(40p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(5) (4) Leif Gustav Andersson (4) Nils Henry Ingemar Nilsson (4) Stefan George Erik de Hevesy (4) Jan Birger Widlund (3) Olof Waern (3) Hans Hugo Andersson (3) Knut Jan-Ove Brandt (3) Jan Erik Larsson (2) (2) Sten Torsten Åsbjer (2) Lars Hugo Andersson (2) Lina Charlotta Lundberg (2) Karl Robert Wikholm (2) Johan Olof Sverker Zachrisson (2) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (2) Per-Arne Rudbert (2) Carl David Johansson (2) Gunnel Margareta Pettersson (1) (1) Karin Elisabeth Nilsson (1) Niilo Santeri Vornanen (1) Karl Magnus Evald Karlsson (1) Niina Kristiina Luokkamäki (1) Seppo Juhani Haapaniemi (1) (1) Sven Olof Axel Axelsson (1) (1) Eivor Britt-Marie Olsson (1) (1) Sven Magnus Nordin (1) Oscar Jan Sohlberg (1) Claes Johan Mittjas (1) (1) Hanna Kaisa Drabble (1) Kerstin Elisabet Dahlström (1) (1) Lars Olov Thim (1) Sven Per Björn Aspling (1) (1) Hans Krister Malmlöf (1) Lars Robert Wikström (1) (1) Ella Maarit Onkamo (1) Erik Stefan Pettersson (1) Åke Roland Urberg (1) Anna Marielle Rommel (1) (1) Carl Håkan Lindgren (1) Per Håkan Carlstein (1) Sten Anders Oskar Ekman (1) (1) (1) Bengt Christer Nilsson (1) Väinö Olavi Matela (1) (1) Barbro Birgitta Andersson (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Veli-Matti Ruotsalainen (1) Anita Helena Berggren (1) Dermot Ernest Kelly (1) (1) Bo Roland Sören Mattsin (1) Marcus Bo Ingemar Petersson (1) (1) Mats Mikael Olsson (1) (1) Mats Erik Karemyr (1) Nils Magnus Carlsson (1) Rolf Tony Nordgren (1) (1) Hans Göran Nordström (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.