom (18p) Erik Stellan Håkansson (17p) Magnus Ivar Thorling (17p) Lars Gustaf Kylberg (17p) Kjell Magnus Brändström (17p) Maria Sofia Ekelund (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Eva Elisabeth Grahn Håkansson (17p) Eva Birgitta Fällén (17p) David Åke Niclas Ohlsson (16p) Lars Håkan Olsson (16p) Anders Patric Birgersson (16p) Nils Gustav Elof Lagerkvist (14p) Sven Anders Hultman (14p) Gunilla Margareta Jonasson (14p) Lena Birgitta Degling Wikingsson (14p) Sara Eva Emelia Wengström (13p) Ingrid Josefin Wengström (13p) Eva Marianne Jeanette Persson (12p) Lars Åke Eklund (12p) Hans-Gustaf Einar Ljunggren (11p) Karl Sören Ekdahl (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.