Kurt Åke Jofs (93p)

Man, Född: 1958
Rangordningen antal relationer
Lars Ragnar Söderqvist (8) Nils David Alexander Hagberg (5) Ann-Charlotte Maria Jofs (5) Matts Gösta Väppling (3) Mats Åke Johan Sundstedt (2) Per Olof Josefsson (2) Karl Erik Lennart Karlsson (2) Carl Björne Mattias Stjernsten (2) Sara Kristina Sofia Söderqvist (2) Anthony Emanuel Jan Krystek (2) Lars Erik Lindberg (2) Bo Kjell-Åke Soting (1) Martin Hammare (1) Hans Gösta Johansson (1) Bo Jesper Georgii-Hemming (1) Hans Sten Gustaf Söderhjelm (1) Fredrik Gunnar Torleif Wikner (1) Leif Peter Arvid Mettävainio (1) Carl Ulf Michael Orrgard (1) Bo Gary Paulsson (1) Per Gunnar Holmberg (1) Mats Torgny Andersson (1) Björn Joakim Armgren (1) Anders Tony Mikael Petersson (1) Per Jörgen Heilborn (1) Kjell Jörgen Nilsson (1) Olof Magnus Eriksson (1) Carl Erik Ingvar Ekudden (1) Ruth Inger Lenita Tegelind (1) Eva Johanna Lovisa Rosén (1) Helena Maria Stjernholm (1) Alf Rickard Larsson (1) (1) Åsa Ingrid Kristina Tamsons (1) Bengt-Olof Folke Runbjer (1) Ronnie Frans Ghislain Leten (1) Petra Louise Sandgren (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) (1) Stefano Patrizio Vigolo (1) Johnny Sten Christer Svenander (1) Sven Anders Ripa (1) Johan Petter Wikland (1) Johan Ingemar Sund (1) Majbritt Arfert (1) Lars Helge Granholm (1) Lars Christer Jansson (1) Lena Maria Therese Andersson (1) Lars Rune Wedenborn (1) Carl Johan Torgny Mellander (1) Åke Sven-Erik Hansson (1) Henry Bertil Bock (1) Jan Tomas Forslund (1) Åsa Marie Konnbjer (1) Jan Fredrik Edvardsson (1) Kerstin Yvonne Konradsson (1) Christina Cecilia Petersson (1) Lars Mikael Edman (1) Fredrik Gunnar Emilson (1) (1) Åsa Anita Dahlgren (1) Hans Kristian Sildeby (1) Lars-Peter Laurin (1) Susanne Margareta Fransson (1) (1) Kjell Lennart Bergkvist (1) Vidar Mohammar (1) Johan Fredrik Sundberg (1) Lars Axel Molander (1) Anna Camilla Elisabeth Segell (1) Lars Erik Torbjörn Nyman (1) Joakim Skog (1) Erik Börje Ekholm (1) Johan Fredrik Elimar Baeckström (1) (1) Erik Gunnar Liljedahl (1) Mats Ingvar Stenson Strömberg (1) Karl-Henry Boo (1) Karl Jonas Gustav Stringberg (1) Thure Peder Holmström (1) Pontus Lönnström (1) Sven Magnus Nicklas Lång (1) Jan Troadec Karlsson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Paul Frans Josef Schrotti (1) Loredana Roslund (1) Johan Patrik Robertsson (1) Erik Urnes (1) Carl Fredrik Harry Jejdling (1) Agneta Ingeborg Susanna Jaktland (1) Lisa Kristina Kjellén (1) Inge Roger Svensson (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Jacob Wallenberg (1) Allan Salåker (1) Bengt Ivan Martinsson (1) Pär Lennart Gunnarsson (1) Jenny Ulrika Barksjö Forslund (1) Jan Ove Mikael Carlson (1) Erik Anders Lewin (1) (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) Per Gunnar Sundström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ronnie Frans Ghislain Leten (96p) Per Gunnar Holmberg (94p) Sven Anders Ripa (94p) Loredana Roslund (94p) Bo Kjell-Åke Soting (93p) Helena Maria Stjernholm (93p) (93p) (93p) Lars Rune Wedenborn (93p) (93p) Lars Erik Torbjörn Nyman (93p) Erik Börje Ekholm (93p) Inge Roger Svensson (93p) Jacob Wallenberg (93p) Jan Ove Mikael Carlson (93p) (93p) Per Jörgen Heilborn (85p) Karl Jonas Gustav Stringberg (82p) Bo Gary Paulsson (81p) Anders Tony Mikael Petersson (81p) Eva Johanna Lovisa Rosén (81p) Kerstin Yvonne Konradsson (81p) Fredrik Gunnar Emilson (81p) Hans Kristian Sildeby (81p) Karl-Henry Boo (81p) Paul Frans Josef Schrotti (81p) Erik Urnes (81p) Lisa Kristina Kjellén (81p) Jan Tomas Forslund (73p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Matts Gösta Väppling (68p) Lars-Peter Laurin (67p) Per Olof Josefsson (63p) Olof Magnus Eriksson (60p) Sven Magnus Nicklas Lång (60p) Lars Ragnar Söderqvist (50p) Åsa Marie Konnbjer (48p) Vidar Mohammar (47p) Lars Axel Molander (47p) Erik Anders Lewin (45p) Åke Sven-Erik Hansson (43p) (43p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Allan Salåker (39p) Hans Gösta Johansson (38p) Alf Rickard Larsson (38p) Carl Johan Torgny Mellander (38p) Mats Åke Johan Sundstedt (37p) Stefano Patrizio Vigolo (37p) Karl Erik Lennart Karlsson (37p) Carl Björne Mattias Stjernsten (37p) Anna Camilla Elisabeth Segell (37p) Joakim Skog (37p) Anthony Emanuel Jan Krystek (37p) Lars Erik Lindberg (37p) Fredrik Gunnar Torleif Wikner (35p) (35p) Bo Jesper Georgii-Hemming (32p) Hans Sten Gustaf Söderhjelm (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) Mats Ingvar Stenson Strömberg (32p) Kjell Lennart Bergkvist (29p) Johnny Sten Christer Svenander (28p) Leif Peter Arvid Mettävainio (26p) Henry Bertil Bock (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Kjell Jörgen Nilsson (24p) Lars Helge Granholm (24p) Johan Patrik Robertsson (24p) Jan Fredrik Edvardsson (23p) Agneta Ingeborg Susanna Jaktland (23p) Per Gunnar Sundström (21p) Martin Hammare (20p) Åsa Anita Dahlgren (20p) Lars Mikael Edman (18p) Ann-Charlotte Maria Jofs (18p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Bo Egon Hjalmarsson (17p) Mats Torgny Andersson (16p) Lars Christer Jansson (15p) Sara Kristina Sofia Söderqvist (15p) Erik Gunnar Liljedahl (15p) Carl Ulf Michael Orrgard (14p) Björn Joakim Armgren (14p) Pontus Lönnström (14p) Lena Maria Therese Andersson (12p) Bengt Ivan Martinsson (12p) Jenny Ulrika Barksjö Forslund (12p) Petra Louise Sandgren (11p) Johan Petter Wikland (11p) Johan Fredrik Sundberg (11p) Bengt-Olof Folke Runbjer (9p) Åsa Ingrid Kristina Tamsons (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.